Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Záujmové krúžky


Zoznam záujmových krúžkov na našej škole v školskom roku 2021/2022:


Aerobik a moderná gymnastika - vzdelávací poukaz
Atletický krúžok - vzdelávací poukaz
Doučovanie z ANJ
Doučovanie z HHN - klavír, gitara
Doučovanie z matematiky
Doučovanie z RUJ
DS Abodka (3. ročník) - vzdelávací poukaz
Finančná gramotnos
Fitnes - vzdelávací poukaz
Folklórna skupina Muzika - vzdelávací poukaz
Klub zážitkových aktivít
Krúžok environmentálnych aktivít - vzdelávací poukaz
Krúžok nemeckého jazyka
Krúžok prvej pomoci - vzdelávací poukaz

Krúžok športových hier (basketbal, florbal)
- vzdelávací poukaz
Pedagogický krúžok

Turistický klub - vzdelávací poukaz
Tvorba komiksov
Volejbalový krúžok - vzdelávací poukaz

ostatná aktualizácia: 03. 09. 2021


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu