Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2020/2021

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2020/2021 na rôznych súťažiach a prehliadkach:
Jún 2021

Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž

Filozofická fakulta UKF v Nitre vyhlásila v tomto školskom roku už 12. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Žiačka K. Pribišová (IV.A) zaujala porotu technicky vyspelou výtvarnou prácou Podoby hrdinstva vo Svätoplukovom kráľovstve a získala tak nádherné 3. miesto. Blahoželáme!

prácaCeloslovenská výtvarná súťaž

Asociácia za život a rodinu zorganizovala v školskom roku 5. ročník súťaže Rodina a základné ľudské právo na život. Cieľom tejto súťaže bolo uvedomiť si dôležitosť rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej... Do tejto súťaže zapojili učitelia výtvarnej výchovy žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka.
Prvé miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži získala N. Klembarová (II.B) s prácou Očakávanie.
Zároveň sme ako škola získali knihy Krotitelia displejov a Klub nerozbitných detí, futbalovú a volejbalovú loptu.
Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili,
ďakujeme a žiačke srdečne blahoželáme!

diplomPSK - odovzdávanie cien
Dňa 23. 06. 2021 sa v priestoroch Prešovského samosprávneho kraja uskutočnilo odovzdávanie cien žiakom zo ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do literárnej súťaže Daj fotke príbeh. V rámci kultúrneho programu vystúpili naše žiačky z III.B triedy (
V. Bačová, N. Halčíková, J. Haňová a A. Slaninová), ktoré zaspievali 2 piesne so sprievodom gitary a cajonu. Ich vystúpenie si môžete pozrieť na našom Yt.

fotogaléria
Yt kanálMáj 2021

Biblia očami detí a mládeže 2020/2021
V krajskom (archieparchiálnom) kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže sa
N. Halčíková (III.B) umiestnila na 1. mieste a S. Gobanová (III.C) na 2. mieste. Víťazkám srdečne blahoželáme!


Logo školy - školská súťaž
V pondelok 24. 05. 2021 sme blahoželali žiačke
B. Alžovej (II.D), ktorá vďaka vašim hlasom získala prvé miesto v školskej súťaži Logo školy. Hlasovania sa zúčastnilo 387 respondentov. Blahoželáme!


Projekt
Hudobná výchova moderne a zábavne
V rámci riešenia projektu
Hudobná výchova moderne a zábavne, výzvy Záleží nám na tvojom rozvoji, financovaného Teacher Development Program Slovakia, n. f., v skratke TDPS, n. f., , trvajúceho od júna 2020 do mája 2021, bolo pre komunitu učiteľov Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove, vytvorených 32 infografík a 20 pracovných listov spracovaných podľa tém z učebného obsahu vyučovacieho predmetu Hudobná výchova s metodikou.

čítať viac...
písali o tom - www.dobraskola.sk

Apríl 2021

Moje (ne) istoty 2021 - krajská súťaž
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do krajskej súťaže Moje (ne) istoty,
ktorá sa konala pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského. Súťaž už tradične organizovala Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku. Mottom tohto ročníka bolo: „Skutočné priateľstvo verzus virtuálne“. Prvé miesto v súťaži získala žiačka našej školy K. Pribišová (IV. A). Srdečne blahoželáme!

diplom
víťažná prácaMarec 2021

Biblická olympiáda - okresné kolo
V stredu 10. marca 2021 sa konalo
okresné kolo online biblickej olympiády, na ktorom sa z našej školy za gréckokatolícke náboženstvo zúčastnili: E. Šimková (II. B), N. Kurová (II. D) a N. Karaffová (II. D). Žiačka E. Šimková sa stala úspešnou riešiteľkou. Všetkým žiačkam ďakujeme za prípravu a účasť a úspešnej riešiteľke blahoželáme.


Február 2021

Fajnový týždeň
Tento rok sa žiacka školská rada rozhodla, že žiakov a učiteľov nesklame a "Fajnový týždeň" sa aj napriek pandémii bude konať. Tento raz trochu inak, v pohodlí domova a v bezpečí.

čítať viac...
fotogalériaFinančná olympiáda
V mesiacoch december – január si naši štvrtáci mohli otestovať úroveň svojej finančnej gramotnosti v prvom kole Finančnej olympiády, do ktorej sme sa zapojili. Žiačka E. Staviarská (IV.D1) postúpila do druhého kola. Blahoželáme a držíme prsty.


Január 2021

Vianočná stereometria - školská súťaž

V rámci matematiky v 3. ročníku bola zadaná projektová úloha s názvom "Vianočná stereometria". Úlohou bolo upiecť medovník v tvare priestorového telesa.

čítať viac...Ruské slovo - krajské kolo
Krajské kolo sa pre Prešovský kraj konalo 15. 01. 2021 dištančnou formou. Tematika v tomto roku bola: "Družná rodina". Účastníci svoje príspevky pre jednotlivé kategórie nahrali na video a odborná komisia ich hodnotila. Naša žiačka
K. Bardiovská (III.D) sa v súťažnej kategórii III. - študenti stredných škôl - poézia, umiestnila spolu s ďalšou súťažiacou na 1. mieste. Zabezpečila si tým postup do celoslovenského kola, ktoré by sa malo konať 05. 02. 2021. Balahoželáme!


December 2020

Anjel Vianoc
- výtvarná súťaž
V celoslovenskej výtvarnej súťaži Anjel Vianoc, ktorú organizuje Tatranská galéria v Poprade, získala čestné uznanie N. Bizubová z III. C. Blahoželáme!

fotogalériaZáložka do kniha spája slovenské školy - 9. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020 pre stredné školy 9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy - Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby. Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na tému Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku). Do projektu sme sa zapojili po druhýkrát, no aj napriek mimoriadnej situácii zapríčinenej koronavírusom tento projekt zaznamenal medzi žiakmi našej školy úspech. Na záložkách žiakov sa objavili najmä Jozef Gregor Tajovský, Božena Slančíková-Timrava či diela Ivana Bukovčana, Petra Karvaša a Jána Soloviča. Naše oči tak našli cestu ku knihám a vďaka tomuto projektu sme nadviazali spoluprácu s Obchodnou akadémiou v Topoľčanoch. Poďakovanie patrí žiačkam A. Gaľová (III. B), N. Humeňanská (III. B), A. Ivanecká (III. B), K. Priibišová (IV. A) a A. Uličná (IV. A).

fotogaléria
diplom


Kampaň Červené stužky 2020
Dňa 01. 12. 2020 sa naša škola aktívne zapojila do 14. ročníka kampane Červené stužky. V súčasnej „covidovej“ dobe sme sa so žiakmi 1. ročníka presunuli do online priestoru, kde sme zaujímavými aktivitami (video, kvíz, tvorba výtvarných prác) podporili myšlienku kampane. Svetový deň boja proti HIV/AIDS pripomína celému svetu, aby vyjadril solidaritu a podporu ľuďom, ktorí trpia touto chorobou, a zároveň poukazuje na dôležitosť odborných znalostí, ktoré môžu pomôcť mladým ľuďom pri ochrane pred ochorením AIDS. Do výtvarnej súťaže Červené stužky sa zapojila žiačka A. Ivanecká z III. B.

fotogalériaNovember 2020

Imatrikulácia prvákov
Dňa 18. 11. 2020 prebehla na našej škole online imatrikulácia. Pripravili ju druháci z našej školy. Žiaci A. Firmentová, S. Dudeková, R. Biroš, V. Ředinová, K. Mudríková, P. Bačová a K. Gurová. Imatrikulácia bola rozdelená na 4 imatrikulácie. Ako prvá šla na rad 1.A o 9:00, potom 1.B o 10:00, 1.C o 11:00 a nakoniec 1.D o 12:00 hod. Žiaci sa prihlásili cez zoom presne na čas, kt. mali určený. K. Mudríková privítala triedneho učiteľa a žiakov na ich online imatrikulácii. Potom sa každý jeden predseda druháckej triedy predstavil. Ako prvé sme prvákom pustili video Privítanie prvákov, do ktorého sa zapojilo približne 40 druhákov z našej školy a triedni učitelia prváckych tried. Po prehratí tohto videa sme oboznámili prvákov, že im teraz pustíme prezentáciu, kde budú rôzne otázky na ich triedneho učiteľa. Najviac bodov v tejto aktivite získala 1.B a 1.D. Ako ďalšie sme pustili prvákom video Typy žiakov online, kde sme im zábavnou formou chceli ukázať, ako by sa nemalo správať počas online hodín. Ďalšia aktivita bola hra, ktorá spočívala v tom, že sme vylosovali 5 žiakov, ktorí mali za úlohu doniesť do 15 sekúnd nejaký predmet. V tejto aktivite získala najviac bodov trieda 1.C. Po tejto poslednej aktivite nasledoval sľub žiakov prvého ročníka, ktorý sme si spoločne prečítali. Na záver ešte prebehol priateľský rozhovor a príhovor triedneho učiteľa. Tohtoročnú imatrikuláciu vyhrala trieda 1.C s počtom bodov 17. Ako druhí skončila trieda 1.D s počtom bodov 16,5. Na treťom mieste sa umiestnila trieda 1.B s počtom bodov 16 a na štvrtom mieste trieda 1.A s počtom bodov 13. Dúfame, že si našu imatrikuláciu prváci užili, aj keď bola realizovaná takou netradičnou formou.

K. Mudríková (II.D)
fotogaléria
písali o nás - www.presov.dnes24.skiBOBOR - informatická súťaž

Dňa 12. 11. 2020 sa 14 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor v kategórii Junior. Spomedzi našich zapojených žiakov sa najlepšie umiestnili žiačky: B. Alžová (II.D), V. Andraščíková (II.A) a A. Kažimírová (II.A). Blahoželáme.


Októbe
r 2020

Zbierka "Biela pastelka"
Žiaci našej školy sa aj tohto roku zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky "Biela pastelka". Výnos verejnej zbierky je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Žiaci našej školy aktívne oslovovali darcov na našej škole aj v uliciach. Aj vďaka nasadeniu a ochote našich žiačok sa podarilo v Prešovskom kraji vyzbierať nádhernú sumu 22 056,24 €. Ďakujeme našim dobrovoľníčkam.


September 2020

Projekt „Hrou k finančnej gramotnosti“

V dňoch 28.-30. 09. 2020 sa na našej škole realizoval projekt s názvom Hrou k finančnej gramotnosti“. Projekt bol zameraný na vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a finančne ho podporilo Ministerstvo školstva. V rámci projektu prebehla séria školení pre učiteľov. Z peňazí získaných projektom si škola zakúpila knihy, hry a zaplatila lektora vzdelávania MUDr. Milana Pavlíka MPH.


Dňa 28. 09. 2020 sa žiačky G. Šeligová (III.C) a P. Galdunová (III.C) zúčastnili na Odbornom seminári pre ŽŠR – základný modul, ktorý sa konal v Prešove. Obsahom seminára boli zručnosti lídra, participácia žiakov, legislatíva a dokumenty potrebné pre správne fungovanie ŽŠR.

Žiačky spoznali nových kamarátov, nabrali nové vedomosti, zručnosti a hlavne si zobrali tie najlepšie rady od svojich lektorov. Dva dni zbehli veľmi rýchle, a tak by si to určite niekedy ešte zopakovali.

fotogaléria - https://www.rmpk.sk/aktuality/96-odborny-seminar-zakladny-modul-presov


„Východní svätí pre súčasnosť“ 2019/2020
– vyhodnotenie výtvarných prác
V predchádzajúcom školskom roku 2019/2020 sa žiačky, ktoré navštevujú či v predchádzajúcich rokoch navštevovali gréckokatolícku náboženskú výchovu, znovu zapojili do projektu „Východní svätí pre súčasnosť“. Svoje výtvarné práce na tému 350. výročie slzenia ikony presvätej Bohorodičky v Klokočove zaslali v rámci tohto projektu do výtvarnej súťaže, v ktorej získali ocenenia. V archieparchiálnom (krajskom) kole získala S. Gobanová (III. C) 2. miesto a P. Facáková (IV. A) 3. miesto. Ich práce postúpili do metropolitného (celoslovenského) kola, kde sa výtvarná práca S. Gobanovej umiestnila na 1. mieste a výtvarná práca P. Facákovej na 3. mieste. Žiačkam srdečne blahoželáme!


KOŽaZ - III. ročník
V dňoch 09. - 11. 09. 2020 sa žiaci III. ročníka zúčastnili KOŽaZu, ktorý sa konal dennou formou. Prvý deň žiaci absolvovali pochod na Šarišský hrad a nasledujúce dva dni absolvovali praktický výcvik a orientačný pretek na LK Delňa. Cieľ kurzu - rozšíriť a overiť vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia a preveriť fyzickú zdatnosť žiakov bol splnený.

fotogaléria


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu