Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Maturita - informácie pre maturantov

Maturita

Maturita 2021


Základné informácie k maturite (pdf)

Maturitná skúška 2021 - stredná odborná škola
(pdf)

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.
Rozhodol, že sa
externá čas maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE kona.
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. Praktická čas odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.


číta viac...

ostatná aktualizácia: 05. 01. 2021

Zaujímavé linky
NÚCEM
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - Maturita


číta viac...


Informácie odboru školstva - Maturita

číta viac...


Matura.sk
- najprehžadnejšia maturita. Testy, nahrávky, odpovede.

Kliknite...Neviete kam na vysokú školu? Kliknite...

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si da prihlášku ?Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu