Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2008/2009

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2008/2009 na rôznych súťažiach a prehliadkach:


Jún 2009

Vystúpenie speváckeho zboru Gaudeamus v DJZ
Spevácky zbor Gaudeamus vystúpil dňa 26.06.2009 v DJZ pri príležitosti ocenenia najlepšieho pedagóga a žiaka Prešovského samosprávneho kraja za školský rok 2008/2009.

fotogalériaVystúpenia pre KŠÚ
Vystúpenia našich žiakov pod vedením Mgr. K. Bystřickej a Mgr. I. Tomáša pre KŠÚ pri príležitosti ocenenia žiakov škôl PSK v oblasti prírodovedných olympiád.

fotogalériaPísali o nás v Prešovskom Večerníku...
Dňa
23.06.2009 v Prešovskom Večerníku vyšiel článok Najkrajšia Lenka a dňa 24.06.2009 článok Krása a múdrosť v harmónii.

23.06.2009
24.06.2009


Beh olympijského dňa
Slovenský olympijský výbor, Olympijský klub regiónu Prešov, Slávia PU Prešov a mesto Prešov organizovali dňa
23.06.2009 Beh olympijského dňa, na ktorom sa na 4. mieste umiestnila R. Pajorková (2.C).


Školská športová olympiáda PaSA "Gaudeamus igitur"
Na pôde PaSA sa dňa
22.06.2009 konala Školská športová olympiáda PaSA "Gaudeamus igitur."

fotogaléria

šplh - dievčatá
1. miesto - S. Mátéová (2.C)
2. miesto - A. Brincková (3.B)
3. miesto - M. Hrabčáková (2.B)
šplh - chlapci
1. miesto - M. Spišák (2.A)
2. miesto - T. Kluknavský (2.B)
3. miesto - M. Hrabčák (2.D)
skok do výšky - dievčatá
1. miesto - L. Mikitová (3.D)
2. miesto - L. Gladišová (3.B)
3. miesto - Z. Kašperová (2.A)
skok do výšky - chlapci
1. miesto - T. Kluknavský (2.B)
2. miesto - M. Spišák (2.A)
3. miesto - P. Krajcer (3.D)
skok do diaľky - dievčatá
1. miesto - Z. Pavlíková (2.C)
2. miesto - K. Lieskovská (3.B)
3. miesto - M. Segeďová (3.A)
skok do diaľky - chlapci
1. miesto -
M. Spišák (2.A)
2. miesto - T. Kluknavský (2.B)

3. miesto - P. Krajcer (3.D)
hod plnou loptou - dievčatá
1. miesto - V. Fuchsová (3.B)
2. miesto - M. Duľová (2.D)
3. miesto - L. Dobronská (2.A)
hod plnou loptou - chlapci
1. miesto -
T. Kluknavský (2.B)
2. miesto - M. Spišák (2.A)

3. miesto - M. Hrabčák (2.D)
preskok cez švihadlo (striedavonôž) - dievčatá
1. miesto - L. Dobronská (2.A)
2. miesto - M. Berdisová (1.B)
3. miesto - L. Šestáková (2.C)
preskok cez švihadlo (striedavonôž) - chlapci
1. miesto - L. Varga (1.A)
2. miesto - T. Kluknavský (2.B)
3. miesto - D. Zalka (3.D)
preskok cez švihadlo (obojnôž) - dievčatá
1. miesto - V. Olejová (3.D)
2. miesto - A. Brincková (3.B)
3. miesto - L. Šestáková (2.C)
preskok cez švihadlo (obojnôž) - chlapci
1. miesto -
L. Varga (1.A)
2. miesto - T. Kluknavský (2.B)
3. miesto - M. Hrabčák (2.D)
preskok cez švihadlo (dvojboj) - dievčatá
1. miesto - L. Šestáková (2.C)
2. miesto - A. Brincková (3.B)
3. miesto - L. Dobronská (2.A)
preskok cez švihadlo (dvojboj) - chlapci
1. miesto -
L. Varga (1.A)
2. miesto - T. Kluknavský (2.B)
3. miesto - D. Zalka (3.D)
najzdatnejší chlapec
1. miesto - T. Kluknavský (2.B)
2. miesto - M. Spišák (2.A)
3. miesto - L. Varga (1.A)

najvšestrannejšia trieda
1. miesto - 3.B
2. miesto - 2.C
3. miesto - 1.B

umiestnenie v športových hrách
1. miesto - 1. ročník
2. miesto - 2. a 3. ročník


Miss PaSA 2009
Dňa
19.06.2009 sa konala na našej škole Miss PaSA 2009.
1. miesto -
L. Dobronská (2.A)
2. miesto -
S. Banduričová (2.D)
3. miesto -
V. Ivanová (3.A)
4. miesto -
M. Lysinová (2.B)
Mister PaSA 2009 -
R. Burík (3.B)

fotogalériaTvorivá dramatika v 3. ročníku - divadelné predstavenia pod vedením Mgr. O. Mackovej

fotogalériaMatematická korešpondenčná súťaž MAKS

V školskom roku 2008/2009 sa do celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKS zapojili žiaci z 1., 2. a 3. ročníka našej školy. Najvyššie ocenenie diplom trojnásobnej hviezdy získala A. Zorvanová (3.B) a obsadila 1. - 7. miesto v SR. Na 44. - 47. mieste sa umiestnila A. Rusinková (3.B) a získala diplom trojnásobnej hviezdy. Diplom hviezdy matematického neba (tretie najvyššie možné ocenenie v tejto súťaži) získala S. Banduričová (2.D).


Matematický klokan - medzinárodná súťaž
Medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR v kategórii K-O sa zaradili:
S. Gomulecová (2.A), A. Zorvanová (3.B), D. Prištiaková (1.B), M. Zvolenská (2.B) a A. Kocurková (3.B).


Atletika - oblastné kolo stredných škôl
Dňa 02.06.2009 SPŠ Strojnícka v Prešove udelila diplom L. Mikitovej (3.D) za 3. miesto v skoku do výšky a L. Dobronskej (2.A) za 2. miesto v behu na 400 m v oblastnom kole stredných škôl v atletike.


Máj 2009

Slávici z lavice - súťaž v speve populárnych piesní
ABC Centrum voľného času organizovalo dňa
22.05.2009 medzi základnými a strednými školami súťaž v speve populárnych piesní Slávici z lavice. Naše žiačky D. Jurašková (1.A) obsadila 3. miesto a N. Smolková (1.B) získala 1. miesto s postupom na celoslovenské kolo a s možnosťou nahratia vlastného CD. Žiačky pripravili - súkromná škola YAMAHA - p. Škopová a učitelia PaSA Mgr. K. Bystřická a Mgr. I. Tomáš.

fotogalériaMakovická struna - regionálna prehliadka ukrajinskej a rusínskej piesne
Dňa
21.05.2009 Zväz Rusínov - Ukrajincov SR v Prešove organizoval Makovickú strunu. Naše dievčatá sa tejto súťaže zúčastňujú niekoľko rokov vždy s nemalým úspechom. Tohto roku sa pripravili a súťaže zúčastnili pod vedením Mgr. K. Bystřickej v sólo speve I. Holomančinová (3.A), L. Gladišová (3.B), M. Chovancová (3.B) a I. Haščáková (3.B) ako sprievod s akordeónom, v duo speve Z. Dušáková (3.B) a I. Holomančinová (3.A). Postup na celoslovenskú prehliadku do Bardejova zo zlatého pásma si vybojovali I. Holomančinová (3.A), L. Gladišová (3.B) a M. Chovancová (3.B).

fotogaléria


Dlhodobá súťaž v basketbale - okresné kolo (október 2008 - máj 2009)
- naše dievčatá pod vedením Mgr. S. Belušákovej získali 4. miesto


PaSA a svetový rekord v štvorylke 2009
Dňa
15.05.2009 na pravé poludnie žiaci základných a stredných škôl v niektorých slovenských a európskych mestách sa pokúsili prekonať zápis v Guinnessovej knihe rekordov v kategórii synchronizovaný tanec. Slovensko sa druhý raz zúčastnilo na Európskom tanečnom festivale. Najviac tanečníkov štvorylky mal z 59 európskych miest Prešov. Naša škola spolu s Hotelovou akadémiou vyslala najviac žiakov v rámci prešovských škôl.

fotogalériaDlhodobá súťaž vo volejbale stredných škôl okresu Prešov (september 2008 - máj 2009)
- naše dievčatá pod vedením PaedDr. J. Eštočákovej sa umiestnili na 3. mieste


Koncert v kaviarni Victoria
Naše žiačky sa už šiesty rok prezentujú s hudobným programom v kaviarni Victoria vždy
v predvečer koncertov PHJ, ktoré organizuje PKO - Čierny orol v Prešove. Tohto roku sme vystúpili štyrikrát s programom, ktorý pripravili Mgr. K. Bystřická a Mgr. I. Tomáš.

fotogalériaHudobná výchova s metodikou v 1. ročníku
pod vedením PaedDr. J. Mackovej
- tvorba hudobných nástrojov z odpadového materiálu

fotogaléria


Večerný beh Prešovom
Dňa
07.05.2009 sa uskutočnil 49. ročník Večerného behu Prešovom, na ktorom sa M. Fecková (3.A) umiestnila na 5. mieste.


Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo
Prešovský samosprávny kraj a Šarišské osvetové stredisko v Prešove udelili dňa
07.05.2009 v Prešove diplom N. Tomkovej (4.A), ktorú pripravila Mgr. E. Kapišovská, za 3. miesto v IV. kategórii na regionálnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.School cup vo volejbale
Volejbalistky našej školy sa zapojili
do dlhodobej postupovej súťaže vo volejbale stredných škôl School cup. Súťažilo sa v 10 kategóriách podľa krajov. Naše dievčatá pod vedením PaedDr. J. Eštočákovej v zložení - M Ďuricová (3.A), K. Veselovská (3.A), A. Sidorová (4.B), L. Pohlyová (4.C), K. Vyšňovská (1.A), M. Mizeráková (1.B), S. Simčáková (1.B), sa v štyroch turnajoch umiestnili na 2. mieste.


Apríl 2009


Medziročníkový turnaj vo volejbale - školské kolo
Dňa
27.04.2009 sa uskutočnil školský medziročníkový turnaj vo volejbale.
1. miesto -
4. ročník - A. Sidorová (4.B), L. Šalamonová (4.B), L. Pohlyová (4.C), M. Tatarková (4.C), J. Zamišková (4.C), Š. Centková (4.D), M. Kallová (4.D)
2. miesto - 1. ročník - K. Vyšňovská (1.A), Martina Berdisová (1.B), Mária Berdisová (1.B), M. Ferejčáková (1.B), M. Mizeráková (1.B), D. Gladyšová (1.D), Š. Kutná (1.D)
3. miesto -
3. ročník - M. Ďuricová (3.A), K. Veselovská (3.A), P. Bujková (3.A), S. Dujavová (3.B), A. Zorvanová (3.A), I. Morochová (3.C), M. Kulpová (3.C), J. Blanárová (3.D)
4. miesto -
2. ročník - K. Haričová (2.A), S. Horvátová (2.A), M. Kušnírová (2.A), K. Šlosárová (2.A), A. Gazdačková (2.B), M. Lysinová (2.B), Z. Pavlíková (2.C), L. Šestáková (2.C), M. Duľová (2.D), Z. Španová (2.D)


Kreatívna hudobná výchova v 3. ročníku pod vedením Mgr. K. Bystřickej
- hudobná rozprávka "Utopený mesiačik"

fotogaléria


Kreatívna hudobná výchova vo 4. ročníku pod vedením Mgr. K. Bystřickej
- vytvorenie novej piesne na ĽON (ľahko ovládateľné nástroje) alebo na BOOM WHACKERS

fotogalériaVedomostná súťaž Mladý Európan 2009 - regionálne kolo
V Prešove sa dňa 03.04.2009 konalo regionálne kolo 4. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan 2009, ktorú organizovalo centrum Europe Direct Prešov pod záštitou primátora mesta Prešov JUDr. P. Hagyariho. Súťaže sa zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev stredoškolákov zo siedmich okresov Prešovského kraja. V silnej konkurencii gymnázií naše družstvo pod vedením PaedDr. B. Hartmannovej v zložení: J. Žemličková (3.A), Z. Jenčuráková (3.C) a S. Ilavský (3.D) obsadilo 8. miesto.

fotogalériaSOČ - krajské kolo, celoštátne kolo
Dňa
02.04.2009 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ, na ktorom nás reprezentovala L. Pohlyová (4.C) s prácou Oblečené pesničky (hudobno - pedagogická téma projektového vyučovania - tvorba spevníka) pod vedením Mgr. K. Bystřickej. L. Pohlyová získala 2. miesto s postupom na celoštátne kolo SOČ, ktoré sa uskutočnilo 29.04.2009 v Liptovskom Hrádku. Súťaž SOČ bola vyhlásená Európskym parlamentom za "Európsky rok kreativity a inovácií." Svoju prácu úspešne prezentovala aj na praktických maturitných skúškach.

fotogalériaMarec 2009


Vansovej Lomnička - krajská súťaž
Únia žien Slovenska - Krajská organizácia Prešov udelila dňa
28.03.2009 v Levoči diplom N. Tomkovej (4.A) za úspešné vystúpenie na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Žiačku pripravila Mgr. E. Kapišovská.

diplomMedziročníkový turnaj v basketbale - školské kolo
1. miesto - 1. ročník
2. miesto - 2. ročník
3. miesto - 3. ročník
4. miesto - 4. ročník


Jan Kryl na našej škole
Dňa 16.03.2009 nás poctil svojou návštevou Jan Kryl. Jeho vystúpenie bolo spomienkou na brata, Karla Kryla. Ako ťažko a nebezpečne bolo hovoriť, či spievať svoju pravdu za nacistov a za komunistov, to nám vyrozprával i zaspieval skladateľ, textár, básnik, hudobník a spevák v jednej osobe - Jan Kryl. Odkaz Krylovcov - o čistote a úprimnosti ľudskej duše, určite zanechal stopu v nejednom srdci nášho žiaka, i v zamyslení sa nad zmyslom boja jednotlivca za svoju slobodu...

fotogalériaŠtúrov pamätník - školské kolo
1. miesto - S. Korušiaková (1.A)
2. miesto - R. Pajorková (2.C)
3. miesto - D. Michaleková (2.C)

fotogalériaVansovej Lomnička - okresná súťaž
Okresná organizácia únie žien Slovenska, Prešovský samosprávny kraj, Šarišské osvetové stredisko v Prešove a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove organizovali dňa
06.03.2009 okresnú súťaž v umeleckom prednese žien a dievčat Vansovej Lomnička, na ktorej udelili diplom za výborný umelecký prednes v I. kategórii M. Dronzekovej (4.B) a A. Vojtekovej (4.B). Diplom za výborný prednes a postup do krajského kola získala N. Tomková (4.A). Žiačky M. Dronzekovú a A. Vojtekovú na súťaž pripravila Mgr. O. Macková a N. Tomkovú Mgr. E. Kapišovská.


Február 2009

Regionálna súťaž študentov stredných škôl v rétorike
Dňa
12.02.2009 sa pod záštitou Šarišského osvetového strediska v Prešove konala Regionálna súťaž študentov stredných škôl v rétorike, na ktorej V. Syčová (4.A) pod vedením Mgr. E. Kapišovskej získala 1. miesto.


Okresné kolo v plávaní - štafeta 4 x 50 m
3. miesto - A. Kazimírová (2.B), B. Kostková - Zelinová (3.B), R. Pajorková (2.C), B. Žmiková (4.A)


Spevácka súťaž - školské kolo
ľudová pieseň
1. miesto - D. Petríková (2.C)
2. miesto -
B. Krivá (2.C)
3. miesto - V. Slaminková (2.A)

umelá pieseň
1. miesto - neudelené
2. miesto - neudelené
3. miesto - D. Michaleková (2.C)

populárna pieseň
1. miesto - N. Smolková (1.B)
2. miesto - E. Šincová (3.B)
3. miesto - A. Sedláková (3.A)

ceny poroty: D. Jurášková (1.A); E. Vancíková (2.B)

fotogalériaKreatívna hudobná výchova vo 4. ročníku pod vedením Mgr. K. Bystřickej
téma: Populárna hudba - využitie pre prácu s deťmi v zariadeniach
"... takto tvoríme detskú tanečnú pieseň ..." - projektové vyučovanie

fotogaléria


SOČ organizovaná PK pedagogiky a psychológie - školské kolo
1. miesto -
L. Pohlyová (4.C) - Oblečené pesničky (hudobno-pedagogická téma projektového vyučovania - tvorba spevníka)
2. miesto -
M. Bednárová (3.A), H. Hudáková (3.A), M. Štefková (3.A) - Medzinárodný spevník "Nota letí svetom" (didaktická pomôcka na Hv)
3. miesto -
N. Šimčová (3.A) - Sekty a psychická manipulácia (odbor sociológia)
ceny poroty:
I. Holomančinová (3.A); Z. Dušáková (3.B)


Január 2009

Beniakove Chynorany 2009
Šarišské osvetové stredisko v Prešove dňa 27.01.2009 organizovalo súťaž v prednese poézie Beniakove Chynorany, na ktorej pod vedením Mgr. A. Hanušinovej R. Pajorková (2.C) získala 3. miesto. Úspešným účastníkom súťaže bola Ž. Maníková (2.B).Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Próza:
1. miesto -
N. Tomková (4.A)
2. miesto - M. Dronzeková (4.B)
3. miesto - K. Gačová (1.B)

Poézia:
1. miesto - R. Pajorková (2.C)
2. miesto - Ž. Maníková (2.B)
3. miesto - neudelené

fotogalériaOkresné kolo v stolnom tenise
ABC Centrum voľného času v Prešove organizovalo dňa
21.01.2009 okresné kolo v stolnom tenise, na ktorom žiačky K. Čerkalová (4.B), K. Haričová (2.A), Z. Jurčová (3.C) a V. Kundrátová (3.D) pod vedením Mgr. Ľ. Švoňavu získali 3. miesto.


Písali o nás
v Prešovskom Večerníku...
Dňa
08.01.2009 v Prešovskom Večerníku vyšiel článok Talent na výslní.

čítať...December 2008

Dňa 18.12.2008 sa na našej škole uskutočnil Vianočný koncert PaSA 2008.
réžia - Mgr. O. Macková
scénografia - Mgr. E. Novotná

fotogalériaŽiaci potešili
viacerými vianočnými vystúpeniami...

čítať viac...

fotogaléria
Písali o nás v Prešovskom Večerníku...
Dňa 16.12.2008 v Prešovskom Večerníku vyšiel článok Milé stretnutia aj na miestach bolesti a utrpení - Zdravie, porozumenie, trpezlivosť.

čítať...Školské kolo v aerobiku
1. miesto - L. Luciková (4.B)
2. miesto - A. Sidorová (4.B)
3. miesto - D. Petríková (2.C)


Dňa
11.12.2008 získala M. Šoltésová (4.C) ocenenie Talent 2008 kategória tanec.

diplomMakovická struna
V dňoch
06. - 07.12.2008 sa v Bardejove uskutočnila 36. celoslovenská prehliadka ľudových piesní Makovická struna, na ktorej bola udelená pochvala poroty účastníčke L. Lucikovej (4.B).


Na pôde PaSA sa dňa 04.12.2008 uskutočnilo Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry, ktoré organizoval Krajský školský úrad v spolupráci s PaSA. Naša žiačka M. Bednárová (3.A) obsadila 3. miesto v kategórii A. Naši žiaci spríjemnili súťažiacim "ťažký deň" - DS Abodka s predstavením Náš snehuliak a speváci folklórnymi a populárnymi piesňami.

fotogalériaDňa 03.12.2008 žiaci 3.B potešili obyvateľov Domova dôchodcov na Veselej ulici v Prešove s vianočnou nádielkou - vianočnými piesňami a koledami pod vedením Mgr. E. Novotnej a Mgr. K. Fričovej. Nechýbali ani pozdravy s vinšom a medovníčkom.

fotogalériaV ABC centre v Prešove sa dňa 02.12.2008 konalo okresné kolo literárnej súťaže Ozveny leta, na ktorej bol udelený diplom za ocenenú prácu V. Stariňákovej (2.C), Z. Huťovej (2.B) a L. Majerníčkovej (2.B).November 2008

ABC Centrum voľného času v Prešove usporiadalo dňa 26.11.2008 spevácku sútaž Objav roka - populárna pieseň, na ktorej N. Smolková (1. B) získala 1. miesto a D. Jurašková (1.A) získala 2. miesto. Obe postupujú na Krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční v máji 2009 v ABC Centre voľného času v Prešove. Mimoriadna cena za citlivé hudobné stvárnenie vlastných skladieb bola udelená E. Juhászovej (3.B).
V kategórii ľudová pieseň sa umiestnili:
1. miesto -
B. Krivá (2.C)
2. miesto -
R. Burík (3.B)
3. miesto -
L. Gladišová (3.B)
V kategórii ľudová pieseň - duá sa umiestnili:
3. miesto -
Z. Dušáková (3.A), I. Holomančinová (3.A)

fotogalériaOkresná súťaž "Silná ruka"
- bez umiestnenia
D. Trošanová (2.C), B. Lukáčová (2.C), A. Kocurková (3.B), P. Eštoková (3.B)


Súťaž v preskoku cez švihadlo
ABC Centrum voľného času v Prešove organizovalo súťaž v preskoku cez švihadllo, na ktorej sa
L. Šestáková (2.C) umiestnila na 2. mieste a S. Horvátová (2.A) na 4. mieste. Celkovo družstvo skončilo na 3. mieste.


Školské kolo v šplhu
1. miesto - Z. Pavlíková (2.C)
2. miesto - S. Mátéová (2.C)
3. miesto - S. Horvátová (2.A)


V
ABC Centre voľného času v Prešove sa dňa 21.10.2008 konala súťaž Bodypainting, na ktorej bola ocenená práca M. Šoltésovej (4.C) v kategórii SŠ.

diplomOktóber 2008

Prešovský samosprávny kraj a Šarišské osvetové stredisko v Prešove organizovalo dňa 29.10.2008 Regionálnu súťaž moderátorov, na ktorej udelili diplom R. Pajorkovej (2.C) za 3. miesto. Žiačku pripravovala Mgr. A. Hanušinová.

diplomDňa 21.10.2008 pri príležitosti Mesiaca úcty starším žiaci PaSA vystupovali v
Domove dôchodcov na Cemjate pod vedením Mgr. K. Bystřickej.

fotogalériaPohybová kultúra v 3. ročníku pod vedením PaedDr. J. Eštočákovej a PaedDr. B. Hartmannovej

fotogalériaExkurzia do Sárospataku pre žiakov 4. ročníka


Svet okolo nás
Dňa 09.10.2008 bol slávnostne otvorený XI. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl - Svet okolo nás. PaSA s Krajským školským úradom v Prešove, Mestským úradom v Prešove, Materskou školou - Jurkovičova a za finančnej podpory Ministerstva školstva SR sa spolupodieľala na organizácii. DS Abodka vystúpil na slávnostnom odovzdávaní cien s predstavením "Náš snehuliak."
réžia - Mgr. O. Macková
scénografia - Mgr. E. Novotná

čítať viac...

fotogaléria


Tvorivá dramatika vo 4. ročníku pod vedením Mgr. O. Mackovej
Ako vznikalo predstavenie Náš snehuliak...

fotogalériaDomov dôchodcov
Dňa 08.10.2008 žiaci 3.B potešili
obyvateľov Domova dôchodcov na Veselej ulici v Prešove kultúrnym programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pod vedením Mgr. E. Novotnej a Mgr. K. Fričovej.

fotogaléria

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu