Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Úspešnos maturantov

Úspechy žiakov


Maturitné skúšky v šk. roku 2015/2016

Počet absolventov v školskom roku 2015/2016........... 79

Z toho počtu:
pokračujú na VŠ 62 (78,48%)
pokračujú v štúdiu na NŠ/PMŠ 2 (2,53%)
prijatí do zamestnania 15 (18,99%)
Maturitné skúšky v šk. roku 2014/2015

Počet absolventov v školskom roku 20142015........... 103

Z toho počtu:
pokračujú na VŠ 89 (86,41%)
prijatí do zamestnania 11 (10,68%)
evidovaní na úrade práce 1 (0,97%)
materská dovolenka 1 (0,97%)
nedosupní hláseniu 1 (0,97%)
Maturitné skúšky v šk. roku 2013/2014

Počet absolventov v školskom roku 2013/2014........... 111

Z toho počtu:
pokračujú na VŠ 79 (71,20%)
prijatí do zamestnania 4 (3,60%)
pracujú v zahraničí 9 (8,10%)
evidovaní na úrade práce 11 (9,90%)
materská dovolenka 1 (0,90%)
štúdium v zahraničí 1 (0,90%)
štúdium na konzervatóriu 1 (0,90%)
absolventská prax 3 (2,70%)
invalidný dôchodok 1 (0,90%)
nedosupní hláseniu 1 (0,90%)Maturitné skúšky v šk. roku 2012/2013

Počet absolventov v školskom roku 2012/2013........... 109

Z toho počtu:
pokračujú na VŠ 83 (76,15%)
prijatí do zamestnania 6 (5,50%)
pracujú v zahraničí 3 (2,75%)
evidovaní na úrade práce 10 (9,17%)
materská dovolenka 1 (0,90%)
absolventská prax 1 (0,90%)
pomaturitné štúdium 2 (1,83%)
nedosupní hláseniu 3 (2,75%)Maturitné skúšky v šk. roku 2011/2012

Počet absolventov v školskom roku 2011/2012........... 97

Z toho počtu:
pokračujú na VŠ 72 (74,23%)
prijatí do zamestnania 7 (7,22%)
pracujú v zahraničí 4 (4,12%)
evidovaní na úrade práce 5 (5,15%)
materská dovolenka 1 (1,03%)
absolventská prax 2 (2,06%)
nedosupní hláseniu 6 (6,19%)Maturitné skúšky v šk. roku 2010/2011

Počet absolventov v školskom roku 2010/2011...........127

Z toho počtu:
pokračujú na VŠ 70 (55,12%)
prijatí do zamestnania 17 (13,39%)
pracujú v zahraničí 4 (3,15%)
evidovaní na úrade práce 11 (8,66%)
materská dovolenka 1 (0,79%)
absolventská prax 0 (0%)
nedosupní hláseniu 24 (18,89%)Maturitné skúšky v šk. roku 2009/2010

Počet absolventov v školskom roku 2009/2010...........119

Z toho počtu:
pokračujú na VŠ 66 (55,5%)
prijatí do zamestnania 19 (15,97%)
pracujú v zahraničí 5 (4,2%)
evidovaní na úrade práce 24 (20,17%)
materská dovolenka 1 (0,84%)
absolventská prax 4 (3,36)Maturitné skúšky v šk. roku 2008/2009

Počet absolventov v školskom roku 2008/2009...........101

Z toho počtu:
pokračujú na VŠ 66 (65,35%)
prijatí do zamestnania 11 (10,89%)
pracujú v zahraničí 4 (3,96%)
evidovaní na úrade práce 20 (19,80%)Maturitné skúšky v šk. roku 2007/2008

Počet absolventov v školskom roku 2007/2008...........89

Z toho počtu:
pokračujú na VŠ 57 (64,04%)
prijatí do zamestnania 23 (25,84%)
pracujú v zahraničí 2 (2,25%)
evidovaní na úrade práce (0%)
nedostupní hláseniu 7 (7,87%)Maturitné skúšky v šk. roku 2006/2007

Počet absolventov v školskom roku 2006/2007...........90

Z toho počtu:
pokračujú na VŠ 75 (83,30%)
prijatí do zamestnania 2 (2.20%)
pracujú v zahraničí 7 (7.80%)
evidovaní na úrade práce 2 (2.20%)
nedostupní hláseniu 4 (4.50%)Maturitné skúšky v šk. roku 2005/2006

Počet absolventov v školskom roku 2005/2006...........93

Z toho počtu:
pokračujú na VŠ 81 (87,10%)
prijatí do zamestnania 4 (4,30%)
pracujú v zahraničí 7 (7,53%)
evidovaní na úrade práce 0 (0,00%)
nedostupní hláseniu 1 (1,07%)Maturitné skúšky v šk. roku 2004/2005

Počet absolventov v školskom roku 2004/2005...........108

Z toho počtu:

  • pokračujú na VŠ 77 (71,30%)
  • prijatí do zamestnania 15 (13,89%)
  • pracujú v zahraničí 5 (4,63%)
  • evidovaní na úrade práce 7 (6,48%)
  • nedostupní hláseniu 4 (3,70%)


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu