Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


November 2017

Fotogaléria > Školský rok 2017/2018


30. 11. 2017
Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo


30. 11. 2017
Spevácka súaž - školské kolo v speve žudovej piesne


23. 11. 2017
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo


21. 11. 2017
Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo


16. 11. 2017
Imatrikulácia


16. 11. 2017
Silná ruka stredných škôl - finále súaže


15. 11. 2017
Smelý zajko - súažná prehliadka pedagogických škôl a akadémií v prednese poézie a prózy pre deti predškolského veku


09. 11. 2017
Stolný tenis - obvodné kolo žiačok stredných škôl


08. 11. 2017

Exkurzia do ZŠ a MŠ s vyučovaním rusínskeho jazyka08. 11. 2017
Aerobik - školské kolo
Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu