Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2005/2006

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2005/2006 na rôznych súťažiach a prehliadkach:  • Október 2005


Cezpoľný beh
5. miesto - Ľ. Knapiková (2. A)
3. miesto družstvo

-
zapojenie sa pedagogického zboru a žiakov našej školy do zbierky Biela pastelka sumou 4 065 Sk (pomoc slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom)  • November 2005


-
vystúpenie žiačok v galérii - sprievodná hudba k výtvarným dielam

-
koncert PaSA v rámci Prešovskej hudobnej jesene v cukrárni Viktória - "Veselo s hudbou"


Okresná súťaž v preskoku cez švihadlo
3. miesto - M. Vasiľová (3. C)
3. miesto - N. Menyköová (1. C)


Súťaž o najzdatnejšiu žiačku školy
1. miesto - I. Sabolová (2. B)
2. miesto - P. Pasterňáková (1. C)
3. miesto - M. Čurlíková (4. A)


Maratón v aerobiku školské kolo


Študentská kvapka krvi
- 12 žiačok našej školy dobrovoľne darovali krv, čím sa zapojili do akcie Študentská kvapka krvi
- D. Dančová (4.A), D. Džavoronková (4.A), A. Tkáčiková (4.A), D. Vagaská (4.A), T. Mihoková(4.A), M. Compeľová (4.B), V. Doričová (4.B), L. Števčíková (4.B),, M. Kovaliková (4.B), I. Dragúňová (4.C), M. Juhás (4.C), A. Vandžúrová (4.C)


Hviezdoslavov Kubín školské kolo
próza

1. miesto - L. Mihaliková (3. B)
2. miesto - M. Dopiráková (4. A)

poézia
1. miesto - A. Oľšavská (3. C)
2. miesto - M. Ščerbáková (4. C)
3. miesto - M. Furinová (4. C)
4. miesto - N. Tomková (1. A)


Vedomostný kvíz z AJ školské kolo
1. miesto - 3. B
2. miesto - 4. C
3. miesto - 4. A  • December 2005


- Vianočný koncert pre učiteľov
- Vianočný koncert PaSA
- vianočné vystúpenie v nemocnici - poďakovanie
- vianočné vystúpenie v Domove dôchodcov na Veselej ul. - poďakovanie
- vianočné vystúpenie pre MŠ Važecká - poďakovanie
- vianočné vystúpenie pre Barlička - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti
- vianočné vystúpenie pre detský domov
- vianočný koncert na pešej zóne "Vešelo pred Vianocami"


Umelá pieseň školské kolo

1. miesto - M. Vasiľová (3.C)
2. miesto - A. Timura (3.B)
3. miesto - L. Mihaliková (3.B)

Populárna pieseň školské kolo
1. miesto - T. Hicová (3.A), M. Schoblová (3.C)
2. miesto - F. Tomko (3.A)
3. miesto - M. Ištvanová (1.B)

cena diváka - Z. Papežová (4.B), M. Schoblová (3.C)
cena poroty - V. Olšavská (2.B), V. Pohlodová (4.C)
cena poroty za sprievody - K. Baňasová (3.B), M. Juhas (4.C)


Úsmev ako dar
30 žiačok z tretieho a štvrtého ročníka pomáhali pri verejnej finančnej zbierke "Deň úsmevu", ktorá sa uskutočnila 02. 12. 2005


Okresné kolo v aerobiku
1. miesto - I. Verebová (4. C)
3. miesto - B. Soušková (3. C)
- 6 dievčat postúpilo do krajského kola


Literárna súťaž Ozveny leta
ocenené žiačky: N. Pacolová, P. Semanová (2. B)  • Január 2006


Výtvarná súťaž Historický Prešov alebo ako poznáš svoje mesto
1. miesto - M. Vasiľová (4. C)
2. miesto - I. Bondrová (3. B)


Beniakove Chynorany regionálne kolo
Dňa 26.01.2006 sa v Prešove konala regionálna súťaž v umeleckom prednese, na ktorej 2. miesta získali M. Furinová zo 4. C a A. Oľšavská z 3. C.


Memoriál Štefana Stanislaya - skok do výšky
5. miesto M. Mikitová (1. B)  • Február 2006


Súťaž Piesne, naše piesne okresné kolo
V Centre voľného času sa dňa 01.02.2006 uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní. Naša škola bola zastúpená v dvoch kategóriách.
V kategórii duetá získali L. Leňová a M. Vasiľová z 3.C 1. miesto.
M. Vasiľová z 3.C získala aj 2. miesto
v kategórii sólo spev.


Rétorika regionálne kolo
3. miesto - V. Doričová 4.B, M. Furinová 4.C


Štúrov pamätník školské kolo
Poézia

1. miesto - J. Tomková (IV.C)
2. miesto - Z. Cicaničová (2.B)
3. miesto - K. Oleárniková (1.C)

Próza
1.miesto - I. Bondrová (3.B)
2.miesto - L. Dobrovičová (2.A)
3.miesto - T. Hicová (3.A)


Poznaj chránené rastliny školské kolo
1. miesto - M. Ištvanová (1.B)
2. miesto - M. Sikorjaková (2.A)
3. miesto - J. Beskydová (2.B)  • Marec 2006


"Európa v škole" krajské kolo
Dňa 08.03.2006 sa v Kežmarku uskutočnilo krajské kolo "Európa v škole" - písomná časť, na ktorej L. Mihaliková z 3.B obsadila 1. miesto.


Za krásu slova - súťaž organizovaná Maticou slovenskou
Rétorika:

1. miesto - V. Doričová 4.B
celkové umiestnenie:
2. miesto - V. Doričová 4.B


Matematický klokan medzinárodná matematická súťaž
- medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v kategórii K - O sa zaradili: M. Strelcová 1.B, L. Pohlyová 1.C, V. Tomčufčíková 2.A, N. Paličková 2.B

Volejbal okresné kolo
3. miesto


Objav roka 2006

Dňa 22.03.2006 sa v Prešove V Centre voľného času konala súťaž Objav roka 2006, na ktorej v kategórii Prevzatá pieseň M. Schoblová z 3.C obsadila 2. miesto.


Prehliadka Amatérskych divadelných súborov
Dňa 31.03.2006 v Prešove na regionálnej prehliadke Amatérskych divadelných súborov Divadielko Abodka získalo diplom za kolektívny herecký výkon.

čítať viac...


Medzinárodná vedomostná súťaž - Priateľské kraje v Zjednotenej Európe okresné kolo
- súťažiace (postup zo školského kola): D. Tabišová (3.B), B. Soušková (3.C)
- umiestnenie: B. Soušková (3.C) - postup a umiestnenie v 20-tke najlepších  • Apríl 2006


- otvorenie výstavy "Autogramy slávnych osobností" v Krajskom múzeu v Prešove v spolupráci s PKO (hudobný program)

-
koncert PaSA v rámci Prešovskej hudobnej jari

Krajská "Scénická žatva" v Levoči
V dňoch 25.04. - 26.04.2006 v Levoči na krajskej prehliadke divadelných súborov Divadielko Abodka získalo diplom za inscenačné stvárnenie a postup do celoštátneho kola.

čítať viac...


Súťaž v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci

Dňa 28.04.2006 našu školu reprezentovali 2 družstvá prvej pomoci na súťaži v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci organizovanej Územným spolkom SČK Prešov a Sabinov. V záverečnom hodnotení sa 1. družstvo umiestnilo na 2. mieste (diplom) a 2. družstvo na 4. mieste medzi 10-mi zúčastnenými družstvami prvej pomoci.
1. družstvo - L. Spišáková (3.B), T. Bučková (2.B), L. Jusková (3.B), K. Matiová (3.B), M. Vasiľová (3.C), B. Soušková (3.C)
2. družstvo - M. Gmitterová (3.A), D. Gálová (1.D), J. Koscelníková (3.A), J. Maťašová (1.D), T. Senková (2.A), M. Kallová (1.D)Školské majstrovstvá Slovenskej republiky v AEROBIC MARATÓNE stredných škôl

V Senici sa dňa 27.04.2006 uskutočnili Školské majstrovstvá Slovenskej republiky v aerobic maratóne stredných škôl, kde sa do finále prebojovali S. Mihoková (4.A) a B. Soušková (3.C).
- súťažiace: T. Senková (2.A), B. Soušková (3.C), S. Mihoková (4.A), M. Vasiľová (4.C), I. Verebová (4.C)

  • Máj 2006


Atletika okresné kolo stredných škôl
beh - 100 m

2. miesto - V. Tuptová (3.B)
beh - 200 m
2. miesto - M. Kočanová (3.A)
beh - 1500 m
3. miesto - K. Baňasová (3.B)
beh - štafeta - 4x100 m
2.miesto - M. Mikitová (1.B), M. Kočanová (3.A), K. Baňasová (3.B), V. Tuptová (3.B)
beh - 100 m - prekážky
2. miesto - M. Kočanová (3.A)
beh - 300 m - prekážky
3. miesto - M. Mikitová (1.B)
skok do výšky
3. miesto - M. Mikitová (1.B)


Prehliadka speváckych zborov

V Prešove 28.05.2006 sa uskutočnil XIII. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov DO.RE.MI.FA, na ktorom dievčenský spevácky zbor Gaudeamus získal diplom za pestrú dramaturgiu a jej pôsobivé stvárnenie.

  • Jún 2006


Korenšpondenčný seminár MAKS

PaSA sa zapojila do celoslovenského matematického korenšpondenčného seminára MAKS organizovaného firmou EXAM testing. Vo svojej kategórii sa umiestnili Z. Grácová (2.C) a S. Kendická (2.C), J. Bogdanová (2.B) a T. Bučková (2.B).Celoštátna súťažná prehliadka "Divadlo a deti" v Rimavskej Sobote

V dňoch 08.06. - 09.06.2006 sa uskutočnila celoštátna súťažná prehliadka "Divadlo a deti" v Rimavskej Sobote. DS Abodka získal diplom za účasť.

Podporila nás Komunitná nadácia

čítať viac...


Súťaž o symbolické logo na www stránku "Prevencia drogových závislostí"

Naša škola sa zapojila do súťaže o symbolické logo na www stránku "Prevencia drogových závislostí". V rámci Slovenska boli vybraté 9 log, spomedzi ktorých boli 5 log od našich študentiek: I. Sabolová (4.C), Z. Grácová (2.C), L. Rubeljová (2.C), J. Koscelníková (3.A) a J. Lazorčáková (3.B).NIE DROGÁM 2006

Centrum voľného času v Prešove usporiadalo súťaž NIE DROGÁM 2006, v ktorej S. Andraščíková (3.A) získala diplom v literárnej časti."Prečo som na svete rád/rada"

Pod záštitou ministra kultúry SR sa uskutočnil 12. ročník projektu s protidrogovým zameraním "Prečo som na svete rád/rada", na ktorom v kategórii maľba získala I. Bondrová (3.B) 1. miesto.Mládež spieva 2006

Dňa 20. júna 2006 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnila krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov "Mládež spieva 2006", na ktorej dievčenský spevácky zbor Gaudeamus získal diplom s nomináciou do celoslovenského kola súťaže.

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu