Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Rada školy

O škole


Za Prešovský samosprávny kraj:
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
PhDr. Marián Damankoš, PhD.
Mgr. Iveta Peterová
Mgr. Peter Vaščák

Za pedagogických zamestnancov:
PaedDr. Bibiána Hartmannová - podpredseda RŠ
Mgr. Zuzana Kolpáková - predseda RŠ

Za ostatných zamestnancov:
Jana Babuščáková

Za rodičov:
Ján Bebko
Mgr. Martina Biščáková
Mgr. Anna Gladičová


Za žiakov:
Zuzana Talianová
Plán činnosti RŠ pri SOŠPg v Prešove na školský rok 2021/2022 (pdf)


Výročná správa Rady školy pri SOŠPg v Prešove za kalendárny rok 2021 (pdf)


Štatút Rady školy pri SOŠPg v Prešove

26. 04. 2022
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeža SOŠ pedagogickej v Prešove (pdf)


07. 04. 2020
Výzva na vožby členov Rady školy pri SOŠPg v Prešove - predĺženie (pdf)


23. 03. 2020
Výzva na vožby členov Rady školy pri SOŠPg v Prešove (pdf)ostatná aktualizácia: 26. 04. 2022


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu