Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2018/2019

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2018/2019 na rôznych súťažiach a prehliadkach:


Jún 2019

Exkurzia do Múzea špeciálneho školstva v Levoči

Dňa 13. 06. 2019 sa 14 žiačok zúčastnilo exkurzie v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Žiačky druhého a tretieho ročníka si upevnili a rozšírili svoje vedomosti prostredníctvom modernej interaktívnej expozície zameranej na:

  • históriu múzea,
  • ľudské zmysly,
  • učebné pomôcky.

fotogaléria


Rusko a jeho kultúra v Ruskom centre PU

Dňa 10. 06. 2019 sa uskutočnila prezentácia o Rusku a jeho kultúre v Ruskom centre PU. Zúčastnili sa jej žiačky 1.D triedy - skupina ruského jazyka. Prezentáciu pripravila pracovníčka Ruského centra PU v Prešove Mgr. Gabriela Turisová. Žiačky sa oboznámili s geografiou Ruska, získali prehľad o osobnostiach Ruska z rôznych oblastí (literatúra, maliarstvo, kozmonautika, veda a technika,...) pamiatkach Moskvy a Petrohradu a typických ruských jedlách.
Informácia o podujatí s fotografiami je uverejnená aj na facebooku Ruského centra.

fotogalériaGenius Logicus – medzinárodná logická súťaž
Dňa 30. 04. 2019 sa 17 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej logickej súťaže Genius Logicus. Najúspešnejšími riešiteľmi spomedzi našich zapojených žiakov boli: N. Bernátová (II.C), D. Hurajová (II.B), N. Konkoľová (II.C) a D. Zavartkayová (IV.B). Obsadili 65. až 68. miesto v rámci Slovenska a 120. až 123. miesto medzi žiakmi zo všetkých zapojených krajín. Blahoželáme.

diplomyMatematický klokan - matematická súťaž

V medzinárodnej súťaži Matematický klokan, ktorú organizuje v SR spoločnosť Exam testing, sa v školskom roku 2018/2019 žiačky K. Pribišová (II.A) a D. Hurajová (II.B) zaradili medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR a získali diplom úspešného riešiteľa a titul školského šampióna. Blahoželáme.


Máj 2019

Svet okolo nás 2019
Aj tohto roku sme sa spolupodieľali na XXII. ročníku súťaže výtvarnej tvorby detí MŠ zo Slovenska pod názvom "Svet okolo nás". Pre súťažiacich, ako aj pre návštevníkov výstavy ocenených prác, sme pripravili výstavu výtvarných prác našich žiačok vo vstupných priestoroch Okresného úradu v Prešove, na Námestí mieru 3. Výstava trvala od 22. 05. 2019 do 05. 06. 2019.

fotogalériaWorkshop - ,,Tvorivosť a kreativita v práci učiteľky MŠ"
Dňa 16. 05. 2019 sa výber žiačok našej školy zúčastnil praktického seminára na ZUŠ Októbrová 32 v Prešove, pod názvom "Tvorivosť a kreativita v práci učiteľky MŠ". Seminár pozostával z troch workshopov pod vedením skúsených lektorov školy organizátora. Žiačky sa aktívne zapájali do hravých cvičení na rozvoj zručností pri vyjadrovaní sa líniou a farbou, pri tvorivých činnostiach s využitím odpadového papiera ako materiálu, ako aj pri tieňovom divadle, kde svetlo vytváralo príbeh pri spracovaní videa v grafickom programe.
Žiačky získali veľa tvorivých podnetov a metodických rád využiteľných vo svojej budúcej pedagogickej praxi, čo nás viedlo k rozvoju nasledujúcej spolupráce so ZUŠ.

fotogalériaVystúpenie v OZ Barlička a v ZpS Harmónia v Prešove
Folklórne zoskupenie Muzika vystúpilo v dňoch 15. 05. 2019 a 16. 05. 2019 s kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek v zariadeniach OZ Barlička v Prešove a v ZpS Harmónia v Cemjate pri Prešove. Svojim talentom umelecky spríjemnili pobyt seniorom v týchto zariadeniach.


Vystúpenie pre MŠ
Žiaci z III.A a III.D1 z predmetu zborový spev vystúpili s výchovným programom Farebné tóny v MŠ Bernolákova (14. 05.) a MŠ Zemplínska (15. 05.).

fotogalériaSúťaž v písaní na počítači
Dňa 13. 05. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v písaní na PC desiatimi a naslepo, na rýchlosť a presnosť.

čítať viac...Vermikompostér na našej škole
Na našej škole sa separujú plasty, zbierajú viečka, ale čo s bio odpadom? Tento problém je minulosťou...

čítať viac...
fotogaléria


Benefičná aukcia v Bardejove
Spevácky zbor Gaudeamus v komornom zložení vystúpil na 7. ročníku benefičnej aukcie, ktorej výťažok bol venovaný detskému oddeleniu nemocnice v Bardejove.

fotogaléria
písali o nás...Bicyklom do školy
Žiaci našej školy sa v rámci stredných škôl zapojili do študentskej cykloakcie pre rozvoj cyklodopravy v Prešove.

fotogaléria


Vystúpenie v Bardejove
Dňa 09.05.2019, žiaci III.A a III.D1 voliteľného predmetu zborový spev, vystúpili na Spojenej škole v Bardejove. Deti v ŠKD mali veľkú radosť z Farebných tónov, ktoré im prišli porozprávať a zaspievať svoj príbeh.

fotogalériaMakovická struna 2019
(regionálne kolo)
Dňa 06. 05. 2019 sa žiačka B. Švarná (III.D) zúčastnila regionálneho konkurzu interpretov ľudových piesní Makovická struna. V kategórii sólo spev obsadila strieborné pásmo.

diplomCeloslovenská výtvarná súťaž
Dňa 05. 05. 2019 sa naša žiačka
K. Pribišová (II.A) zúčastnila slávnostného vyhodnotenia 3. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže "Rodina a základné ľudské právo na život" v Bratislave, v ktorej získala krásne 2. miesto svojou prácou ,,Rodostrom”. Ďakujeme Kamilke za výbornú reprezentáciu školy a gratulujeme!

diplom
fotogaléria


Apríl 2019

Ruské slovo
- školské kolo
Dňa 30. 04. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese ruskej poézie a prózy. Zúčastnili sa ho žiačky 1. a 4. ročníka našej školy.
Výsledky:
1. miesto - K. Bardiovská (I.D)
2. miesto - K. Janočková (IV.C)
3. miesto - N. Berezná (IV.C)
Mimoriadne ocenenie za aktívnu účasť si zaslúžila M. Síkorová (IV.C).

fotogalériaSOČ 2019 - celoštátne kolo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátny inštitút odborného vzdelávania udelil dňa 25. 04. 2019 E. Kováčovej (III. C) a S. Pavličkovej (III.C) 3. miesto v odbore 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia v celoštátnom kole 41. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

diplom
diplom
fotogalériaVýchodní svätí pre súčasnosť 2018/2019 – krajské (archieparchiálne) kolo výtvarnej súťaže
V rámci projektu Východní svätí pre súčasnosť sa žiačky 1. a 2. ročníka navštevujúce gréckokatolícku náboženskú výchovu oboznámili so životom a dielom sedmopočetníkov a zapojili sa aj do výtvarnej súťaže, v ktorej získali ocenenie. V krajskom (archieparchiálnom) kole získala N. Halčíková (I.B) 3. miesto a K. Džubáková (II.A) taktiež 3. miesto. Ich práce postúpili do celoslovenského (metropolitného) kola. Žiačkam boli udelené diplomy. Srdečné im blahoželáme!


Biblia očami detí a mládeže
V krajskom (archieparchiálnom) kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže získala K. Džubáková (II.A) 1. miesto a postúpila na celoslovenské kolo. Srdečne jej blahoželáme!


Basketbal - krajské kolo

Dňa 15. 04. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo v basketbale dievčat stredných škôl v Starej Ľubovni, ktorého sa zúčastnilo 5 víťazných škôl z okresných kôl z Popradu, Bardejova, Levoče, Starej Ľubovne a naše dievčatá za Prešov. Tie museli bojovať v ťažkých zápasoch proti kvalitným klubovým hráčkam, na ktoré sme kvalitou nestačili a celkovo sme obsadili 4. miesto, keď sme porazili len školu zo Starej Ľubovne. Dievčatám ďakujeme za predvedený výkon a vzornú reprezentáciu školy.

fotogalériaVerejná zbierka Deň narcisov
Dňa 11. 04. 2019 sa vybrané žiačky III. ročníka zúčastnili verejnej zbierky Deň narcisov. Vyzbierali sumu 1 223,63 €. Ďakujeme!

fotogalériaAkord 2019 - spevácka súťaž
Žiačky našej školy sa v dňoch 09. - 10. 04. 2019 zúčastnili na celoslovenskej speváckej súťaži s medzinárodnou účasťou Akord 2019 v Leviciach. V silnej konkurencii získala v speve ľudových piesní B. Švarná (III.D) čestné uznanie.


SOČ 2019 - krajské kolo
Okresný úrad v Prešove odbor školstva udelil dňa 05. 04. 2019 diplom E. Kováčovej (III. C) a S. Pavličkovej (III. C) za 1. miesto v krajskom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Žiačky postúpili do celoštátneho kola súťaže.

diplom
diplomFlorbal - medziročníkový turnaj
Dňa 03. 04. 2019 sa uskutočnil medziročnikový turnaj vo florbale dievčat našej školy, ktorý suverénne zvíťazili žiačky štvrtého ročníka. Všetkým zúčastneným žiačkám boli odovzdané vecné ceny.

fotogalériaMedzinárodný deň detskej knihy
2. apríl je Medzinárodným dňom detskej knihy a je organizovaný v deň narodenia veľkého rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Preto v stredu 2. apríla ŽŠR pod vedením L. Želonkovej (IV.A) zorganizovala na jeho počesť súťaž. V priestoroch školy boli rozmiestnené lístočky s názvami Andersenových rozprávok, v celkovom počte 50. Úlohou žiakov bolo nájsť čo najviac názvov, zapísať ich a vhodiť do škatule. Žiačka K. Poláková (I.B) s najväčším počtom vyzbieraných
rozprávok získala vecnú cenu. Víťazke blahoželáme.

fotogalériaMarec 2019

Beh štyroch mostov
Dňa 29. 03. 2019 sa 14 žiaci IV.C triedy zúčastnili akcie Beh štyroch mostov v Prešove, kde si pre deti pripravili tvorivé dielne. Deti od 3 do 10 rokov si mali možnosť vyrobiť zaujímavý výrobok s tématikou Veľkej noci. O zhotovenie výrobkov bol veľký záujem a milé bolo, že aj samotní rodičia predškolákov s deťmi spolupracovali. Podujatie zorganizovala Základná škola Matice slovenskej v Prešove.

fotogalériaBasketbal - okresné kolo
Dňa 27. 03. 2019 sa uskutočnilo finále okresného kola v basketbale dievčat stredných škôl, na ktorom naše žiačky obsadili 1. miesto a postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Starej Ľubovni. Žiačkam srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

fotogalériaFlorbal - okresné kolo
Dňa 26. 03. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiačok stredných škôl, na ktorom sme v základnej skupine obsadili nepostupové 2. miesto. Žiačkam ďakujeme za predvedený výkon a vzornú reprezentáciu školy.

fotogalériaTúra zo Štrbského plesa k vodopádu Skok
V sobotu 23. 03. 2019 naši učitelia a žiaci absolvovali túru zo Štrbského plesa k vodopádu Skok.

fotogalériaVolejbal - medziročníkový turnaj
Vo štvrtok 21. 03. 2019 sa uskutočnil medziročníkový volejbalový turnaj. Na 1. mieste sa umiestnili žiačky I. ročníka, na 2. mieste III. ročník, na 3. mieste IV. ročník, na 4. mieste II. ročník.

fotogalériaDeň žien - vystúpenie
Dňa 21. 03. 2019 vystúpilo folklórne zoskupenie Muzika pre OZ Barlička v Prešove pri príležitosti Dňa žien.


Biblická olympiádaokresné (protopresbyterské) kolo
Dňa 21. 03. 2019 sa v priestoroch Gymnázia bl. Petra Pavla Gojdiča na Bernolákovej ulici v Prešove konalo okresné (protopresbyterské) kolo Biblickej olympiády. Žiačky navštevujúce gréckokatolícku náboženskú výchovu – A. Baňasová (I.C), Z. Chomová (I.C) a N. Michliková (I. A) sa umiestnili v kategórii stredných škôl na 4. mieste.

fotogalériaBiblická olympiáda - okresné kolo
Dňa 21. 03. 2019 sa družstvo našej školy v zložení: K. Bardiovská (I.D), B. Štupáková (II.A) a M. Hanobíková (II.B) zúčastnilo na okresnom kole Biblickej olympiády v priestoroch Rímskokatolíckeho farského úradu, Námestie Kráľovnej Pokoja v Prešove. V kategórii stredných škôl sa naše žiačky umiestnili na
3. mieste. Srdečne blahoželáme.

fotogaléria
diplom


Volejbal - okresné kolo
Dňa 18. 03. 2019 sa uskutočnilo finále okresného kola vo volejbale, v ktorom naše dievčatá obsadili 3. miesto. Školu reprezentovali K. Lukáčová (I.A), K. Pancíková (I.A), S. Potanková (I.A), K. Dudžíková (II.B), M. Bartkovičová (III.C), M. Rabatinová (III.C), K. Folvarčíková (IV.A), N. Helmanovská (IV.A) a B. Jendrichovská (IV.C). Dievčatám k úspechu blahoželáme.

fotogalériaSlávici z lavice
Dňa 15. 03. 2019 sa v ABC centre voľného času v Prešove uskutočnilo okresné kolo v speve populárnych piesní "Slávici z lavice". Naše dve dievčatá podali veľmi pekný výkon a takto sa umiestnili: L. Matysová (III.A) získala 2. miesto a A. Gaľová (I.B) získala 3. miesto.


Február 2019

Štúrov pamätník - školské kolo
Dňa 28. 02. 2019 sa uskutočnila na našej škole súťaž v prednese detskej poézie a prózy.

1. miesto - L. Želonková (IV.A)
2. miesto - L. Tkáčová (IV.D)
3. miesto - E. Šlacká (III.C)
cena poroty - N. Konkoľová (II.C), D. Gorelová (III.C)

fotogalériaTúra zo Starého Smokovca na Zamkovského chatu
Počas jarných prázdnin naši učitelia a žiaci absolvovali túru zo Starého Smokovca na Zamkovského chatu.

fotogalériaVansovej Lomničky - okresná súťaž
Naša žiačka L. Želonková (IV.A) si dňa 13. 02. 2019 odniesla z okresného kola súťaže v umeleckom prednese žien Vansovej Lomničky 2. miesto v kategórii próza.

diplomTúra zo Štrbského plesa na Popradské pleso
"Lesom medzi plesom a plesom“ – i tak sa dá nazvať trasa vedúca zo Štrbského plesa na Popradské pleso, ktorú absolvovali naši žiaci a učitelia počas polročných prázdnin.

fotogalériaJanuár 2019


Olympiáda v nemeckom jazyku
Dňa 17. 01. 2019 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola K. Bodenlosová zo IV.C triedy, ktorá v uvedenej súťaži obsadila 1. miesto. Srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole.

diplom"Keď je menej viac" - esejistická súťaž Katedry bioetiky UNESCO
Katedra bioetiky UNESCO Filozofickej katedry PU vyhlásila esejistickú súťaž "Keď je menej viac". Naša žiačka L. Želonková (IV.A) všetkých porazila a získala 1. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

diplomDecember 2018


Silvestrovský výstup na Chatu pod Soliskom
S kalendárnym rokom 2018 sme sa rozlúčili sedem kilometrovým výstupom na Chatu pod Soliskom (1840 m.n.m.), ktorý sme absolvovali spolu s turistickým klubom Horné gymko.

fotogalériaVianočné vystúpenia
Dňa 12. 12. 2018 folklórna spevácka skupina vystúpila s vianočným programom v Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici v Prešove, nasledujúci deň pre bývalých zamestnancov našej školy,v utorok 18. 12. 2018 v Dennom stacionári na v Nižnej Šebastovej, v stredu 19. 12. 2018 v priestoroch OZ Barlička v Prešove.

fotogalériaMikulášsky program
Na predmete zborový spev si žiaci pripravili Mikulášsky program. S týmto predstavením vystúpili v tomto predvianočnom čase v Scale pre deti z ABC CVČ dňa 03.12. 2018. Dňa 06.12. 2018 potešili deti z Mamajáčika a deti v Posádkovom klube a v piatok, 07.12. 2018 prekvapili deti v MŠ Vyšná Šebastová. Všetci si z vystúpení odniesli úžasné zážitky. Týmto ďakujeme žiakom - zboristom zo IV.A, IV.B, IV.C a IV.D.

fotogalériaMediálny ples Prešovskej univerzity
Dňa 06. 12. 2018 SZ Gaudeamus vystúpil na Mediálnom plese Prešovskej univerzity v Prešove. Zbor spieval v komornom zložení a jednu zo skladieb si zaspievala aj naša bývalá zboristka Baška Petrášová.

fotogalériaMikulášska kvapka krvi
Vianoce sú obdobím, pre ktoré je typické pomáhať rodine, priateľom, ale hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú. Jednou z predvianočných tradícií na našej škole je Mikulášska kvapka krvi. Aj tento rok sa odvážne štvrtáčky spolu s pani učiteľkou Katarínou Dancákovou rozhodli darovať to najcennejšie, čo majú – svoju krv. Darcom i prvodarcom za tento čin ĎAKUJEME!

fotogalériaFajnový týždeň
Od pondelka 03.12. do piatku 07.12. sme vďaka ŽŠR prežili "Fajnový týždeň". Každý deň sme mali určenú tému, na ktorú sme sa snažili prispôsobiť svoj outfit. Pondelok bol venovaný Waltovi Disneymu, utorok sme si zaspomínali na staré časy vďaka téme retro, v stredu sme skúmali, či preferujeme bodky alebo pásiky, vo štvrtok bola téma jasná, Mikuláš. Piatok sme zavŕšili po domácky, teplákovou témou. Každý deň získal najlepší outfit, ktorý vyberala ŽŠR, malé prekvapenie. Na záver týždňa nechýbal ani absolútny víťaz. Všetkým učiteľom a spolužiakom ďakujeme za zapojenie sa do Fajnového týždňa. Užili sme si kopec zábavy, o čom svedčí aj fotogaléria.

fotogalériaNovember 2018

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Dňa 28. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese a prózy
Hviezdoslavov Kubín.
Výsledky:
Próza:
1. miesto - L. Želonková (III.A)
2. miesto - F. Šuťáková (IV.B)
3. miesto - R. Jasiková (II.C)

cena poroty - S. Hovancová (III.A)

Poézia:
1. miesto - A. Gaľová (I.B)

2. miesto - L. Töröková (II.B)

3. miesto - K. Bardiovská (I.D)

fotogaléria
Spevácka súťaž - školské kolo
Dňa 27. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových a populárnych piesní.


Výsledky v kategórii populárna pieseň
1. miesto – A. Gaľová (I.B)
2. miesto – S. Slavkovská (IV.A)
3. miesto – L. Matysová (III.A)


Cena poroty za vlastnú tvorbu
S. Kováčová (III.B)

Cena za originálny výber a interpretáciu piesne

N. Halčíková (I.B)


Výsledky v kategórii ľudová pieseň
1. miesto – L. Palgutová (IV.C)
2. miesto – D. Janočková (IV.A)

3. miesto – B. Miháliková (II.A)

fotogalériaBowling - okresné kolo
Dňa 26.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov stredných škôl v bowlingu. Za účasti 11 stredných škôl nášho okresu sa na peknom 3. mieste umiestnila žiačka III.D1 triedy K. Potašová.

diplom
fotogalériaOlympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo
Dňa 23. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. V januári nás na okresnom kole v Sabinove bude reprezentovať K. Bodenlosová.
Výsledky:
1. miesto – K. Bodenlosová (IV.C)
2. – 3. miesto – B. Jendrichovská (IV.C), E. Zorvanová (IV.C)

diplomNie drogám
Dňa 23.11. 2018 vystúpili dievčatá z II.C na akcii Nie drogám, ktorú organizovalo ABC CVČ. Svojim tancom prispeli k vytvoreniu veselej atmosféry celej akcie. Žiačkam ďakujeme.

fotogaléria


NIE drogám

Dňa 16. 11. 2018 sa konalo na Strednej odbornej škole lesníckej súťažno-zábavne podujatie pod názvom Nie drogám! Súťaž organizovalo ABC - Centrum voľného času v Prešove. Šesťčlenné tímy bojovali v troch súťažných disciplínach: Heslo, Šesť svetadielov a Rýchla cesta okolo sveta. Šestnásť stredných škôl si medzi sebou zmeralo sily, z ktorých šesť tímov postupovalo do finále. Pod vedením učiteľa J. Moroščáka si družstvo po suverénnom triumfe nad súpermi vybojovalo postup do finále, v ktorom sme sa stretli so SOŠ podnikania, SOŠ lesníckou, Obchodnou akadémiou, Gymnáziom sv. Moniky a ELBOU. Finále sa uskutočnilo dňa 23. 11. 2018, v ktorom sme obsadili konečné 3. miesto. Našu školu reprezentovali: Rabik F., Kačurová J., Gorelová D., Pališinová S., Valenčinová D., Kováčová S. a Petalíková E. (náhradníčka - Krivoňáková K.). Ďakujeme všetkým zúčastneným za vzornú a úspešnú reprezentáciu.

fotogaléria
diplom - obvodné kolo
diplom - finálové koloImatrikulácia
Dňa 16.11.2018 sa na našej škole, už tradične, uskutočnila imatrikulácia prvákov. Žiaci druhých ročníkov odviedli skvelú prácu a pripravili nápaditý, zábavný program, obohatený o súťaže pre prvákov. Témou bola televízia. Pozreli sme si najnovšie správy z našej školy, teleshoping, rozprávku o Snehulienke, tanečnú šou, Smotánku a mnoho ďalších humorných scénok. Nechýbal ani sľub prvákov či hymna imatrikulácie. V súťažiach bola najúspešnejšia trieda I.A, ktorá bola odmenená chutnou tortou. Srdečne blahoželáme!

fotogalériaPrednáška v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove
Dňa 13. 11. 2018 sa žiačky 2. ročníka zúčastnili v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove prednášky organizovanej pri príležitosti Dňa nevidiacich. Prednáška bola veľmi zaujímavá, získali sme podnetné informácie o činnosti Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, o jej digitálnej knižnici, o službách, ktoré poskytuje nevidiacim čitateľom. Dozvedeli sme sa o výrobe kníh v brailovom písme, o načítavaní audiokníh, vyskúšali sme si pocit úplnej tmy, v ktorej nevidiaci žijú, i naše hmatové schopnosti pri pokusoch rozlišovať brailove znaky. Presvedčili sme sa, že nevidiaci aj vďaka knižnici v Levoči i Knižnici POH v Prešove, majú možnosť vzdelávať sa, študovať alebo len relaxovať pri dobrej knihe.


IBOBOR - informatická súťaž
V dňoch 13.11. 2018 a 15. 11. 2018 sa 24 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v kategóriách Junior a Senior. Z nich diplom úspešného riešiteľa získali 4 žiačky: D. Hurajová (II. B), K. Tokarčíková (II.A), K. Pribišová (II. A) a Š. Lopuchovská (II. D). Blahoželáme.Veľký úspech a ocenenie úsilia ministerkou školstva

Na slovenských stredných školách študuje momentálne viac ako 200 000 žiakov. Z nich Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vybralo 30 tých najlepších. Ministerka školstva Martina Lubyová ich pri príležitosti Dňa študentov ocenila pamätným listom sv. Gorazda. Jednou z ocenených bola naša žiačka Lenka Želonková (IV.A). Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy aj Prešovského samosprávneho kraja.

ocenenie
www.presov24.skOktóber 2018

Ponožkový október

V mesiaci október sme na našej škole zbierali ponožky z iniciatívy charitatívneho občianskeho združenia Podaj ďalej. Zbierali sme novučké a čistučké, so zázračným schopnosťami: zahrejú nohy ľuďom bez domova, ochránia ich pred ochoreniami, vlhkosťou a krutou zimou. Ďakujeme štedrým darcom, spoločnými silami sme nazbierali plnú krabicu fantastických ponožiek.

fotogalériaSúťaž Moderátorov - krajská súťaž
V piatok 26. 10. 2018 sa konala krajská súťaž Moderátorov, kde nás opäť úspešne reprezentovala žiačka L. Želonková (IV.A) a získala diplom za 3. miesto.

diplomVystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Dňa 23. 10. 2018 folklórna spevácka skupina vystúpila v kultúrnom programe pre seniorov v priestoroch OZ Barlička v Prešove.


DOD PSK 2018
SZ Gaudeamus sa zúčastnil Dňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa konal dňa 23. 10. 2018 v priestoroch PSK. Zbor prispel svojim spevom do programu a speváčky, spolu s našou p. riaditeľkou, si mohli zároveň prezrieť priestory Úradu a vyskúšať napr. aj kreslo samotného župana.

fotogalériaNoc v knižnici
Po minuloročnom veľmi dobrom ohlase na akciu Noc v knižnici sa 18. októbra 2018 konal jej II. ročník. Aj tentokrát si žiačky (34 účastníčok), milovníčky slovesného a divadelného umenia, mohli prísť na svoje.

čítať viac...
fotogaléria


Súťaž Moderátorov - regionálna súťaž
Dňa 18. 10. 2018 nás na regionálnej súťaži Moderátorov úspešne reprezentovala L. Želonková (IV.A). Obsadila 2., postupové miesto. Blahoželáme a držíme prsty na krajskom kole.

diplomVystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Dňa 18. 10. 2018 folklórna spevácka skupina vystúpila v kultúrnom programe pre seniorov v Zariadení pre seniorov na Veselej ulici v Prešove.

Uherský Brod
- exkurzia
Dňa 17. 10. 2018 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili
exkurzie v Uherskom Brode.

čítať viac...
fotogalériaTriedny aktív - vystúpenie pre rodičov
V piatok 12. 10. 2018 vystúpila folklórna spevácka skupina pre rodičov, ktorí prišli na triedne aktívy. Speváčkam sa podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru a prejaviť radosť zo spevu.Voce Magna 2018

Spevácky zbor Gaudeamus sa v piatok 12.10. zúčastnil medzinárodnej súťaže Voce Magna v Žiline, kde si vyspieval bronzové pásmo. Dievčatám blahoželáme!

fotogaléria


Deň otvorených dverí ZpS Harmónia v Prešove - Cemjata
Dňa 10. 10. 2018 sa folklórna spevácka skupina zúčastnila Dňa otvorených dverí v Zariadení pre seniorov Harmónia v Prešove - Cemjate.


September 2018

ZpS Náruč - deň otvorených dverí
V
Zariadení pre seniorov Náruč v Prešove sa v stredu 03. 10. 2018 uskutočnil Deň otvorených dverí. Na tejto príjemnej akcii vystúpil SZ Gaudeamus, ktorý svojím spevom spríjemnil a obohatil kultúrne podujatie a priniesol radosť všetkým prítomným. Speváčkam ďakujeme.

fotogaléria


Zbierka "Biela pastelka"
Žiaci našej školy sa aj tohto roku zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky "Biela pastelka". Výnos verejnej zbierky je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Žiaci našej školy aktívne oslovovali darcov na našej škole aj v uliciach. Podarilo sa im vyzbierať sumu 353,21€. Ďakujeme našim dobrovoľníkom.

fotogalériaDeň plný aktivít pre deti s autizmom
Vo štvrtok 20. 09. 2018 sa trieda IV.B zúčastnila na podujatí Deň plný aktivít, ktoré organizovala Súkromná spojená škola pre deti s autizmom na Vodárenskej ulici v Prešove. Na podujatí boli rôzne aktivity pre deti, napríklad beh cez prekážky, maľovanie na tvár, výtvarné aktivity, skupinová hudobná aktivita s prvkami muzikoterapie, skákací hrad, deti si mohli zatancovať a žiačky IV.B s nimi. Deti boli veselé, hrali sa, šantili, vytvorili mnoho krásnych výkresov aj napriek svojmu handicapu. S pomocou žiačok zo IV.B všetko hravo zvládli a mali z toho obrovskú radosť (rovnako aj naše žiačky). Bolo to veľmi radostné, veselé dopoludnie a vidieť takéto deti súsmevom na tvári je to najkrajšie, čo sa mohlo budúcim učiteľkám naskytnúť. Tento deň bol plný ďalších nových skúseností, nových zážitkov, vzťahov, radostí.
Vďaka patrí Súkromnej spojenej škole za pozvanie spolupracovať a našej škole, za možnosť stráviť obohacujúce dopoludnie s deťmi.

Jarombeková Denisa, IV.BKOŽaZ (3. ročník)
Dňa 12. 09. - 14. 09. 2018 sa v Športovo-relaxačnom stredisku Porač PARK v Poráčskej doline uskutočnil KOŽaZ. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho ročníka, ktorí si pod vedením učiteľov telesnej výchovy rozširovali a a overovali vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia a preverili si tiež svoju fyzickú zdatnosť.

fotogaléria


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu