Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Záujmové krúžky


školský rok: 2022/2023


Aerobik/moderná gymnastika
- vzdelávací poukaz
Atletika
- vzdelávací poukaz
Doučovanie z anglického jazyka
Doučovanie z HHN - klavír, gitara
Doučovanie z matematiky
Doučovanie z ruského jazyka
Doučovanie z TSV
DS Abodka (3. ročník)
- vzdelávací poukaz
Finančná gramotnos
Fitnes
- vzdelávací poukaz

Folklórna skupina Muzika - vzdelávací poukaz

Klub zážitkových aktivít - vzdelávací poukaz
Krúžok environmentálnych aktivít
- vzdelávací poukaz
Krúžok prvej pomoci
- vzdelávací poukaz
Krúžok nemeckého jazyka
- vzdelávací poukaz
Krúžok rusínskeho jazyka a kultúry
Pedagogický krúžok
Spevácky zbor Gaudeamus -
vzdelávací poukaz
Športové hry (basketbal, florbal) - vzdelávací poukaz

Turistický klub
- vzdelávací poukaz
Volejbal - vzdelávací poukaz


ostatná aktualizácia: 16. 09. 2022


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu