Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2012/2013

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2012/2013 na rôznych súťažiach a prehliadkach:


Jún 2013

Školská športová olympiáda PaSA "Gaudeamus igitur"
Na pôde PaSA sa dňa
26.06.2009 konala Školská športová olympiáda PaSA "Gaudeamus igitur."

fotogaléria

šplh - dievčatá
1. miesto - V. Chomiaková (3.B)
2. miesto - S. Cvancigerová (3.C)
3. miesto - A. Bakoňová (1.D), M. Huľvejová (2.C)
šplh - chlapci
1. miesto - M. Ďuročik (3. D)
2. miesto - R. Dziak (1.D)
3. miesto - T. Grančay (2.D), J. Roba (1.B)
skok do diaľky - dievčatá
1. miesto - J. Bombíková (1.B)
2. miesto - D. Hudáková (2.B)
3. miesto - K. Angelovičová (3.A)
skok do diaľky - chlapci
1. miesto - J. Roba (1.B)
2. miesto - M. Ďuročík (3.D)
3. miesto - R. Dziak (1.D)
hod plnou loptou - dievčatá
1. miesto - K. Bažaliková (3.A)
2. miesto - M. Zboranová (3.D)
3. miesto - D. Magačová (2.B), N. Rusnáková (3.D)
hod plnou loptou - chlapci
1. miesto - J. Roba (1.B)
2. miesto - M. Ďuročík (3.D)
3. miesto - T. Grančay (2.D)
preskok cez švihadlo (striedavonôž) - dievčatá
1. miesto - S. Pavlovská (3.A)
2. miesto - V. Olejárová (3.B)
3. miesto - M. Kokinčáková (3.D)
preskok cez švihadlo (striedavonôž) - chlapci
1. miesto - J. Roba (1.B)
2. miesto - M. Ďuročík (3.D)
3. miesto - R. Dziak (1.D)
preskok cez švihadlo (obojnôž) - dievčatá
1. miesto - M. Kokinčáková (3.D)
2. miesto - V. Olejárová (3.B)
3. miesto - S. Pavlovská (3.A)
preskok cez švihadlo (obojnôž) - chlapci
1. miesto - J. Roba (1.B)
2. miesto - M. Ďuročík (3.D)
3. miesto - R. Dziak (1.D)
Volejbal - dievčatá
1. miesto - 2. ročník
2. miesto - 3. ročník
3. miesto - 1. ročník
najzdatnejší chlapec
1. miesto - M. Ďuročik (3.D)
2. miesto - J. Roba (1.B)
3. miesto - R. Dziak (1.D)
najvšestrannejšia trieda
1. miesto - 3.B
2. miesto - 2.A
3. miesto - 3.C


Energetický deň 2013
Od roku 2005 každoročne Európska únia organizuje
Európsky týždeň udržateľnej energie. Tohtoročný európsky týždeň sa začal 24. júna a končil 28. júna. Prešovský samosprávny kraj sa opäť zúčastnil tohto týždňa a dňa 25.06.2013 zorganizoval Energetický deň 2013. Cieľom bolo osloviť odbornú i laickú verejnosť s témou udržateľnej energie. Pri tejto príležitosti aj na našej škole prebiehali rôzne aktivity zamerané na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívania obnoviteľných zdrojov energií.

fotogalériaVýstava drevených a textilných hračiek
Žiaci našej školy, víťazi Makovickej struny, pod vedením
Mgr. K. Bystřickej, sa dňa 25.6.2013 zúčastnili výstavy drevených a textilných hračiek účastníkov projektu "Od myšlienky k hračke". Svojím folklórnym pásmom prispeli k príjemnej atmosfére výstavy, ktorá sa konala v areáli Centra mládeže Radosť sídliaceho na ulici Matice slovenskej 13 v Prešove.
Projekt „Od myšlienky k hračke“ realizovala nezisková organizácia Bez bariér, n.o., cieľom bolo priblížiť ťažko zdravotne postihnutým mladým ľuďom výrobu drevených a textilných hračiek, a to od prvej fázy návrhu hračky až po finálnu verziu výrobku.

fotogalériaZážitková hodina dejepisu

Dňa
19.06.2013 sa uskutočnila zážitková hodina dejepisu s názvom ,,Kde bolo teraz, už nie je", na ktorej žiaci obohatili svoje vedomosti o nové poznatky o historických pamiatkach v okolí Prešova.

čítať viac...Štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút
Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatútSlovenský týždeň v Remscheide
Od 14. 06.2013 do 20. 06. 2013 prebiehali v partnerskom meste Prešova v Remscheide (Nemecko) v rámci „Slovenského týždňa“ viaceré zaujímavé akcie spojené s prezentáciou Slovenska a mesta Prešov, ktoré sa konali pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Nemecku pána Igora Slobodníka a primátorky Remscheidu pani Beate Wilding.

čítať viac...Basketbal - dlhodobá okresná súťaž
Oblastný zväz basketbalu v Prešove organizoval dlhodobú okresnú súťaž v basketbale, na ktorej dňa
12.06.2013 naše dievčatá obsadili 3. miesto. Školu reprezentovali: P. Balaščáková (3.A), A. Hricová (3.A), D. Dvorščáková (3.C), M. Vinceková (3.C), Z. Onuferová (2.C), M. Kokinčáková (3.D), M. Hatalová (3.D), Ž. Jusková (3.D), G. Miková (4.A) a I. Gállová (3.B).


Obvodný úrad Prešov, odbor školstva dňa
05.06.2013 oceňoval súťažiacich v krajskom kole predmetových olympiád a postupových súťaží v Prešovskom kraji. Medzi ocenenými bola M. Dzurillová (3.D), ktorá získala 2. miesto na krajskom kole SOČ. Na programe sa spolupodieľali naši žiaci P. Urdová (1.B) a J. Roba (1.B) so svojím gitarovým duom.


Matematický klokan 2013
Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan, ktorú organizuje v SR spoločnosť Exam testing, sa v školskom roku 2012/2013 zapojilo 64 554 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Titul Školský šampión získala L. Vantová (2.A). Medzi najúspešnejších riešiteľov sa zaradili žiačky G. Feťková (2.B), Z. Onuferová (2.C) a L. Vasková (2.C).

Máj 2013

Slávici z ulice - krajské kolo
V Prešove v historickej sále PKO sa dňa
24.05.2013 konalo krajské kolo súťaže Slávici z ulice. Našu školu reprezentovala žiačka P. Magdová (1.A), ktorá si vyspievala 1. miesto v kategórii žiakov stredných škôl. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota zložená: Martin Husovský (Komajota), PaedDr. Zuzana Sláviková, PhD. (Prešovská univerzita), Tomáš Buranovský (súťaže Talent, SuperStar) a iní.

diplom


Makovická struna 2013
Sólo
1. miesto - M. Čuchtová (1.A)
2. miesto - R. Dziak (1.D)
Duo
2. miesto - M. Gaľová (1.B), V. Repková (1.D)
2. miesto a výber repertoáru - Z. Beňova (2.C), A. Stašenková (1.B)
Trio
2. miesto - J. Lichvarčíková (4.C), D. Holomančinová (2.C), N. Kerpčárová (2.C)Apríl 2013

Medziročníkový turnaj v basketbale
- školské kolo
1. miesto -
3. ročník
2. miesto -
2. ročník
3. miesto - 1. ročník
4. miesto - 4. ročník


Ruské slovo
- školské kolo
Dňa 17.04.2013 sa konala na našej škole súťaž v ruskom prednese pod názvom Ruské slovo.

1. miesto - K. Angelovičová (3.A)
2. miesto - A. Apjarová (4.D)
3. miesto - S. Paulovská (3.A)

fotogalériaBasketbal - obvodné kolo
Dňa
09.04.2013 sa konalo finále obvodného kola. Dievčatá našej školy obsadili 3. miesto. Školu reprezentovali: P. Balaščáková (3.A), A. Hricová (3.A), D. Dvorščáková (3.C), M. Vinceková (3.C), Z. Onuferová (2.C), M. Kokinčáková (3.D), M. Hatalová (3.D), Ž. Jusková (3.D), G. Miková (4.A) a I. Gállová (3.B).


SOČ - Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti
Na pôde Strednej odbornej školy v Starej Ľubovni sa dňa
05.04.2013 uskutočnil 35. ročník Krajskej prehlidky stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Našu školu pod vedením PhDr. A. Škvarkovej reprezentovala žiačka M. Dzurillová (3.D) s prácou "Ženy - obete domáceho násilia". V celkovom hodnotení skončila na 2. mieste a zároveň postúpila na celoslovenské kolo.


Marec 2013

Šermiarsko-divadelné predstavenie
Dňa 27.03.2013 našu školu navštívila šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica s náučno-divadelno-šermiarskym programom. Svojím predstavením priblížila obdobie Veľkej Moravy, tureckých vpádov, stavovských povstaní a Jánošíka. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostými, historické zbrane a šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapájaní do programu.

fotogalériaVolejbal - obvodné kolo
Krajské športové centrum v Prešove udelilo našim volejbalistkám dňa 21.03.2013 diplom za 4. miesto v obvodnom kole vo volejbale žiačok SŠ. Našu školu reprezentovali: V. Jesenská (4.A), A. Holodová (3.B), M. Opinová (4.B), I. Gáborová (3.B), M. Rybovičová (3.A), K. Angelovičová (3.A), M. Sekelská (3.A), K. Bažaliková (3.A), M. Kačurová (3.C). D. Magáčová (2.B), K. Matijková (2.B), P. Majerčáková (2.B) a S. Gajdošová (2.B).

diplomŠtúrov pamätník - školské kolo
Dňa 20.03.2013 sa uskutočnila na našej škole súťaž v prednese detskej poézie a prózy.

1. miesto - S. Tkáčová (2.C)
2. miesto - B. Fritzová (3.A)
3. miesto - L. Diňová (4.A)
cena poroty - A. Bakoňová (1.D)

fotogalériaMedziročníkový turnaj vo volejbale - školské kolo
1. miesto -
4. ročník
2. miesto -
3. ročník
3. miesto - 1. ročník
4. miesto - 2. ročník


Biblická olympiáda
- protopresbyterské kolo
Družstvo v zložení J. Pavlovičová (1.A), J. Roba (1.B) a M. Solomonová (1.D) získali diplom
za 3. miesto v protopresbyterskom kole Biblickej olympiády v 2. kategórii v školskom roku 2012/2013.

diplomJanuár 2013

Oblastné kolo v stolnom tenise
Krajské športové centrum v Prešove dňa
24.01.2013 zorganizovalo oblastné kolo v stolnom tenise, na ktorom našu školu reprezentovali žiačky Z. Beňová (2.C), Z. Onuferová (2.C), I. Gáborová (3.B) a S. Lorincová (3.C). Družstvo obsadilo 4. miesto.


Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo
Na Spojenej škole Tarasa Ševčenka v Prešove sa dňa
16.01.2013 konalo obvodné kolo Olympiády v Anglickom jazyku. Naša žiačka M. Kekeľová (2.C) sa umiestnila na peknom 3. mieste.


December 2012

Vianočný koncert PaSA 2012

Každoročne na našej škole posledný deň pred zimnými prázdninami patrí predvianočnej nálade a rozlúčke so starým kalendárnym rokom. Ani tento rok to nebolo inak. Najskôr sa po chodbách školy ozývali hlasy žiakov, ktoré
na vianočnej burze ponúkali rôzne výrobky. Po dokúpení posledných vianočných darčekov pre našich blízkych nastal čas na Vianočný koncert PaSA. Žiaci našej školy pod vedením Mgr. L. Bavolárovej a členky DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej si pre nás pripravili milý program. Vianočný koncert ukončili slová a novoročné priania riaditeľky školy PhDr. O. Vavrekovej. Spoločné zaspievanie piesne Tichá noc so speváckym zborom Gaudeamus pod vedením Mgr. D. Matysovej urobilo bodku za týmto krásnym dňom.

fotogalériaHviezdoslavov Kubín
- školské kolo
Próza:
1. miesto - J. Duchová (3.C)
2. miesto - Z. Vyrosteková (3.C)
3. miesto - E. Fričeková (2.D)
cena poroty - V. Maxinová (2.C)

Poézia:
1. miesto - J. Pavlovičová(1.A)
2. miesto - K. Kolesárová (1.B)
3. miesto - S. Bujňáková (3.D)
cena poroty - D. Mecková (1.A)

fotogalériaVianočné vystúpenie pre Barličku

Dňa 12.12.2012 členky DS Abodka a dievčatá speváckeho zboru Gaudeamus navštívili Barličku - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti. Vystúpenie pod názvom
"Pinocchiova cena" v réžii Mgr. O. Mackovej bolo krásnym a milým vianočným darčekom.

fotogalériaVianočné vystúpenie
Dievčatá z Lingua et Musica svoje milé slová, peknú hudbu a úsmevy odovzdávali vo FNsP v Prešove, v DSS na Cemjate, na Volgogradskej a Veselej ulici. Dňa 19.12.2012 rozveselili deti v MŠ na Čapajevovej ulici hudobnou rozprávkou Ako deduško stratil rukavicu.

fotogaléria"Vlastná tvorba piesní o prírode a záhrade"
- spevácka súťaž
Slovenský zväz záhradkárov a Prešovský samosprávny kraj dňa
12.12.2012 organizoval prvý ročník speváckej súťaže "Vlastná tvorba piesní o prírode a záhrade", na ktorej S. Tkáčovej (2.C) udelili diplom za 3. miesto.

diplomMakovická struna 2012

V sobotu 08.12.2012 sa v Bardejove konala 40. prehliadka ľudových piesní Makovická struna, na ktorej sa predstavili víťazi regionálnych kôl a laureáti predchádzajúcich ročníkov. Na tejto prehliadke vystúpili v sólo speve
A. Adamová (4.B) a ako dvojica J. Lichvarčíková (4.C) a D. Holomančinová (2.C). Žiačka J. Lichvarčíková (4.C) získala diplom za rozvoj a propagáciu ľudovej piesne.

diplomMikulášske vystúpenia 2012

Členky DS Abodka aj tento rok pripravili pre deti MŠ prekvapenie. Mikulášskym darčekom bolo vystúpenie pod názvom "Pinocchiova cena" v réžii Mgr. O. Mackovej. Dňa 06.12.2012 navštívil Mikuláš deti MŠ na Zemplínskej ulici a SMŠ Mamajáčik v Prešove. Vo štvrtok 07.12.2012 v popoludňajších hodinách sa predstavili v Centre voľného času v Prešove.

fotogalériaOlympiáda v anglickom jazyku
- školské kolo
Dňa
11.12.2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V náročnom teste a ústnej odpovedi najlepšie skončili žiačky:
1. miesto -
M. Kekeľová (2.C)
2. miesto -
I. Girašková (3.D)
3. miesto -
D. Schwartzová (2.B)
Do obvodného kola postúpila M. Kekeľová (2.C), ktorá dosiahla najvyšší počet bodov v kategórii 2C2.


Aerobik - školské kolo
1. miesto - A. Potomová (4.A)
2. miesto - D. Holomančinová (2.C)
3. miesto - B. Fritzová (3.A)November2012


Červené stužky - literárna súťaž

V rámci kampane Červené stužky P. Germanová (3.C) získala diplom za celoslovenskú literárnu súťaž "Staň sa spisovateľom pre červené stužky".

diplomOblastné kolo Silná ruka
Krajské športové centrum v Prešove dňa
30.11.2012 zorganizovalo oblastné kolo Silná ruka, na ktorom našu školu reprezentovali žiačky E. Šuliková (1.A), K. Bažaliková (3.A), V. Jesenská (4.A) a L. Gregová (4.A).


Červené stužky
Dňa
30.11.2012 sme sa zapojili do celoslovenskej kampane boja proti AIDS – Červené stužky. Pri vstupe do školy sme na znak solidarity sľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutých chorobou AIDS pripínali červené stužky.

fotogalériaSpevácka súťaž - školské kolo
Dňa
22.11.2012 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových, umelých a populárnych piesní. Celkovo sa predstavilo až 41 speváčok a 1 spevák, z ktorých mnohí ukázali vysoké kvality hlasového prejavu, interpretácie aj výberu piesní. Zastúpením aj výkonom príjemne prekvapili hlavne žiačky 1. ročníka.

Kategória ľudové piesne
1. miesto -
V. Lopuchovská (2.B)
2. miesto -
A. Perželová (3.B)
3. miesto -
M. Čuchtová (1.A)

ľudové piesne (duo) -
D. Holomančinová (2.C), J. Lichvarčíková (4.C)

Kategória populárne piesne
1. miesto -
M. Čuchtová (1.A)
2. miesto -
N. Strakayová (4.C)
3. miesto -
S. Tkáčová (2.C), P. Magdová (1.A)

Kategória umelá pieseň
cena poroty -
N. Dudrová (2.B)

fotogalériaSilná ruka 2012 - školské kolo
Dňa 20.11.2012 sa v našej školskej posilňovni uskutočnilo školské kolo súťaže Silná ruka. Do súťaže sa zapojilo 16 žiačok, ktoré súťažili v dvoch kategóriách. Prvé dve z každej kategórie postúpili do východoslovenského oblastného kola, ktoré sa uskutoční 30.11.2012 v Prešove. Výsledky školského kola Silná ruka:
Kategória do 60 kg
1. miesto:
L. Gregová (4.A)
2. miesto:
E. Šulíková (1.A)
3. miesto:
A. Ďuricová (4.D)

Kategória nad 60 kg
1. miesto:
V. Jesenská (4.A)
2. miesto:
K. Bažaliková (3.A)
3. miesto:
M. Kačurová (3.C)

fotogalériaOblastné kolo v aerobiku
Krajské športové centrum v Prešove dňa
15.11.2012 zorganizovalo oblastné kolo v aerobiku, na ktorom našu školu reprezentovali žiačky S. Pavlovská (3.A) a A. Potomová (4.A). S. Pavlovská získala 4. miesto a obe dievčatá postúpili na majstrovstvá Slovenska v Bratislave.


Október 2012

Informačná kampaň Dni duševného zdravia
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia Liga pre duševné zdravie organizovala celoslovenskú informačnú kampaň a tradičnú zbierku. Do ulíc Prešova vyšlo dňa 12.10.2012 aj osemnásť študentiek z našej školy, ktorí predávali modrú nezábudku a zároveň zvyšovali informovanosť verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami.


Svet okolo nás 2012
Ministerstvo školstva SR, Krajský školský úrad v Prešove, Mestský úrad v Prešove, MŠ Zemplínska v Prešove a PaSA v Prešove organizovali XV. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou Svet okolo nás. Na Mestskom úrade v Prešove sa dňa 18.10.2012 konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil divadelný súbor Abodka s programom pod názvom "Pinocchiova cena" v réžii Mgr. O. Mackovej.

fotogalériaOblastné kolo Rope skipping
Dňa
12.10.2012 sa v ABC centre voľného času v Prešove konalo oblastné kolo Rope skipping, na ktorom našu školu reprezentovali žiačky Z. Bochňová (3.A), T. Popovcová (3.B), V. Jesenská (4.A) a N. Benčová (4.C).


Cezpoľný beh - obvodné kolo
Krajské športové centrum Prešov organizovalo dňa
04.10.2012 obvodné kolo - Cezpoľný beh žiačok stredných škôl. V kategórii jednotlivci získala A. Apjarová (4.D) 3. miesto. V kategórii družstiev naše žiačky - A. Apjarová (4.D), Z. Vyrosteková (3.C) obsadili 2. miesto.

fotogaléria

diplom


Biela pastelka - poďakovanie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska...

čítať viac...

ďakovný listSeptember 2012Biela pastelka

Dňa 26.09.2012 sa zamestnanci a žiaci PaSA opäť zapojili do verejnej finančnej zbierky Biela pastelka. Vyhlasovateľom zbierky bola Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zbrierku v škole organizačne zabezpečila žiacka školská rada. Ďakujeme prispievateľom a členkám ŽŠR za spoluprácu a podporu tohto humánneho činu.

fotogalériaDo školy s úsmevom 2012
Mesto Prešov už šiestykrát pripravilo na úvod školského roka podujatie Do školy s úsmevom, ktorého hlavným cieľom bolo privítať prváčikov, žiakov a študentov prešovských škôl. K bohatému kultúrnemu programu prispeli aj žiačky PaSA - ľudovou piesňou D. Holomančinová (2.C), J. Lichvarčíková (4.C) a A. Adamová (4.B), populárnou piesňou Ľ. Hanušinová (3.C) a M. Vargová (4.B).

fotogalériaHlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu