Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo

Prijímacie pohovory

Podmienky, pokyny a kritériá pre prijímaciu skúšku


Prijímacie pohovory pre šk. rok 2022/2023Telesná výchova podža ISCED 3A (Štátny vzdelávací program pre skupinu študijných odborov 76 Učitežstvo) je všeobecným vzdelávacím predmetom, a preto jeho obsah a rozsah učiva zodpovedá telesnej výchove na iných školách. Z tohto dôvodu prijímacia skúška pre odbor 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo neobsahuje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiaka z telesnej výchovy.
Prijímacie pohovory pre šk. rok 2023/2024

ostatná aktualizácia: 18. 02. 2022

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu