Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2017/2018

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017/2018 na rôznych súťažiach a prehliadkach:


Jún 2018


Americká lektorka na našej škole
V školskom roku 2017/2018 pôsobila na našej škole asistentka anglického jazyka z USA.

čítať viac...Východní svätí pre súčasnosť 2017/2018
– vyhodnotenie súťaže výtvarných prác – krajské a celoslovenské kolo
Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže v rámci projektu Východní svätí pre súčasnosť s témou 200 rokov Prešovského biskupstva. V krajskom (archieparchiálnom) kole získala S. Pavlíčková (II. C) 2. miesto a E. Zorvanová (III. C) 3. miesto. Ich práce postúpili do celoslovenského (metropolitného) kola, v ktorom S. Pavlíčková získala 3. miesto a E. Zorvanová 2. miesto. Žiačkam boli udelené diplomy. Srdečne im blahoželáme!


Medzinárodný deň detí

Pri príležitosti medzinárodného dňa detí Mesto Prešov, ABC centrum voľného času a Park kultúry a oddychu v Prešove pripravili pre deti popoludnie plné hier a zábavy. Dievčatá maľovali deťom tváre, pomáhali im pri rôznych zábavných hrách a súťažiach.


Máj 2018


Makovická struna

Krajského kola v speve rusínskych a ukrajinských ľudových piesní sa dňa 24. 05. 2018 zúčastnila žiačka III.B triedy K. Kokoruďová. V silnej konkurencii obsadila veľmi pekné 2. miesto.

fotogalériaSúťaž v písaní na počítači

V máji prebehlo školské kolo súťaže v písaní na PC desiatimi a naslepo, na rýchlosť a presnosť. Súťaže sa zúčastnili žiaci I. D2 a II.D2 (odbor sociálno-výchovný pracovník), vytvorili sa tak dve súťažné kategórie. Všetci súťažiaci absolvovali minútový, päťminútový a desaťminútový odpis súvislého neznámeho textu na rýchlosť a presnosť.

Vyhodnotenie
Kategória 1 (I. D2)
1. miesto – Š. Lopuchovská
2. miesto – M. Kokoruďová
3. miesto – K. Goliášová, K. Semanická, D. Mokroluská

Kategória 2 (II. D2)
1. miesto – D. Harkabusová
2. miesto – V. Fabuľová
3. miesto – R. Čanová

Najlepšie výkony v kategóriách
Minútový odpis
Lopuchovská (I. D2) – rýchlosť: 187 úderov, presnosť: 100 %
Harkabusová (II. D2) – rýchlosť: 249 úderov, presnosť: 100 %

Päťminútový odpis
Lopuchovská (I. D2) – rýchlosť: 705 úderov, presnosť: 100 %
Čanová (II. D2) – rýchlosť: 799 úderov, presnosť: 100 %

Desaťminútový odpis
Kokoruďová (I. D2) – rýchlosť: 1021 úderov, presnosť: 100 %
Harkabusová (II. D2) – rýchlosť: 1463 úderov, presnosť: 99,93 %

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa bezchybných a rýchlych úderov!Svet okolo nás
– XXI. ročník výtvarnej súťaže
Vo štvrtok 17. 05. 2018 bol slávnostne otvorený XXI. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou - Svet okolo nás. Na Okresnom úrade v Prešove sa konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil DS Abodka so svojim programom. Výstavu organizuje Okresný úrad Prešov - odbor školstva, Spojená škola Sabadoša internátna Prešov a Pedagogická a sociálna akadémia Prešov s finančnou podporou Ministerstva školstva SR.

fotogalériaDeň matiek

V dňoch 16. a 18. 05. 2018 hudobno-literárne zoskupenie Lingua et Musica aj v tomto roku potešili mamičky, staré mamy a celé osadenstvo DSS Náruč a Harmónia na Deň matiek. Tentokrát išlo o spoluprácu na programe so ZŠ Ľubotice.

fotogalériaMládež spieva
- celoštátna súťaž
Spevácky zbor Gaudeamus sa zúčastnil celoštátnej súťaže Mládež spieva, ktorú organizuje Národné osvetové centrum Bratislava. Súťaž sa konala, už tradične, v Rimavskej Sobote a išlo o 49. ročník. Náš spevácky zbor predviedol nápaditý program, plný elánu a radosti a vyspieval si zlaté pásmo. Blahoželáme!

fotogaléria
diplomDeň Európy 2018
SZ Gaudeamus sa v piatok 04. 05. 2018 aktívne zúčastnil akcie Deň Európy 2018, ktorá sa konala na námestí mesta Prešov. Svojim veselým a bezprostredným vystúpením potešil divákov, aj europoslancov.

fotogalériaApríl 2018

Vystúpenie pre žiakov ŠKD
Naše žiačky IV.A a IV.C voliteľného predmetu zborový spev vystúpili pre žiakov ŠKD na ZŠ Mirka Nešpora.

fotogalériaSlávici z lavice
- krajské kolo
V piatok 27. 04. 2018 sa v prešovskom PKO uskutočnilo krajské kolo speváckej súťaže Slávici z lavice, ktoré každoročne organizuje ABC - Centrum voľného času v Prešove. V kategórii stredných škôl sa naša žiačka S. Slavkovská (III.A) umiestnila na 1. mieste. Blahoželáme.

fotogaléria
diplomRuské slovo
- školské kolo
Dňa 25. 04. 2018 sa uskutočnila súťaž v prednese ruskej poézie a prózy pod názvom "Ruské slovo". Výsledky:
1. miesto - Z. Lukáčová (IV.C)
2. miesto - K. Jánošíková (III.C)
3. miesto - Natália Brezno (III.C)

fotogalériaGenius Logicus
Dňa 24. 04. 2018 sa 17 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej matematickej súťaže
Genius Logicus. Našimi najúspešnejšími riešiteľmi sú Buchaľová Viktória, Urdová Terézia, Varhoľová Bianka a Zavartkayová Diana.


Akord 2018 - spevácka súťaž
Žiačky našej školy sa zúčastnili na celoslovenskej speváckej súťaži s medzinárodnou účasťou Akord 2018 v Leviciach. V speve ľudových piesní obsadila
K. Kokoruďová (III.B) 1. miesto a B. Švarná (II.D) 3. miesto, obidve sprevádzané na akordeóne PaedDr. Radovanom Šašalom, PhD. Mimoriadne čestné uznanie získala žiačka S. Hovancová (II.A) za výnimočný interpretačný gitarový sprievod k populárnej piesni. Ďalšie žiačky L. Lipovská (IV.A) a L. Matysová (II.A) zanechali v speve populárnych piesní rovnako výborný dojem.

fotogaléria"Komenský a my" - celoslovenská výtvarná súťaž
V apríli sme sa zúčastnili XV. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže s názvom "Komenský a my". V kategórii "
C - Duša stromu - strom ako symbol" sa našej žiačke K. Pribišovej (I.A) podarilo získať krásne 1. miesto. Gratulujeme!


Deň narcisov
Dňa 13. 04. 2018 sa uskutočnil 22. ročník zbierky Deň narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine. Aj naša škola sa zapojila do zbierky a žiaci III. ročníka vyzbierali spolu 884,71€. Najúspešnejšie boli S. Kolarčíková a T. Bittová z III.C, ktoré vyzbierali 518,90€. Ďakujeme aj L. Kačmárovej z III.A, A. Horanskej, K. Hricovej z III.B, F. Rabikovi z III.C, B. Figurovej a D. Buchalovej z III.D1, ako aj všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec.

fotogalériaVystúpenie pre rodičov
V piatok 13. 04.2018 opäť privítal spevácky zbor Gaudeamus rodičov v našej škole spevom. Tentokrát zazneli ľudové piesne s akordeónovým sprievodom p. R. Šašalu a husľovým sprievodom B. Cicoňovej zo IV.C. Zbor sa striedal so sólovým vystúpením L. Matysovej z II.A, ktorú sprevádzala na gitare S. Hovancová z II.A. Všetkým žiakom ďakujeme za spríjemnenie triedneho aktívu.

fotogalériaHviezdoslavov Kubín
- regionálna súťaž
Divadlo Jonáša Záborského - Útvar osvetovej činnosti udelil dňa 06. 04. 2018 žiačkám
L. Tkáčovej (III.D) a L. Želonkovej (III.A) diplom za 2 miesto v IV. kategórii na regionálenj súťaži v umeleckom prednese prózy.

L. Tkáčová - diplom
L. Želonková - diplomSOČ - krajské kolo
Okresný úrad v Prešove odbor školstva udelil dňa 06. 04. 2018 diplom L. Želonkovej za 2. miesto v krajskom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

diplomFlorbal - okresné kolo
Krajské športové centrum v Prešove udelilo našim dievčatám diplom za 3. miesto v okresnom kole žiačok SŠ.

diplomMarec 2018


Vansovej Lomničky - krajské kolo
Naša žiačka L. Tkáčová (III.D) si po postupe z okresného kola odniesla 24. 03. 2018 z krajského kola 51. ročníka súťaže v umeleckom prednese žien Vansovej Lomničky v Snine 1. miesto v kategórii próza s postupom na celoslovenské kolo. Blahoželáme a držíme prsty!

diplomMládež spieva - krajská postupová súťaž
Vo štvrtok 22. 03. 2018 sa v MsDK vo Vranove nad Topľou predstavili účastníci krajskej postupovej súťaže a prehliadky mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2018. Ako v každej súťaži aj na Mládež spieva dohliadala odborná porota, ktorú tvorili: Mgr. Oľga Varinská, Mgr. Tatiana Švajková PhD., Mgr. Ľubomír Varínsky a za NOC Bratislava Mgr. Dominika Semaňáková.
Podľa vyjadrenia poroty predviedli veľmi pekné výkony a po zvážení sa rozhodli súťažné zbory oceniť takto:
Spevácky zbor GAUDEAMUS pri PaSA Prešov pod vedením Mgr. Denisy Matysovej získal zlaté pásmo s priamym postupom do celoštátneho kola súťaže. Blahoželáme našim dievčatám a želáme veľa úspechov na celoslovenskej súťaži v Rimavskej Sobote, ktorá sa uskutoční v máji.

fotogalériaMatematický klokan
- matematická súťaž

V medzinárodnej súťaži Matematický klokan, ktorú organizuje v SR spoločnosť Exam testing, sa v školskom roku 2017/2018 žiačka K. Pribišová (I.A) zaradila medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR a získala diplom úspešného riešiteľa a titul školského šampióna.Biblická plympiáda - protopresbyterské kolo
Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove a Diecézny katechetický úrad prešovskej archieparchie udelilo družstvu PaSA diplo za 4. miesto.

diplomŠtúrov pamätník
- školské kolo
Dňa 20. 03. 2018 sa uskutočnila na našej škole súťaž v prednese detskej poézie a prózy.

1. miesto - C. Ficková (IV.C)
2. miesto - L. Želonková (III.A)
3. miesto - Kováčová Emma (II.C)

cena poroty - K. Lizoňová (II.C)

fotogalériaBasketbal - okresné kolo
Krajské športové centrum v Prešove udelilo našim basketbalistkám diplom za
1. miesto. Naše družstvo postúpilo na krajské kolo.

diplomFebruár 2018


Projekt "Východní svätí pre súčasnosť"
Aj v tomto školskom roku sa žiačky prvého a druhého ročníka navštevujúce gréckokatolícku náboženskú výchovu zapojili do výchovného katechetického projektu „Východní svätí pre súčasnosť“. Témou tohto ročníka projektu je „200 rokov od vzniku Prešovského biskupstva“. Predmet projektu je teda dosť obšírny: osoba, chrám, udalosť či púť z tejto dvestoročnej histórie.
Žiačky sa už bližšie oboznámili nielen s dvestoročnou históriou Prešovského biskupstva, ktorého sú súčasťou, ale aj s jeho osobnosťami, životopismi prešovských biskupov, pútnickými miestami i symbolikou loga jubilejného roka. V projekte ďalej pokračujú výtvarným stvárnením danej témy. Najlepšie výtvarné práce zašleme do súťaže.
Dúfame, že im tento projekt pomôže v posilnení identity gréckokatolíka a taktiež prispeje k rozvíjaniu ich tvorivosti a zručnosti pri výtvarnom stvárňovaní získaných informácií.

fotogaléria


Slávici z lavice - okresné kolo
Dňa 22. 02. 2018 sa v Centre voľného času v Prešove uskutočnilo okresné kolo v speve populárnych piesní - Slávici z lavice. Naše dievčatá boli veľmi úspešné a obsadili prvé tri miesta. Žiačka S. Slavkovská postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v máji.
Vyhodnotenie:
1. miesto -
S. Slavkovská (III.A)
2. miesto -
L. Lipovská (IV.A)

3. miesto - L. Matysová (II.A)


Hudobné vystúpenie pre ZŠ
Žiačky IV.A a IV.C voliteľného predmetu Zborový spev uskutočnili hudobné vystúpenia na tému Afrika pre ŠKD na ZŠ Važeckej a Šmeralovej.

fotogalériaJanuár 2018


Okresné kolo vo volejbale
V stredu 31. 01. 2018 sa naše volejbalistky zúčastnili okresného kola, na ktorom obsadili v skupine D 2. miesto.

fotogaléria


Anjel Vianoc 2017
- výtvarná súťaž
Tatranská galéria v Poprade udelila P. Dubielovi (IV.C) diplom za 3. miesto a N. Gdovinovej (III.A) čestné uznanie.


Medziročníkový volejbalový turnaj

V utorok 30. 01. 2018 sa uskutočnil medziročníkový volejbalový turnaj.
1. miesto - IV. ročník
2. miesto - III. ročník
3. miesto - I. ročník
4. miesto - II. ročník

fotogalériaExkurzia v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove

Dňa 16.01.2018 sa žiačky 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, na oddelení Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. V úvode sa oboznámili s priestormi knižnice, so systémom výpožičky kníh a následne sa presunuli do priestorov dokumentačného centra. V prezentačnej miestnosti centra boli žiačky informované o tom, ako prebieha jeho činnosť, ako sú spracovávané a prezentované výstupy a prezreli si aktuálne umelecké zbierky. Počas prednášky na tému „Umenie“ žiačky aktívne diskutovali, vyvodzovali zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám.

„Prednáška na tému „Umenie, druhy umenia“ ma veľmi zaujala. Dozvedela som sa o viacerých druhoch umenia a taktiež videla, ako ho vnímajú iní ľudia. Prekvapilo ma to, ako vedia ľudia vyjadriť svoj pocit rôznym spôsobom, či už maľbou, drevorezbou, či spevom alebo tancom. Každý ho vníma inak, a tým je také nezvyčajné a zaujímavé. Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť vidieť hlbšie do duše iných ľudí, skrz umenie.“ (žiačka 3.B)

fotogalériaVianoce s úsmevom 2017
Na vianočnej zbierke pre nadáciu Úsmev ako dar naše dobrovoľníčky z II.B, III.A, III.C a III.D vyzbierali spolu 488,99€ a umiestnili sa na 6. mieste v rebríčku zúčastnených škôl. Zvlášť blahoželáme žiačkam S. Kolarčíkovej a T. Bittovej za vyzbieranú sumu 207,39€ a 1. miesto v rebríčku najúspešnejších skupín žiakov.
Škola dostala ďakovný list za zapojenie sa do celoslovenskej zbierky "
Vianoce s úsmevom 2017".

ďakovný list
fotogaléria


Kampaň boja proti AIDS
MŠVVaŠ SR, OÚ odbor školstva v Žiline, Kancelária WHO SK a Gymnázium sv. Františka v Žiline udelili našej škole diplom za účasť v jedenástom ročníku kampane Červené stužky.

diplomDecember 2017


Vystúpenie pre učiteľov a žiakov
Vo štvrtok ráno, 21.12. 2017 vo vestibule školy, vítali učiteľov a žiakov svojim spevom žiaci III.A, III. B a III.C, ktorí majú voliteľný predmet zborový spev. Koledami a vianočnými piesňami spríjemnili všetkým príchod do škloly a postarali sa o príjemnú predvianočnú atmosféru.

fotogaléria
Vianočná zbierka UNICEF 2017
Naša škola sa v piatok 08. 12. 2017 zapojila do Vianočnej zbierky UNICEF 2017. Touto zbierkou chceme pomôcť deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen a Južný Sudán. Ďakujeme dobrovoľníčkam z 3. ročníka za ich spoluprácu.

diplomDirigentský kurz Legato 2017
Žiačky IV.A a IV.C, ktoré majú voliteľný predmet Zborový spev, sa v piatok 08. 12. 2017 zúčastnili dirigentského kurzu Legato 2017. Usporiadateľom kurzu bolo Národné osvetové centrum v spolupráci s Inštitútom hudobného a výtvarného umenia v Prešove. Kurz sa uskutočnil na FF PU a lektormi boli Mgr. Eva Zacharová a Mgr. Tatiana Švajková, PhD, v zborových kruhoch dôverne známe.
Kurz bol určený pre dirigentov amatérskych speváckych zborov, bol vhodný pre dirigentov, ktorí sa chystajú založiť detský spevácky zbor, ako aj pre dirigentov, ktorí už dlhodobo vedú mládežnícky alebo cirkevný zbor a radi by sa zdokonalili vo svojej práci.
Naše žiačky si odniesli veľa informácií a užitočných praktických rád vďaka Mgr. Eve Zacharovej, ktorá v nich zanechala hlboký zážitok.Spevácka súťaž -
školské kolo
Dňa 06. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v speve populárnych piesní.


1. miesto – S. Slavkovská (III.A)
2. miesto – L. Matysová (II.A)
3. miesto – L. Lipovská (IV.A )


Cena poroty za vlastnú tvorbu
J. Romaňák (IV.C)

Cena publika
M. Daňková (I.A)

fotogalériaMikulášska kvapka krvi
Dňa 05. 12. 2017 sa naši žiaci zo štvrtých ročníkov zúčastnili akcie "Mikulášska kvapka krvi" a nebáli sa darovať to najcennejšie, čo majú - svoju krv. Darcom i prvodarcom ĎAKUJEME!

fotogaléria


Vystúpenie zboristiek
Dňa 01. 12. 2017 zboristky zo IV.A a IV.C obohatili program imatrikulácie na SOŠ dopravnej.


Červená stužka
Piatok 01. 12. 2017 sa na PaSA v Prešove niesol v duchu červenej farby a červených stužiek, ktoré zdobili oblečenia žiakov aj učiteľov. V tento deň prišli do školy všetci v červenom oblečení a ráno pri vstupe do budovy školy žiačky pripínali červené stužky na znak solidarity s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením. Počas tretej vyučovacej hodiny sa uskutočnila prednáška v školskom rozhlase venovaná Svetovému dňu boja proti HIV / AIDS. Po nej žiaci a učitelia vytvorili v telocvični školy symbolickú živú červenú stužku.

fotogalériaNovember 2017


Olympiáda v nemeckom jazyku -
školské kolo
Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

1. miesto - S. Poláková (IV.C)
2. miesto - B. Barčáková (III.C)
3. miesto - V. Karabinošová (IV.D)
4. miesto - B. Ducová (IV.C)

fotogalériaBest in English -
online testovanie

Žiaci našej školy sa už po tretíkrát zapojili do online testovania Best in English, ktoré sa konalo 30. 11. 2017.
Žiaci mali k dispozícii 60 minút na vypracovanie úloh. Pre štvrtákov to bola generálka na maturitnú skúšku, keďže úlohy boli totožné s maturitným testom. Všetci žiaci otestovali svoje vedomosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a slovnej zásobe. Po uplynutí stanoveného času sa žiaci okamžite dozvedeli počet bodov, ktoré dosiahli. Pre náročnosť sa tohto testovania zúčastnilo 30 žiakov tretieho a štvrtého ročníka.

PhDr. B. Kleinová
vyhodnotenieSpevácka súťaž - školské kolo
Dňa 30. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní.


1. miesto – L. Palgutová (III.C)
2. miesto – A. Sokoľáková (IV.B), B. Švarná (2.D1)
3. miesto – B. Michaliková (I.A )


Cena poroty - duo

K. Kokoruďová (III.B), M. Hricová (IV.A)Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Próza:
2. miesto - L. Töroková (I.B)
3. miesto - P. Facáková (I.A)

cena poroty - I. Vidová (IV.A)

Poézia:
1. miesto - L. Želonková (III.A)
1. miesto - L. Tkáčová (III.D)
2. miesto - P. Novotná (II.D)
3. miesto - V. Renčková (I.A)

cena poroty - S. Hovancová (II.A)

fotogalériaOlympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Písomnej časti, ktorá sa konala dňa 21. 11. 2017, sa zúčastnilo 23 žiakov 1. až 4. ročníka.
Podmienky na postup do ústneho kola splnili žiačky
D. Hurajová (I.B), B. Čislikovská (IV. D), N. Bazyláková (IV. C) a A. Ryníková (I.B), ktorá sa ústnej časti nezúčastnila pre chorobu.
Tieto žiačky preukázali veľmi dobré vedomosti v oblasti gramatiky, lexiky, počúvania a čítania s porozumením, ako aj výborné kreatívne schopnosti pri práci s obrázkami na ústnej časti.
Prvé miesto a postup do obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku si vybojovala B. Čislikovská, na druhom mieste sa umiestnila N. Bazyláková a tretie miesto patrí D. Hurajovej. Ich odmenou je nielen diplom, ale aj knižka, ktorá ich možno bude motivovať venovať sa angličtine aj v budúcnosti.
Tohto roku nás príjemne prekvapili hlavne žiačky prvého ročníka, ktoré svojimi vedomosťami prevýšili nielen druháčky a tretiačky, ale dokonca aj väčšinu štvrtáčok. Ich záujem o anglický jazyk nás teší a veríme, že ich úspech bude inšpiráciou pre ostatných.

fotogalériaImatrikulácia
Vo štvrtok 16. 11. 2017 sa uskutočnila imatrikulácia s názvom "S Pegečkou na cestách". Vďaka PaSA airlines (Profesionálnej a spoľahlivej aerolinke) sme "precestovali" zopár destinácií, ako Rusko (II.A), Čínu (II.C), Havajské ostrovy (II.D), USA (II.B) až sme "pristáli" na Slovensku. Počas "letu" nás navštívili bývalé žiačky - zaspievali skladbu Happy, lektorka Isabel ukázala svoje spevácke schopnosti spolu so speváčkami zo IV.A a IV.C a so SZ Gaudeamus sme si zaspievali najväčšie hity skupiny Elán. Prváci úspešne splnili zadané úlohy, víťazom sa stala trieda I.C. Srdečne blahoželáme a všetkým prvákom želáme úspešné štúdium.

fotogalériaSmelý zajko - súťažná prehliadka pedagogických škôl a akadémií
Dňa 15. 11. 2017 sa uskutočnil 3. ročník súťažnej prehliadky pedagogických škôl a akadémií v prednese poézie a prózy pre deti predškolského veku, v individuálnom
a v skupinovom dramatickom výstupe. Naša škola si v Leviciach aj tento rok vybojovala ocenenia, a to hneď tri.

A kategória
- prednes poézie a prózy pre deti predškolského veku
1. miesto - L. Tkáčová (III.D)

diplom

B kategória - individuálny dramatický výstup s rekvizitou, resp. s bábkou
3. miesto - E. Kováčová (II.C)

diplom

C kategória - skupinový dramatický výstup s rekvizitou, resp. s bábkou
2. miesto - L. Tkáčová (III.D), E. Kováčová (II.C), B. Baňasová (III.D), D. Buchalová (III.D), K. Szentiványiová (III.D), F. Šuťáková (III.B)

diplom
fotogalériaStolný tenis - obvodné kolo
Na ZŠ Sibírskej sa dňa 09. 11. 2017 uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise žiačok stredných škôl. Naše dievčatá dosiahli vynikajúci úspech, keď sa dostali až do finále, no tam už na tú najvyššiu métu nedosiahli. Získali krásne 2 miesto. Našu školu reprezentovali P. Jakubčinová (I.C), D. Gregová (I.C) a P. Dlugošová (II.C).

fotogaléria


Exkurzia do ZŠ a MŠ s vyučovaním rusínskeho jazyka

Dňa 08. 11. 2017 sa žiačky 2. a 3. ročníka spolu s p. uč. Markovičovou a p. uč. Petričkom zúčastnili exkurzie na Základnej škole s materskou školou Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom. Navštevujú ju prevažne Rusíni, keďže sekundárnym cieľom tejto školy je zachovať aj ich kultúru a všetko, čo súvisí s ich národnosťou.

čítať viac...
fotogaléria


Aerobik - školské kolo
Dňa 08. 11. 2017 sa v telocvični našej školy uskutočnilo školské kolo v aerobiku. Výsledky:
1. miesto -
N. Lamancová (IV.C)
2. miesto -
D. Labajová (IV.A)
3. miesto - Ľ. Jelinská (I.C)

fotogalériaMladá slovenská poviedka 2017
Žilinský samosprávny kraj a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne udelil dňa 07. 11. 2017 čestné uznanie L. Želonkovej (III.A) v celoštátnej súťaži mladých autorov.Informatický bobor

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do on-line informatickej súťaže iBobor. Súťaž prebiehala v dňoch 06. - 07. 11. 2017. Úspešnými riešiteľmi sa v katogórii Junior stala N. Bernátová (I.C) a v kategórii Senior V. Giňovská (III.A) a L. Kačmárová (III.A).


Október 2017

Súťaž moderátorov - krajské kolo
Dňa 27. 10. 2017 sa v priestoroch DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove – Nová budova Divadla J. Záborského konala
krajská súťaž moderátorov, na ktorej Lenka Želonková (III.A) získala 3. miesto.

diplomTriedny aktív - vystúpenie pre rodičov
V piatok 20. 10. 2017 vystúpil
spevácky zbor Gaudeamus pre rodičov, ktorí prišli na triedne aktívy. Speváčkam a spevákom sa podarilo vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru a prejaviť radosť zo zborového spievania.


Regionálna súťaž mladých moderátorov
Dňa 20. 10. 2017 sa v priestoroch DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove – Nová budova Divadla J. Záborského konala
regionálna súťaž mladých moderátorov, na ktorej Lenka Želonková (III.A) získala 1. miesto.

diplomExkurzia do Uherského Brodu
Dňa 19. 10. 2017 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie do Uherského Brodu - Po stopách Jána Amosa Komenského. Navštívili Múzeum Jána Amosa Komenského, kde sa bližšie zoznámili s jeho životom a dielom.

čítať viac...Svetový deň výživy
V pondelok 16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Prečo? Pretože, výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Aj u nás v škole sa každoročne venujeme tejto téme na rôznych vyučovacích hodinách. Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli usporiadať pre žiakov aj učiteľov našej školy malú ochutnávku čerstvej zeleniny a ovocia. Touto akciou sme chceli poukázať na možnosti zdravej stravy, ktorá môže vyzerať veľmi lákavo a chutne.

fotogalériaNoc v knižnici
Dňa 12. 10. 2017 sa na našej škole prvýkrát uskutočnila
Noc v knižnici. Účastníčky (39 žiačok PaSA) mali možnosť prehĺbiť svoj vzťah k slovesnému i divadelnému umeniu.

čítať viac...
fotogaléria


Deň otvorených dverí ZPS Harmónia na Cemjate
Za účasti poslancov mesta Prešov, hostí a primátorky Ing. A. Turčanovej dňa 12. 10. 2017 vystúpilo zoskupenie Lingua et Musica v rámci Dňa otvorených dverí ZPS Harmónia na Cemjate.


Exkrzia do Sarospataku
Už tradične sa v septembri (27.) a v októbri (10.) vybralo niekoľko žiakov z maturitného ročníka spoznávať život najznámejšieho učiteľa v dejinách pedagogiky - J. A. Komenského. Navštívili múzeum a knižnicu, kde sa bližšie zoznámili s jeho životom a pôsobením v tomto mestečku.

čítať viac...Cezpoľný beh
Krajské športové centrum v Prešove dňa 06. 10. 2017 udelilo našej škole diplom za
3. miesto v okresnej súťaži "Cezpoľný beh žiačok SŠ".


Deň otvorených dverí PSK
Dňa 05. 10. 2017 sa SZ Gaudeamus už tradične zúčastnil Dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja. Počas celého dňa svojím vystúpením a spevom zabával prítomných.


Deň otvorených dverí ZPS Náruč v Prešove
Dňa 04. 10. 2017 sa SZ Gaudeamus zúčastnil Dňa otvorených dverí v Zariadení pre seniorov Náruč v Prešove.September 2017

KOŽaZ (3. ročník)
Dňa 11. 09. - 13. 09. 2017 sa v Športovo-relaxačnom stredisku Porač PARK v Poráčskej doline uskutočnil KOŽaZ pre žiakov 3. ročníka. Cieľom kurzu bolo rozšíriť a overiť vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia a preveriť fyzickú zdatnosť žiakov.

fotogalériaHlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu