Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2006/2007

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2006/2007 na rôznych súťažiach a prehliadkach:  • Október 2006


- zapojenie sa pedagogického zboru a žiakov našej školy do zbierky Biela pastelka (pomoc slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom)


Ako sa budí Snehulienka v PKO
Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove pripravila dňa 24.10.2006 divadelné predstavenie s názvom Ako sa budí Snehulienka pre deti prvého stupňa ZŠ. V sále Parku kultúry a oddychu sa deťom predstavil divadelný súbor Abodka a zbor Gaudeamus. Predstavenie sprevádzalo deti svetom rozprávok a aj svetom hudby. Tie potom odchádzali obohatené nielen o estetický zážitok, ale aj o nové poznatky. Akciu sa podarilo zorganizovať aj vďaka Komunitnej nadácii, ktorá sa na projekte finančne spolupodieľa. Súbor pracuje pod odborným vedením Mgr. Oľgy Mackovej.
Divadelný súbor Abodka mal s predstavením úspech aj minulý školský rok, keď reprezentoval školu aj mesto Prešov na divadelných súťažiach. V kategórii Dospelí deťom sa zúčastnil na regionálnom, krajskom a postúpil aj do celoslovenského kola. Získal diplom za kolektívny herecký výkon a za inscenačné stvárnenie.
Aj zbor Gaudeamus mal úspech na krajskej súťažnej prehliadke mládežníckych speváckych zborov s nomináciou do celoslovenského kola súťaže, ktoré ich čaká v novembri 2006. Na súťaž ich pripravuje PaedDr. Melánia Dobrovičová a Mgr. Denisa Matysová.

uverejnené: Prešovský Večerník 30.10.2006  • November 2006


Mládež spieva 2006

V dňoch 17. - 18. novembra 2006 sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnila celoštátna súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov "Mládež spieva 2006", na ktorej dievčenský spevácky zbor Gaudeamus získal diplom za II. pásmo.

Prešovský Večerník 24 .11.2006
Korzár 28.11.2006  • December 2006


Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
próza

1. miesto - Z. Cicaničová (3. B)
2. miesto - N. Tomková (2. A)
3. miesto - M. Sikorjaková (3.A)

poézia
1. miesto - L. Mihaliková (4. B)
2. miesto - A. Oľšavská (4. C)
3. miesto - M. Vasiľová (4.C)


Literárna Senica Ladislava Novomeského 2006
Dňa 07.12.2006 sa v Senici uskutočnilo vyhodnotenie XX. ročníka autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského. Medzi ocenenými sa umiestnila v II. kategórii - próza S. Taščicová (4.B).


Svet okolo nás - Človek a príroda
Pod záštitou Krajského školského úradu v Prešove, Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove, s finančnou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa konal v dňoch od 24.11.2006 do 15.12.2006 IX. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl Svet okolo nás - Človek a príroda. Na slávnostnom otvorení vystúpil DS Abodka.

fotogaléria


  • Január 2007


Beniakove Chynorany - regionálne kolo
Dňa 11.01.2007 sa v Prešove konala regionálna súťaž v umeleckom prednese, na ktorej 1. miesto získala A. Oľšavská (4.C) a 3. miesto D. Kuncová (4.C).


  • Február 2007


Plávanie dievčat stredných škôl - obvodné kolo
Dňa 13.02.2007 naša škola získala 3. miesto v obvodnom kole v plávaní študentiek stredných škôl - disciplína 4x50 m.


  • Marec 2007


V Humennom sa dňa 02.03.2007 uskutočnila
obvodná prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorej v odbore pedagogika, psychológia, sociológia, problematika voľného času V. Tuptová (4.B) získala 1. miesto.


Dňa 07.03.2007 v Prešove získali A. Oľšavská (4.C) a L.Mihaliková (4.B) diplom za úspešné vystúpenie
na okresnej súťaži a postup na krajské kolo súťaže Vansovej Lomnička.


Štúrov pamätník - školské kolo
1. miesto - I. Bondrová (4.B)
2. miesto - M. Drondzeková (2.B)
3. miesto - Z. Cicaničová (3.B), M. Džurdženíková (4.A), E. Icsová (2.C)


Dňa 14.03.2007 získala A. Oľšavská (4.C) za prózu diplom za úspešné vystúpenie
na krajskej súťaži a postup do celoslovenského kola súťaže Vansovej Lomnička.


Volejbal dievčat stredných škôl - obvodné kolo
Dňa 19.03.2007 naša škola získala 2. miesto v obvodnom kole vo volejbale dievčat stredných škôl.


Matematický klokan - medzinárodná súťaž
Dňa 22.03.2007 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický klokan.
Medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR v kategórii K-O sa zaradili: L. Pohlyová (2.C), J. Žemličková (1.A), A. Zorvanová (1.B), L. Gladišová (1.B), M.Strelcová (2.B), Š. Ponik (2.A), M. Segeďová (1.A).


Dňa 26.03.2007 vystúpil spevácky zbor Gaudeamus na Krajskom školskom úrade pri príležitosti Dňa učiteľov.


  • Apríl 2007


V Banskej Bystrici sa v dňoch 20. - 21.04.2007 konal
40. Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze, na ktorom odborná porota hodnotila výkon A. Oľšavskej (4.C) zaradením do zlatého pásma.


Dňa 20.04.2007 dievčenský spevácky zbor Gaudeamus vystúpil vo vestibule PaSA v rámci rodičovského združenia.


V Ľuboticiciach dňa 24.04.2007 zbor Gaudeamus spieval v kostole na sv. omši.


  • Máj 2007


Večerný beh Prešovom
V Prešove sa dňa 04.05.2007 konal Večerný beh Prešovom, na ktorom v kategórii ženy získala 4. miesto M. Andrašková (3.B) a v kategórii dorastenky získala 4. miesto G. Bakošová (1.D).


Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
Prešovský samosprávny kraj a Šarišské osvetové stredisko v Prešove udelili dňa 04.05.2007 diplom L. Mihalikovej (4.B) za 2. miesto v IV. kategórii a A. Oľšavskej (4.C) za 3. miesto v IV. kategórii na okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie, prózy a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín.


Pretek turistickej zdatnosti
Na Cemjate sa dňa 05.05.2007 uskutočnil Pretek turistickej zdatnosti. Naše študentky obsadili prvé 3 miesta: 1. miesto M. Pellová (3.A), 2. miesto M. Trochanová (3.A), 3. miesto V. Novotná (3.A).


Atletika okresné kolo
Na okresnom kole v atletike študentka L. Mikitová (1.D) obsadila 3. miesto v katogórii skok do výšky a 3. miesto v kategórii 100 m prekážky.

Dňa 10.05.2007 sa uskutočnil koncert zboru Gaudeamus v Domove dôchodcov na Veselej ul. v Prešove.


Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus pripravil dňa 15.05.2007 koncert v Centre mládeže Radosť a OZ Barlička.


Zboristky zaujali svojím temperamentom
Zboristky z dievčenského speváckeho zboru Gaudeamus z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove sa vrátili z Českej republiky, kde sa v dňoch 18. - 20.05.2007 zúčastnili 5. ročníka Festivalu detských a mládežníckych speváckych zborov v mestečku Skuteč. Svojím pestrým programom a precíteným prevedením skladieb si získali publikum. Vystúpenie obohatili o pohybový prejav a sólový spev dirigentky Mgr. D. Matysovej, ktorá zbor v súčasnosti vedie spolu s Mgr. Ľ. Horánskou. Dievčatá nezapreli svoj východniarsky temperament a cigánskymi piesňami spojenými s choreografiou a klavírnym doprovodom M. Vasiľovej (4.C) rozvášnili celú sálu.
Festival bol súčasťou týždenného hudobného festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč 2007. Vystúpili tu aj zbory Smíšení pěvecký sbor KOS (koncertný sbor) při Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole Litomyšl, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity Brno, či domáce detské zbory Rubešáček a Liduška.
Zbor Gaudeamus mohol túto cestu do Českej republiky zrealizovať vďaka finančnej podpore mesta Prešov, OZ Barlička a sponzorom z radu rodičov - pána Vasiľa a pani Smrekovej.

Prešovský Večerník 30.05.2007  • Jún 2007


Moje mesto Prešov 2007
Pri príležitosti 740. výročia mesta Prešov zorganizovali Okresná knižnica P. O. Hviezdoslava, slovensko-anglický magazín Moje mesto Prešov – My City Prešov a Mesto Prešov súťaž Moje mesto Prešov. Táto súťaž sa konala pod záštitou primátora mesta Prešov Pavla Hagyariho.
Vo fotografickej kategórii získala diplom a ocenenie poroty G. Doliňáková (3.A).
Diplom a ocenenie poroty v literárnej kategórii získali žiaci 1.B triedy za knihu "Prešov, mesto, v ktorom som rád".


Matematická korešpondenčná súťaž MAKS
V tomto školskom roku 2006/2007 sa do matematickej korešpondenčnej súťaže MAKS zapojilo 26 študentov z 1., 2. a 3. ročníka našej školy.
Medzi najúspešnejších riešiteľov na Slovensku sa umiestnila A. Zorvanová (1.B), ktorá získala "trojhviezdičkový" diplom. Medzi druhými vo svojej kategórii sa umiestnila dvojica Ľ. Husovská (3.B) a N. Pacolová (3.B). Študentky získali "dvojhviezdičkový" diplom.

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu