Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Záujmové krúžky


školský rok: 2021/2022


Aerobik a moderná gymnastika - vzdelávací poukaz
Atletický krúžok - vzdelávací poukaz
Divadelný súbor Abodka - vzdelávací poukaz
Finančná gramotnos
Fitnes - vzdelávací poukaz
Folklórna skupina Muzika - vzdelávací poukaz
Hra na hudobnom nástroji – klavír, gitara
Klub zážitkových aktivít
Krúžok environmentálnych aktivít - vzdelávací poukaz
Krúžok nemeckého jazyka
Krúžok prvej pomoci - vzdelávací poukaz
Krúžok športových hier (basketbal, florbal) - vzdelávací poukaz
Pedagogický krúžok
Turistický klub - vzdelávací poukaz
Tvorba komiksov
Volejbalový krúžok - vzdelávací poukaz
ostatná aktualizácia: 22. 10. 2021


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu