Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Rada školy

O škole


Za Prešovský samosprávny kraj:
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
PhDr. Marián Damankoš, PhD.
Mgr. Iveta Peterová
Mgr. Peter Vaščák

Za pedagogických zamestnancov:
PaedDr. Bibiána Hartmannová
Mgr. Zuzana Kolpáková

Za ostatných zamestnancov:
Pavol Šarišský

Za rodičov:
Ján Kováč
Róbert Pecuch
Zlatica Potašová

Za žiakov:
Kamila PribišováV dňoch od 23. 09. 2020 do 25. 09. 2020 sa uskutočnili
voľby členov Rady školy pri SOŠPg v Prešove pre funkčné obdobie 2020 - 2024. Za jednotlivé skupiny volených zástupcov boli zvolení:

Za pedagogických zamestnancov:
PaedDr. Bibiána Hartmannová
Mgr. Zuzana Kolpáková

Za ostatných zamestnancov:
Jana Babuščáková


Za rodičov:
Ján Bebko
Mgr. Martina Biščáková
Mgr. Anna Gladičová

Za žiakov:
Zuzana Talianová
Plán činnosti RŠ pri SOŠPg v Prešove na školský rok 2019/2020 (pdf)


Výročná správa Rady školy pri SOŠPg v Prešove za kalendárny rok 2019 (pdf)


Štatút Rady školy pri SOŠPg v Prešove

07. 04. 2020
Výzva na voľby členov Rady školy pri SOŠPg v Prešove - predĺženie (pdf)


23. 03. 2020
Výzva na voľby členov Rady školy pri SOŠPg v Prešove (pdf)

02. 09. 2019
Výzva na voľbu členov Rady školy pri SOŠPg v Prešove v kategórii zástupcovia pedagogických zamestnancov (pdf)

01. 04. 2019
Výzva na voľbu členov Rady školy pri SOŠPg v Prešove v kategórii zástupca žiakov (pdf)

03. 04. 2017
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove (pdf)

19. 09. 2016
Výzva na voľby členov Rady školy pri PaSA v Prešove v kategórii zástupcovia rodičov (pdf)

15. 03. 2016
Výzva na voľby členov Rady školy pri PaSA v Prešove (pdf)

18. 09. 2015
Výzva na voľby členov Rady školy pri PaSA v Prešove v kategórii zástupcovia rodičov (pdf)

ostatná aktualizácia: 30. 09. 2020


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu