Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2004/2005

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2004/2005 na rôznych súažiach a prehliadkach:  • September 2004


Zelený Prešov organizovaný Slovenskou agentúrou ŽP
1. miesto - V. Tuptová (2.B)  • Október 2004


Bardejovský talent
diplom za účas - V. Trudičová (1.A)


Umelecké čítanie školské kolo
1. miesto - D. Chomjaková (4.D)
2. miesto - J. Koščová (4.C)
3. miesto - Z. Cicaničová (1.B)  • November 2004


Medzinárodná vedomostná súaž - Priatežské kraje v Zjednotenej Európe školské kolo
1. miesto - D. Tabišová (2.B)
2. miesto - L. Andraščíková (3.A)
3. miesto - L. Števčíková (3.B)


źudová pieseň školské kolo
1. miesto - M. Vasižová (2.C)
2. miesto - L. Mihaliková (2.B)
3. miesto - L. Leňová (2.C)


Aerobik školské kolo
1. miesto - K. Vaňová (3.C)
2. miesto - I. Verebová (3.C)
3. miesto - B. Soušková (2.C)  • December 2004


Aerobik okresné kolo
1. miesto - K. Vaňová (3.C)
4. miesto - I. Verebová (3.C)
5. miesto - M. Vasižová (2.C)


Umelá pieseň školské kolo
1. miesto - M. Schoblová (2.C)
2. miesto - I. Drechslerová (1.B)
3. miesto - S. Poníková (2.C)


Populárna pieseň školské kolo
1. miesto - T. Hicová (2.A)
2. miesto - L. Juhásová (2.C)
3. miesto - G. Mesárošová (3.C)
- K. Radvanská (1.A)
cena diváka - M. Juhas (3.C)


Hviezdoslavov Kubín školské kolo
Poézia
1. miesto - Z. Juhošová (4.C)
2. miesto - J. Mašlejová (4.C)
3. miesto - M. Tichanská (4.A)

Próza
1. miesto - L. Mihaliková (2.B)
2. miesto - K. Petriláková (4.A)
3. miesto - D. Chomjaková (4.D)

  • Január 2005


Volejbal medziročníkový turnaj
1. miesto - 4. ročník
2. miesto - 2. ročník
3. miesto - 3. ročník
4. miesto - 1. ročník


Basketbal okresné kolo
3. miesto v druhej skupine


  • Február 2005


Štúrov pamätník školské kolo
Poézia

1. miesto - neudelené
2. miesto - I. Bondrová (2.B)
3. miesto - Z. Juhošová (4.C)

Próza
1.miesto - Z. Cicaničová (1.B)
2.miesto - V. Lacková (1.A)
3.miesto - ź. Chmeliarová (4.B)


Poznaj chránené rastliny školské kolo
1. miesto - M. Schoblová (2.C)
2. miesto - V. Tuptová (2.B)
3. miesto - B. Soušková (2.C)


Nie drogám okresné kolo
3. miesto - J. Hudáková (1.B), E. Poláková (1.B), R. Vanyová (2.B), S. Poníková (2.C), V. Želinská (3.B), V. Troščáková (3.B)


Hžadáme talenty súaž organizovaná Centrom vožného času
1. miesto - L. Mihaliková (2.B) - sólo spev
1. miesto - L. Leňová (2.C), M. Vasižová (2.C) - duo spev


Rétorika regionálne kolo
1. miesto - Z. Juhošová (4.C)
2. miesto - Z. Kmecová (4.C)


  • Marec 2005


Basketbal medziročníkový turnaj
1. miesto - 3. ročník
2. miesto - 2. ročník
3. miesto - 4. ročník


Matematický klokan medzinárodná matematická súaž
úspešné riešitežky - S. Lamancová (2.B), J. Koscelníková (2.A)


Medzinárodná vedomostná súaž - Priatežské kraje v Zjednotenej Európe obvodné kolo
postup do krajského kola - D. Tabišová (2.B)


  • Apríl 2005


Aerobik majstrovstvá Slovenska
6. miesto - K. Vaňová (3.C)
10. miesto - B. Soušková (2.C)


Ozveny leta literárna súaž organizovaná Centrom vožného času
ocenenie - T. Bučková (1.B)


  • Máj 2005


Súaž družstiev Prvej pomoci organizovaná Územným spolkom SČK
4. miesto - L. Spišáková (2.B), L. Jusková (2.B), K. Ďuraš (2.C), M. Vasižová (2.C), T. Bučková (1.B)


Večerný beh dorastenky - 3 km
2. miesto - K. Baňasová (2. B)


Streetbasketbal oblastné kolo
3. miesto


Regionálna prehliadka zborov
Spevácky zbor Gaudeamus (PaSA) - diplom


Atletika okresné kolo
beh - 100 m
1. miesto - V. Tuptová (2.B)
beh - 200 m
1. miesto - M. źašová (3.A)
beh - 400 m
1. miesto - E. Juhasová (2.A)
beh - štafeta - 4.100 m
1.miesto - M. Kočanová (2.A), V. Tuptová (2.B), E. Juhasová (2.A), M. źašová (3.A)
beh -100 m - prekážky
2. miesto - M. Kočanová (2.A)
beh - 1500 m
2. miesto - K. Baňasová (2.B)
skok do diažky
2. miesto - V.Tuptová (2.B)
3. miesto - M. źašová (3.A)
skok do výšky
2. miesto - D. Dančová (3.A)


Atletika krajské kolo
beh - 100 m
3. miesto - V. Tuptová (2.B)
beh - 200 m
2. miesto - M. źašová (3.A)
beh - 400 m
2. miesto - E. Juhasová (2.A)
beh - štafeta - 4.100 m
2. miesto - M. Kočanová (2.A), V. Tuptová (2.B), E. Juhasová (2.A), M. źašová (3.A)
beh - 100 m - prekážky
3. miesto - M. Kočanová (2.A)


Miss aerobik tour 2005 - Košice
postup do semifinále - K. Vaňová (3.C)


Miss aerobik tour 2005 - Trnava
postup do finále - K. Vaňová (3.C)


  • Jún 2005


Prečo som na svete rád/rada - 11. ročník celoštátnej tematickej výtvarnej súaže organizovaný Kanceláriou NR SR
1. miesto v kategórii kolហ- J. Langošová (4.C), E. Kušnírová (4.A)


Vansovej Lomnička umelecký prednes
Poézia

2. miesto - Daniela Chomjaková (4.D)

Próza

3. miesto - źudmila Chlebovská (4.C)


Volejbal - medzinárodný turnaj organizovaný s podporou EÚ v rámci programu Phare CBC Slovensko - Požsko
2. miesto

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu