Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2013/2014

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2013/2014 na rôznych súťažiach a prehliadkach:


Jún 2014

Matematický klokan 2014
V medzinárodnej súťaži Matematický klokan, ktorú organizuje v SR spoločnosť Exam testing, sa v školskom roku 2013/2014 žiačky M. Lešková (2.B) a J. Gdovinová (2.B) zaradili medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR a získali diplom úspešného riešiteľa.


Energetický deň na našej škole

čítať viac...Súťaž "Urob si doma energetický audit"
Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT pripravila súťaž pre prešovských stredoškolákov súťaž Urob si doma energetický audit. Myšlienkou súťaže bolo osloviť mladú generáciu a vidieť ako vníma spotrebu energií a dať jej priestor na hľadanie úspor a šetrenia v domácnosti.
Z našej školy sa svojimi prezentáciami zapojili do súťaže žiačky
I. Lakatošová (2.D2) a Z. Stajančová (2.D2). Zuzana Stajančová bola 25.06.2014 ocenenená, umiestnila sa na 8. mieste z 15. a za svoju prácu získala iPOD.

víťazná prezentácia"POP PO"
- krajská súťaž
Dňa 05.06.2014 sa na Malej scéne DJZ v Prešove uskutočnila krajská súťaž v speve populárnych piesní s názvom "POP PO". Prvé miesto a zároveň postup na celoslovenské kolo do Banskej Bystrice si vybojovala J. Pavlovičová (2.A). Na 3. mieste sa umiestnila M. Čuchtová (2.A). P. Magdová (2.A) si odniesla cenu za interpretáciu zahraničnej piesne.


Naj plagát
Začiatkom roka 2014 štátny podnik Lesy Slovenskej republiky vyhlásil súťaž pre žiakov základných a stredných škôl o najkrajší plagát k filmu "Zomierajú postojačky". Do súťaže sa zapojilo 314 škôl s 556 plagátmi. Naša škola sa umiestnila na 2. mieste v kategórii stredných škôl.

plagát

Máj 2014

Makovická struna
V máji sa 11 žiakov zúčastnilo súťaže Makovická struna - v speve rusínskych ukrajinských piesní. Zo súťaže sme si odniesli strieborné pásmo.

fotogalériaSlávici z lavice - krajské kolo
Po okresnom kole speváckej súťaže "Slávici z lavice", ktoré každoročne organizuje Centrum voľného času v Prešove, na ktorom naše žiačky obsadili prvé tri miesta (1. miesto P. Magdová, 2. miesto M. Čuchtová, 3. miesto J. Pavlovičová), sa uskutočnilo v PKO v Prešove dňa
16.05.2014 aj krajské kolo, kde postúpili prvé dve menované. Tam sa poradie vymenilo a víťazkou sa stala M. Čuchtová a P. Magdová obsadila 3. miesto.


Mládež spieva 2014
V dňoch 16.05. - 18.05.2014 sa v Rimavskej Sobote konala celoštátna postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov. Súťažilo 9 zborov z celého Slovenska. Náš dievčenský spevácky zbor Gaudeamus si odniesol nielen mnoho krásnych zážitkov, ale aj diplom za umiestnenie v II. pásme, čo považujeme za veľký úspech.

diplom
fotogalériaVystúpenie v Centre mládeže Radosť

V Centre mládeže Radosť pri OZ Barlička v Prešove dňa 13.05.2014 žiačky 3.B a 3.C prezentovali výsledok projektu, a to hudobnú rozprávku "Nikto nie je dokonalý" . Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

fotogalériaProjekt "Tanec, hudba, pesnička a nie nudná stolička"
Žiaci 3. ročníka na kreatívnej hudbnej výchove v rámci projektu "Tanec, hudba, pesnička a nie nudná stolička" cez nadáciu Orange riešili problematiku agresivity a rizík informačno-komunikačných technológií prostredníctvom hudobných tvorivých činností. Využili pri tom svoj talent v oblasti spevu, tanca, prípravy kostýmov, textov, hudby a pripravili na vystúpenie hudobnú rozprávku s názvom "Tanec, hudba, pesnička a nie nudná stolička". Projekt pripravili a realizovali vyučujúce Mgr. D. Matysová a Mgr. K. Bystřická.

fotogalériaApríl 2014

Vystúpenie počas veľkonočných sviatkov
Žiaci 3.D odboru sociálno-výchovný pracovník priniesli počas veľkonočných sviatkov radosť klientom Centra sociálnych služieb pri OZ Barlička a Domova sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove. Pripravili veselé vystúpenie plné veľkonočných tradícií a prispeli tak k príjemnej atmosfére v zariadeniach.

fotogalériaDeň Narcisov 2014
V piatok 11.04.2014 sa naša škola podieľala na Dni narcisov – jedinej verejnej finančnej zbierke organizovanou Ligou proti rakovine. Ďakujeme za čas, ochotu a entuziazmus žiačkám z 3.B triedy –
Holoďáková, Škublíková, Majerčáková, Ivanová, Bochnovičová, Vancová, Rešetárová - a z 3.D triedy - Fričeková, ktoré sa ako dobrovoľníčky zapojili do zbierky. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a vyjadrili tak spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s onkologickými chorobami.

fotogaléria


Aerobik - školské kolo
1. miesto - S. Paulovská (4.A)
2. miesto - N. Žaková (3.B)
3. miesto - J. Bačová (4.A)


Preskok cez švihadlo - školské kolo
1. miesto - V. Šumberová (3.C) - 375 preskokov
2. miesto - A. Bakoňová (2.D) - 313 preskokov
3. miesto - M. Kokinčáková (4.D) - 312 preskokov


Mládež spieva 2014
Dievčenský spevácky zbor pri PaSA sa dňa
09.04.2014 zúčastnil krajskej súťažnej prehliadky mládežníckych zborov "Mládež spieva 2014" vo Vranove nad Topľou, kde sa popasoval so zbormi z Vranova n/T, Levoče a Popradu. Zbor zaujal porotu dramaturgiou, kvalitným prevedením skladieb a radosťou zo spevu. Zboristky si tak vybojovali zlaté pásmo s priamym postupom na celoslovenské kolo do Rimavskej Soboty.

fotogaléria
diplom"Vráťme knihy do škôl"
Internetové kníhkupectvo www.abcknihy.sk, Bratislavský samosprávny kraj a vydavateľstvo Ikar pravidelne od roku 2011 organizujú súťaž "Vráťme knihy do škôl". Naša škola získala
v kategórii Najaktívnejšia škola 2. miesto.Marec 2014

Zahraničná exkurzia Londýn 2014...

čítať viac...
fotogaléria


Ekologický kvíz
Vo štvrtok 27.03.2014 sa konala každoročná súťaž v poznávaní chránených rastlín Slovenska, ktorú poznáte pod názvom Ekologický kvíz. V súťaži mali žiačky preukázať nielen dobrú pamäť, ale aj postreh pri určovaní jednotlivých druhov chránených rastlín. V tomto roku sa do súťaže zapojili žiačky prvých ročníkov z 1.A, 1.B a 1.D triedy. Priebeh a záver súťaže bol veľmi napínavý a rozdiel medzi 3. a 4. miestom bol minimálny. Víťazky si nakoniec odniesli domov spolu s diplomami aj pekné knižné ceny. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a už teraz sa tešíme na budúcoročné kolo tejto súťaže.

Výsledky:

1. miesto: J. JÁNOŠÍKOVÁ (1.B)
2. miesto: N. MATIJOVÁ (1.A)
3. miesto: F. VARGOVÁ (1.A)

fotogalériaKonferencia sociálnych pracovníkov
V dňoch 27.03. - 28.03.2014 sa v sále PKO - Čierny orol v Prešove konala 2-dňová medzinárodná konferencia sociálnych pracovníkov, do ktorej kultúrnym vstupom o histórii, vzniku a dnešku DSS Harmónia na Cemjate pri Prešove prispeli žiaci PaSA v Prešove. Prítomní účastnici toto vystúpenie hudobno - literárneho zoskupenia Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej ocenili potleskom.

fotogaléria"Za krásu slova 2014"
- krajská súťaž žiakov stredných škôl PSK
Na pôde Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove sa dňa 20.03.2014 uskutočnil XVI. ročník krajskej súťaže "Za krásu slova 2014" žiakov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja. V kategórii žiakov stredných odborných škôl 1. miesto získala M. Kollárová (4.B), ktorá bola zároveň aj naúspešnejšou v disciplíne prejav na vyžrebovanú tému. B. Fritzová (4.A) si odniesla ocenenie za najlepší rétorický prejav na ľubovoľnú pripravenú tému. V disciplíne písomný vedomostný test získala 1. miesto N. Anderková (4.D).

čítať viac...Štúrov pamätník
- školské kolo
Dňa 12.03.2014 sa uskutočnila na našej škole súťaž v prednese detskej poézie a prózy.

1. miesto - S. Cvancigerová (4.C)
2. miesto - J. Pavlovičová (2.A)
3. miesto - L. Novotná (3.B)
cena poroty - V. Lopuchovská (3.B)

fotogalériaVansovej Lomnička
- krajská súťaž
Únia žien Slovenska - Krajská organizácia Prešov, Únia žien Slovenska - Okresná organizácia Sabinov a mesto Sabinov udelili dňa
08.03.2014 diplom D. Klepcovej (4.C) za výborný umelecký prednes na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy žien

diplomZimná turistika Tatry - Zamkovského chata

čítať viac...

fotogaléria


Február 2014

Vansovej Lomnička
- okresné kolo
Dňa 28.02.2014 Okresná organizácia únie žien Slovenska v Prešove a Divadlo Jonáša Záborského - útvar osvetovej činnosti v Prešove organizovali 47. ročník okresnej súťaže v umeleckom prednese žien. Žiačka
D. Klepcová (4.C) získala 1. miesto a J. Duchová (4.C) obsadila 2. miesto.

diplom
diplomPísali o nás v Prešovskom Večerníku
V Prešovskom večerníku vyšiel dňa 27.02.2014 článok "O rukavičke".

čítať viac...Volejbal - okresné kolo
Dňa
25.02.2014 sa konalo okresné kolo vo volejbale, kde naše družstvo v zložení K. Angelovičová (4.A), M. Rybovičová (4.A), A. Holodová (4.B), M. Kačurová (4.C), D. Magáčová (3.B), I. Lukáčová (1.A), T. Bučková (1.C), L. Vančišinová (1.C), M. Keselicová (1.D), S. Kilárová (1.D), K. Kurtyová (1.D) a A. Kudelasová (1.D) získalo 3. miesto.

fotogaléria
diplomBasketbal - obvodné kolo žiačok SŠ
Krajské športové centrum v Prešove udelilo dňa
24.02.2014 našej škole diplom za 3. miesto v obvodnom kole v basketbale žiačok stredných škôl. Našu školu reprezentovali P. Balaščáková (4.A), A. Hricová (4.A), D. Dvorščáková (4.D), M. Vinceková (4.D), Z. Onuferová (3.C), Z. Straková (1.A), S. Hamborská (1.B), V. Holovičová (1.B) a B. Štupáková (1.C).

fotogaléria
diplom


Fašiangy v MŠ na Čapajevovej ulici v Prešove
Dňa
18.02.2014 sa v MŠ na Čapajevovej ulici uskutočnil karneval. Pomáhali aj žiačky 3.B triedy, ktoré tam absolvujú priebežnú pedagogickú prax. Zaujímavé masky, súťaže, hudbu, tanec, pohostenie, to všetko spestrilo a spríjemnilo deťom ale aj našim žiačkám pobyt v MŠ.

fotogalériaŽiaci 3.D triedy sa aktívne zúčastnili slávnostného
otvorenia Medzigeneračného domu Občianskeho združenia Barlička na Matici slovenskej 13 v Prešove, kde vykonávajú priebežnú prax.

fotogaléria


Január 2014

Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo
Dňa
16.01.2014 sa žiačka D. Schvartzová (3.B) zúčastnila obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku. Úspešne reprezentovala školu a umiestnila sa na 3. mieste.

diplomDecember2013

Vianočný koncert PaSA
Tak ako každý rok aj v tomto roku posledný deň pred zimnými prázdninami patril predvianočnej nálade. Najskôr sa po chodbách školy ozývali hlasy žiakov, ktoré na vianočnej burze ponúkali rôzne výrobky. Po dokúpení posledných vianočných darčekov pre našich blízkych nastal čas na Vianočný koncert PaSA. Žiaci našej školy pod vedením Mgr. L. Turčokovej, členky DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej a členky zoskupenia Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej si pre nás pripravili milý program. Vianočný koncert ukončili milé slová a novoročné priania riaditeľky školy PhDr. O. Vavrekovej. Spoločné zaspievanie piesne Tichá noc so speváckym zborom Gaudeamus pod vedením Mgr. D. Matysovej urobilo bodku za týmto krásnym dňom.

fotogaléria"Vianočná Viedeň"
- poznávací zájazd
V dňoch
15. - 16.12.2013 predmetová komisia cudzích jazykov organizovala poznávací zájazd "Vianočná Viedeň".

čítať viac...
fotogaléria


Spevácka súťaž "Vlastná tvorba o stromoch a prírode"
Dňa 16.12.2013 sa žiačky K. Mesárošová (3.B) a V. Vancová (3.B) zúčastnili speváckej súťaže s názvom "Vlastná tvorba o stromoch a prírode", ktorú organizoval Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja a Slovenský zväz záhradkárov v Prešove. Svoje sily si zmerali talentovaní stredoškoláci rôznych škôl a odborov z Prešovského kraja. Naše žiačky obsadili krásne 2. miesto.
Dievčatám srdečne blahoželáme!

fotogalériaVystúpenie pre OZ Barlička

Žiaci 3.D odbor sociálno-výchovný pracovník, ktorí realizujú priebežnú prax v OZ Barlička, si pripravili vystúpenie pre klientov Centra sociálnych služieb na ul. Matice slovenskej v Prešove. Program s názvom "
Ako sa čerti stali dobrými", pripravovala so žiakmi Mgr. K. Bystřická v rámci predmetu Metodika edukačných činností. Žiaci si na vystúpení dali záležať - krátke divadielko spojené so spevom, hrou na nástrojoch, recitáciou, či tančekom sa klientom veľmi páčilo a naši žiaci zožali zaslúžené ovácie.

plagát
fotogalériaOlympiáda v anglickom jazyku
- školské kolo
1. miesto - D. Schvartzová (3.D)
2. miesto - B. Fritzová (4.A)
3. miesto - M. Varháčová (4.D)

čítať viac...
fotogalériaOlympiáda v nemeckom jazyku
- školské kolo
1. miesto - S. Cvancigerová (4.C)
2. miesto - D. Figurová (4.C)
3. miesto - M. Kačurová (4.C)

čítať viac...
fotogalériaMikulášske vystúpenia 2013

Členky DS Abodka aj tento rok pripravili pre deti MŠ prekvapenie. Mikulášskym darčekom bolo vystúpenie pod názvom "Polepetko" v réžii Mgr. O. Mackovej. Dňa 04.12.2013 sa predstavili v Centre voľného času v Prešove. Vo štvrtok 05.12.2013 zavítali do Barličky v Prešove - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti. V piatok 06.12.2013 navštívil Mikuláš deti MŠ na Zemplínskej ulici a SMŠ Mamajáčik v Prešove.

čítať viac...
Barlička - plagát


Hviezdoslavov Kubín
- školské kolo
Próza:
1. miesto - J. Pavlovičová (2.A)
2. miesto - L. Novotná (3.B)
3. miesto - M. Čuchtová (2.A)
cena poroty - T. Grančay (3.D)

Poézia:
1. miesto - A. Bazárová (1.B)
2. miesto - M. Cingeľová (3.D)
3. miesto - S. Bujňáková (3.D)
cena poroty - J. Janičová (1.A)

fotogalériaSpevácka súťaž - školské kolo

Ľudová pieseň:
1. miesto – V. Lopuchovská (3.B)
2. miesto – J. Pavlovičová (2.A)
3. miesto – K. Kurtyová (1.D)
Najlepšie duo: J. Pavlovičová (2.A), M. Čuchtová (2.A)

Populárna pieseň:
1. miesto – P. Magdová (2.A)
2. miesto – M. Čuchtová (2.A)
3. miesto – J. Pavlovičová (2.A)

Najlepšie duo: K. Mesárošová (2.B), V. Vancová (3.B)

fotogalériaNovember2013

SZ Gaudeamus v DJZ v Prešove
Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus bol dňa 26.11.2013 súčasťou veľkej oslavy Gymnázia na Konštantínovej ulici č. 2, ktoré oslavovalo 50. výročie svojho vzniku. Svojím hudobným blahoželaním prispel do programu, ktorý sa konal v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Dievčatá zožali veľký úspech, čo je pre nich veľkou motiváciou do ďalšej činnosti.

čítať viac...Vystúpenia pre starkých
V mesiacoch
október a november sme rozveselili a porozprávali sme sa s našimi starými rodičmi v rôznych DSS - na Veselej ulici, na Cemjate, v Barličke. Programy boli koncipované tak, aby si všetci poslucháči prišli na svoje "Od klasiky k folklóru". Vystúpili na nich žiaci 1. - 4. ročníkov, ktorí pracujú v krúžku Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej.

fotogaléria

Ďakovný list - DSS Harmónia
Ďakovný list - DSS NáručPísali o nás v Prešovskom Večerníku
V materskej škole na Sabinovskej ulici v Prešove sa na priebežnej pedagogickej praxi žiačok z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove pod vedením cvičnej učiteľky a šikovných malých detičiek z triedy "korytnačiek" zrodila v rámci tvorivých dielní rodinka malých prasiatok...

čítať viac...

fotogaléria

uverejnené: Prešovský Večerník 07.11.2013Október 2013

Silná ruka 2013
- školské kolo
Dňa
28.10.2013 sa v našej školskej posilňovni uskutočnilo školské kolo súťaže Silná ruka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Výsledky školského kola Silná ruka:
Kategória do 60 kg
1. miesto:
J. Kapľavková (3.A)
2. miesto:
S. Gajdošová (3.B)
3. miesto:
V. Oršuľáková (1.B)

Kategória nad 60 kg
1. miesto:
K. Husivargová (2.D2)
2. miesto:
J. Petrušová (1.D2)
3. miesto:
Z. Ďuricová (4.C)

fotogalériaSvet okolo nás
Dňa 17.10.2013 bol slávnostne otvorený XVI. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou - Svet okolo nás. Na Okresnom úrade v Prešove sa konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil DS Abodka s programom pod názvom "Polepetko" v réžii Mgr. O. Mackovej. Výstavu organizuje Okresný úrad Prešov - odbor školstva, Spojená škola Sabadoša internátna Prešov, Pedagogická a sociálna akadémia Prešov s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a potrvá do 31.10.2013.

fotogalériaJesenná túra na Zelené pleso

čítať viac...

fotogalériaNÁRUČ - Zariadenie pre seniorov

Vedenie a prijímatelia sociálnej služby Zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove na Veselej ul. dňa
02.10.2013 organizovali v priestoroch zariadenia Deň otvorených dverí. Na kultúrnom programe sa spolupodieľali aj žiaci našej školy.

fotogalériaSeptember 2013


Biela pastelka

Dňa 25.09.2013 sa na našej škole uskutočnila verejná finančná zbierka Biela pastelka Únie nevidiacich a slabozrakých. Našej škole sa podarilo vyzbierať 46,31 eur. Aj vďaka príspevku našich kolegov a žiakov bude možné realizovať špeciálne programy pre zrakovo postihnutých (výcvik čítania a písania braillovho písma, výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou, tréningové programy pre prácu so špeciálne upraveným počítačom, nákup modernejších kompenzačných pomôcok, kultúrno-spoločenské podujatia, a pod.) Poďakovanie patrí aj žiačkám N. Gomoľákovej (3.D) a A. Mičkovej (3.D) za realizáciu zbierky na našej škole.


Domov nádeje
Žiaci 2.D triedy odboru sociálno-výchovný pracovník sa dňa
24.09.2013 zúčastnili Dňa otvorených dverí v resocializačnom stredisku s názvom Domov nádeje. Ie o zariadenie gréckokatolíckej charity, ktoré podáva pomocnú ruku bývalým drogovo závislým klientom. Žiaci sa oboznámili s priestormi zariadenia, s režimom dňa klientov a sami sa stali aktérmi psychoterapie a arteterapie. Taktiež mali možnosť pozrieť si výstavu výtvarných prác klientov zariadenia.

fotogalériaDeň nezábudiek
Žiačky D. Makarová (4.D) a N. Anderková (4.B) sa zapojili
do verejnej zbierky Deň nezábudiek organizovanou Ligou za duševné zdravie. V sobotu 21.09.2013 ste mohli naše dobrovoľníčky stretnúť v najväčšom prešovskom obchodnom centre.
Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu