Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznam


Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove
na základe pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Odboru školstva VÚC oznamuje, že od 12. 10. 2020 sa s okamžitou platnosťou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách, zastavuje sa prevádzka internátov a školských jedální. Prerušenie je až do odvolania. Vzdelávanie žiakov bude prebiehať dištančnou formou. Bližšie informácie nájdete v elektronickej žiackej knižke.

Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

viac informácií www.minedu.sk

Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 (pdf)

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo 04. 01. 2021 (pdf)

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 08. 01. 2021 (pdf)


PhDr. Oľga Vavreková, riaditeľka školy

ostatná aktualizácia 11. 01. 2021

Kampaň NEBUĎ OTROK DROG


Sleduj seriál
Opýtaj sa hviezdy, ktorý vznikol ako súčasť projektu Nebuď otrok drog 6. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

  • Rozhovor so slovenským atlétom Matejom Tóthom nielen o jeho športových úspechoch, ale aj o úskaliach, ktoré so sebou kariéra športovca prináša - pozri tu...


  • “Zabúdame na to, čo bude po užití drogy, chceme žiť tu a teraz, ale nemyslíme na to, čo môže nastať potom,” myslí si influencer Fero Joke a s úsmevom vyzýva mladú generáciu: “Piť alkohol a fajčiť vôbec nie je sexi, nerobte to!” - pozri tu...


  • Moderátor Viktor Vincze rozpráva nielen o začiatkoch jeho televíznej kariéry, ale aj o tom, ako zvláda stres a aké je jeho životné krédo. - pozri tu...

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Milí študenti,

filozofia programu je aj našou filozofiou.

Chceme motivovať Vás, našich žiakov, na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu chceme rozvíjať Vaše praktické zručnosti, podnecovať spoločenskú zodpovednosť a zvýšiť tak šancu uspieť v živote.
Veríme, že Vám zapojenie do tohto programu vytvorí priestor na rozvoj Vašej osobnosti a jedinečnosti, že Vám prinesie radosť, zvýši Vaše sebavedomie, a hlavne prinesie veľa skúseností do Vašej ďalšej pedagogickej praxe.

čítať viac (pdf)ostatná aktualizácia: 18. 09. 2020

Projekt ŽŠR


Žiacka školská rada sa zapojila do grantového programu RMPK
#zlepsimeto 2019 a s radosťou konštatujeme, že náš projekt s názvom To sme my, bol podporený sumou 200€. Cieľom projektu je propagácia ŽŠR medzi žiakmi školy. Suma bude použitá na propagačné materiály, ako tričká a bannery s logom ŽŠR a propagačné video.

Projekt "To sme my" je podporený z finančných prostriedkov
Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového programu #zlepsimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja.

čítať viac...
Aktuality

ostatná aktualizácia: 12. 01. 2021


Pripravuje sa bezplatné akreditované online vzdelávanie s názvom Použi hlavu! - kritické myslenie v každodennom živote, ktoré je určené pre vekovú skupinu od 15 - 30 rokov. Cieľom vzdelávania je rozvíjať schopnosť kriticky hodnotiť prijímané informácie, identifikovať znaky podozrivej správy a následne vedieť overiť jej dôveryhodnosť. Získané kompetencie budete môcť využívať v akejkoľvek oblasti svojho života. Vzdelávanie je akreditované a úspešní absolventi obdržia osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z. z. v znení zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Viac informácií aj prihlasovací formulár nájdete na tomto linku: https://bit.ly/3orSoqf


Záložka do kniha spája slovenské školy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020 pre stredné školy 9. ročník celoslovenského projektu, do ktorého sme sa zapojili po druhýkrát.

čítať viac...


Kampaň Červené stužky 2020
Dňa 01. 12. 2020 sa naša škola aktívne zapojila do 14. ročníka kampane Červené stužky. V súčasnej „covidovej“ dobe sme sa so žiakmi 1. ročníka presunuli do online priestoru.

čítať viac...


Imatrikulácia prvákov
Dňa 18. 11. 2020 prebehla na našej škole online imatrikulácia.

čítať viac...


Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...

Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.


Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk
E-mail: skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Webadmin:
andrea.poracova (at) sospg (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu