Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2021/2022

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2021/2022 na rôznych súťažiach a prehliadkach:Máj 2022

Basketbal - krajské kolo
Dňa 19. 05.2022 sa uskutočnilo krajské kolo v Starej Ľubovni v basketbale žiačok stredných škôl, na ktorom nechýbali ani naše dievčatá. V silnej konkurencii škôl z Popradu, Bardejova a Starej Ľubovne, ktoré tvorili prevažne aj hráčky hrajúce v basketbalových kluboch, sa naše hráčky nestratili a ukázali veľkú bojovnosť a túžbu po víťazstve, no nestačilo to a obsadili 4. miesto. Dievčatá získali predovšetkým bohaté skúsenosti, ktoré zúžitkujú aj nasledujúci rok.


Hudba pod hviezdnou oblohou - Vangelis

Dá sa spojiť hudba a geografia? Dá! A je to skvelý zážitok, pri ktorom si okrem iného výborne oddýchnete. Hvezdáreň a planetárium v Prešove pripravilo krásny program, ktorý spája hudobného skladateľa Vangelis s ukážkami z filmov podčiarknuté hviezdnou oblohou.

fotogaléria


Basketbal
- okresné kolo
Dňa 05. 05. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiačok stredných škôl. Naše dievčatá si v základnej skupine počíňali výborne, kedže porazili všetky družstvá a obsadili 1. miesto a postupili do finále. Vo finálovom kole, ktoré sa konalo 16.5.2022 taktiež jasne dominovali a skupinu vyhrali bez straty bodu. Naše žiačky postúpili na krajské kolo do Starej Ľubovne. Držíme palce!


Apríl 2022


Deň narcisov - verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine
Aj tohto roku sme sa aktívne zapojili do zbierky Deň narcisov, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine. Ďakujeme za dobrovoľnícku pomoc pri zbierke M. Žilincovej, M. Murmanovej z III.A, S. Pavlíkovej a E. Šimkovej z III.B, P. Slivkovej a V. Ředinovej z III.C a V. Fillerovej a M. Dutkovej z III.D. Dievčatá vyzbierali spolu v našej škole a v meste Prešov krásnych 1050,18 €.

fotogalériaMŠ a ZŠ v Radvani nad Laborcom - exkurzia
Vybrané žiačky z 2. a 3. ročníka sa v apríli 2022 zúčastnili školskej exkurzie do MŠ a ZŠ s vyučovaním rusínskeho jazyka v Radvani nad Laborcom.

čítať viac...
fotogalériaVolejbal - medziročníkový turnaj
V stredu 20. 04. 2022 sa uskutočnil medziročníkový volejbalový turnaj. Na 1. mieste sa umiestnili žiačky III. ročníka, na 2. mieste II. ročník, na 3. mieste I. ročník, na 4. mieste IV. ročník.

fotogalériaŠtúrov pamätník
- školské kolo
Dňa 06.04.2022 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Štúrov pamätník. Ide o umelecký prednes pre detského príjemcu, kde sa hodnotí aj práca s náznakovou rekvizitou. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli súťažiť, no i tým, ktorí boli podporiť svoje spolužiačky. Víťazkám blahoželáme!

1. miesto - V. Mizeráková (III.B)
2. miesto - K. Bardiovská (IV.D)
3. miesto - A. Havrilová (I.D), P. Kočišová (IV.C)
cena poroty - Z. Lalkovičová (I.A)

fotogalériaOkresné kolo v bedmintone
Dňa 05. 04. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone. Žiačky B. Moravcová (III.A) a Z. Onderová (III.C) obsadili 5. miesto. Blahoželáme.

fotogalériaMarec 2022


Vedomostný kvíz o ľudských právach
Dňa 29. 03. 2022 sa uskutočnil Vedomostný kvíz o ľudských právach, na ktorom sa zúčastnili žiaci prvého ročníka. Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti z oblasti ľudských práv formou testu a analýzy zobrazeného obrazového materiálu. Víťazkami sa stali žiačky I. D triedy S. Plavnická a A. Havrillová.


Niečo sa chystá...

Divadlo Abodka na hodinách tvorivej dramatiky pripravuje pod vedením pedagógov Mgr. L. Turčokovej a Mgr. J. Mandela aj v tomto školskom roku predstavenia pre najmenších. K príprave patrí vytvorenie vlastných scenárov, kulís, kostýmov a bábok. Žiaci si vyskúšajú všetky úlohy, ktoré divadlo ponúka – herectvo, dramaturgia, réžia a iné. Divadelné predstavenia predstavíme v materských školách, na ktorých naši žiaci realizujú praktické cvičenia a pre širokú verejnosť ich zverejníme na našom školskom YouTube kanáli.

fotogalériaHviezdoslavov Kubín - školské kolo
Próza:
2. miesto - H. Szabová (II.D)
3. miesto - A. Senderáková (I.C)

Poézia:
1. miesto - A. Gombitová (IV.A), K. Bardiovská (IV.D)
2. miesto - A. Gaľová (IV.B)
3. miesto - V. Mizeráková (III.B)

fotogalériaJanuár 2022

Vianočná stereometria – školská súťaž
V tomto školskom roku prebehol 2. ročník školskej súťaže "Vianočná stereometria". Úlohou žiakov 3. ročníka bolo upiecť medovník v tvare priestorového telesa (kocka, kváder, hranol, kužeľ, ihlan, zrezaný ihlan, zrezaný kužeľ, guľa), alebo z upečených telies vytvoriť vianočnú jedlú dekoráciu. Svoj výtvor žiaci prezentovali formou powerpoint prezentácie, resp. videa, fotiek. Niektorí pridali báseň alebo pieseň.

čítať viac...December 2021

Spevácka súťaž – školské kolo
V tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo v speve dištančnou formou, keď študentky posielali videonahrávky so svojimi speváckymi výkonmi mailom. Odborná porota v zložení: Mgr. A. Kyseľová, Mgr. D. Matysová, Mgr. M. Štoffová a Mgr. I. Tomáš ich vyhodnotila nasledovne:

kategória ľudová pieseň

1. miesto – J. Vargová (III.D)
2. miesto – V. Siváková (III.D)
3. miesto – A. Gomoľáková (II.C) a L. Fecková (I.D)

špeciálna cena za interpretáciu umelej piesne – A. Havrillová (I.D)

kategória populárna pieseň
1. miesto – V. Mizeráková (III.B) a L. Ilčíková (III.A)
2. miesto – neudelené
3. miesto – S. Janičková (II.A)
špeciálna cena za interpretáciu vlastnej piesne – E. Mitríková (III.A)


Fajnový týždeň
V dňoch 06.12.2021 až 10.12.2021 na našej škole prebiehal FAJNOVÝ TÝŽDEŇ, ktorý zorganizovala Žiacka školská rada. Cieľom tejto akcie bolo zapôsobiť svojím outfitom na tému dňa, ukázať tvorivosť a vlastné ja. Výzvu prijali nie len študenti, ale aj samotní profesori. Nezabudlo sa ani na fotografie. Celý týždeň sa niesol v znamení selfičiek, skupinových i triednych fotiek, ktoré boli zdieľané na Instragrame ŽŠR. Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí predviedli, čo v nich je, členkám ŽŠR a hlavne Zuzke Novotnej zo IV.D za zorganizovanie akcie, ktorá nám zábavne spestrila vyučovanie.

fotogaléria
Fajnový na YTNovember 2021


Konferencia Rady mládeže PSK
Dňa 25. 11. 2021 sme sa zúčastnili
online Konferencie Rady mládeže PSK. Vypočuli sme si zaujímavé prednášky napr. Ako meniť svet okolo seba a nezabiť sa ( zmudri.sk), Mindfulness pre psychickú pohodu ( blogzabytie.org/), Poruchy príjmu potravy a body shaming ( chutzit.sk) a veľmi zaujímavá bola aj prednáška psychologičky o duševnom zdraví a online pomoci ( ipcko.sk/). Súčasťou konferencie bolo aj prezentovanie úspešných projektov #zlepšimeto, ktoré boli pre nás veľmi inšpiratívne. Tohto roku prebehli aj voľby do Stredoškolského parlamentu PSK, kde sme mali 2 kandidátky: V. Drobňákovú (II.A) a Z. Talianovú (II.B). Sme veľmi radi, že našej Zuzke sa podarilo zaujať dostatočný počet voličov a bola zvolená za členku SPPSK. Blahoželáme.


Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
Dňa 25.11. a 26. 11. 2021 sa konala Olympiáda v anglickom jazyku. Na 1. mieste sa umiestnila B. Petrašková (III.D), na 2. mieste N. Gajdošová (II.D) a na 3. mieste T. Karaffová (IV.A). Výherkyniam srdečne blahoželáme.

fotogalériaBiela pastelka
Aj v našej škole sa uskutočnila zbierka Biela pastelka. Radi sme aj našou troškou prispeli k pomoci nevidiacim a slabozrakým. Ďakujeme dievčatám zo ŽŠR Valentíne Drobňákovej z II.A a Jarke Moučanovej z II.B za organizáciu.

fotogalériaiBobor - informatická súťaž
V utorok 09. 11. 2021 a vo štvrtok 11. 11. 2021 sa 17 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v kategóriách Junior a Senior. Žiačka
N. Kalabová (I. D) získala diplom úspešného riešiteľa tejto súťaže. Blahoželáme.


Rozbehni sa academy
Dňa 04. 11. 2021 sa dve žiačky z I.A triedy (K. Pisarčíková, S. Zimanová) zúčastnili online Biznis fóra programu Rozbehni sa! Academy. Získali tam plný prístup do Rozbehni sa! video kurzu a dozvedeli sa, ako sa rozbiehajú podnikateľské nápady so sumou 100 Eur.


Záložka spája školy

Pavol Országh Hviezdoslav - elegán s mašľou. Je takmer nemožné nepoznať jeho tvorbu. Sonety, Krvavé sonety, Prechádzky jarom, Hájnikova žena či Ežo a Gábor Vlkolinský..., tak tieto diela asi najčastejšie inšpirovali našich žiakov pri tvorbe záložiek. No nezabudli ani na našu provokatívnu a trochu kontroverznú predstaviteľku slovenského kritického realizmu Boženu Slančíkovú-Timravu a nestarnúcich Ťapákovcov.
Vďaka tomuto projektu sme nadviazali spoluprácu so Spojenou školou v Bratislave, ktorú tvorí osemročné gymnázium, anglické bilingválne gymnázium a medzinárodná škola.

fotogalériaOktóber 2021

Rozbehni sa academy
Žiačky I.A triedy sa v mesiaci október prihlásili do programu Rozbehni sa! Academy a úspešne absolvovali rýchlokurz s Prípravkou. Naučili sa, ako rozpoznávať nové nápady, posudzovať ich potenciál, vytvárať biznis modely, testovať nápady a vylepšovať ich. Za úspešné absolvovanie záverečného testu získali certifikát. Srdečne blahoželáme.

fotogalériaStretnutie s predstaviteľmi Ruského veľvyslanectva na Slovensku
Dňa 14. 10. 2021 sa žiačky IV.D triedy skupiny ruského jazyka zúčastnili kultúrno-spoločenského podujatia a stretnutia s predstaviteľmi Ruského veľvyslanectva na Slovensku. Dozvedeli sa o možnostiach bezplatného štúdia na vysokých školách Ruskej federácie, prezreli si výstavu o kultúrno-historických pamiatkach Ruska, zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO a vypočuli si zaujímavú prednášku spojenú s prezentáciou o symboloch Ruska. Akcia bola doplnená aj kultúrnym programom.

fotogalériaNaj online učiteľ PSK 2020/2021
Prešovský samosprávny kraj v júni 2021 vyzval žiakov stredných škôl, aby nominovali svojich naj online učiteľov. Zámerom ocenenia bolo vyzdvihnúť prácu učiteľov stredných škôl v kraji počas dištančnej výučby, na ktorú prešli školy počas pandémie koronavírusu. Za našu školu boli nominovaní Mgr. Z. Dlugošová, Mgr. Z. Kolpáková, Mgr. M. Košík a Mgr. M. Uličná. Blahoželáme!

čítať viac...September 2021


Prešov číta rád
V dňoch 22.- 24. septembra sa niektoré triedy našej školy zúčastnili literárnych besied, ktoré pripravila Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v rámci festivalu Prešov číta rád. Besedy prebehli v historických priestoroch knižnice za prísnych bezpečnostných opatrení (jednej besedy sa mohla zúčastniť len jedna trieda). Žiačky tak mali príležitosť stretnúť sa s nositeľom ceny Krištáľové krídlo, literárnym vedcom a prekladateľom Mariánom Andričíkom, vydavateľom Petrom Milčákom (vydavateľstvo Modrý Peter), spisovateľom Jánom Gavurom, vypočuť si umelecký prednes p. Lenky Šafránovej a tráviť príjemný čas v historických priestoroch knižnice, kde sa cítili ako na zámku.


„Východní svätí pre súčasnosť“ 2020/2021
– vyhodnotenie výtvarných prác
Aj v školskom roku 2020/2021 sa žiačky, ktoré navštevujú či navštevovali gréckokatolícke náboženstvo, zapojili do projektu „Východní svätí pre súčasnosť“. Predmetom tohtoročného projektu bolo 100 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko. Z výtvarných prác, ktoré boli v rámci projektu zaslané do súťaže, získali žiačky aj umiestnenie na prvých dvoch miestach. V krajskom (archieparchiálnom) kole získala A. Baňasová (IV.C) 1. miesto, S. Gobanová (IV.C) 2. miesto a N. Karaffová (III.D) taktiež 2. mieste. Práce postúpili do celoslovenského (metropolitného) kola, kde taktiež získali ocenenie. Práca A. Baňasovej 1. miesto a práce S. Gobanovej a N. Karaffovej 2. miesto. Žiačkam blahoželáme!KOŽAZ
- 3. ročník
V dňoch 08. 09. - 10. 09. 2021 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia, ktorého cieľom bolo rozšíriť a overiť vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia a preveriť fyzickú zdatnosť žiakov. Žiaci sa naučili viazať uzly, stavať stan, zvládli základy športovej streľby, upevnili si vedomosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci, zopakovali orientáciu v prírode a prípravu ohniska. KOŽaZ bol ukončený orientačným pretekom, na ktorom si žiaci nadobudnuté vedomosti a zručnosti overili.

fotogalériaÚčelové cvičenie - 1. a 2. ročník
Dňa 06. 09. 2021 a 07. 09. 2021 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka v areáli Bowling pri trati. Počasie nám prialo a žiaci si okrem praktických odborných zručností osvojili teoretické základy zo zdravotníckej prípravy, topografie, riešenia mimoriadnych udalostí a dopravnej výchovy. Súčasťou obsahu bola aj súťaž v preskoku cez švihadlo v dvoch činnostiach.
Umiestnenie žiakov 1. ročníka:
1. miesto - Vislocká (I.C)
2. miesto - Cviková (I.C)
3. miesto - Zachardalová (I.A)
Umiestnenie žiakov 2. ročníka:
1. miesto - Kundeková (II.D)
2. miesto - Sučková (II.B)
3. miesto - Szabová (II.D)

fotogalériaHľadáme mladé prešovské talenty 2021
V júni sa naša žiačka E. Mitriková (III.A) zapojila do výzvy Hľadáme mladé prešovské talenty 2021. Porota ohodnotila jej spevácky výkon ako výnimočný a zaradila ju medzi najlepšie hudobné talenty, ktoré sa budú prezentovať na verejnej prehliadke. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
Verejná prehliadka najlepších talentov sa uskutoční v sobotu 18. 09. 2021 o 15.00 hod. v Záhrade umenia na Svätoplukovej ulici v Prešove. V prípade nepriaznivého počasia sa prehliadka presunie na nedeľu 19. 09. 2021 o 15.00 hod. do sály PKO Čierny orol.
Našej speváčke a skladateľke držíme palce a veríme, že ju prídu mnohí z Vás svojou účasťou podporiť.Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu