Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmluvy, faktúry


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podža zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.Faktúry a objednávky od júna 2013

 

Zmluvy od januára 2014

   
     

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2013

2013

2013

     
   
     

Verejné obstarávanie

     
     
     
     
     
     
     

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu