Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2019/2020

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2019/2020 na rôznych súťažiach a prehliadkach:
Máj 2020

Biblia očami detí a mládeže

V krajskom (archieparchiálnom) kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže získala N. Karaffová (I. D) 2. miesto. Jej práca postúpila na celoslovenské (metropolitné) kolo, kde získala taktiež 2. miesto. Srdečne jej blahoželáme!


Genius Logicus – medzinárodná logická súťaž
V mesiaci máj sa 19 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej logickej súťaže Genius Logicus. Najúspešnejšími riešiteľmi spomedzi našich zapojených žiakov boli: V. Buchaľová (III. D1), K. Jakubová (III. C) a Š. Lopuchovská (III. D2). Obsadili 12. až 24. miesto v rámci Slovenska a 21. až 38. miesto medzi žiakmi zo všetkých zapojených krajín. Blahoželáme.


Active Quiz - online

Žiačka M. Imrichova (II. C), členka ŽŠR, sa 13. 05. 2020 zúčastnila online Active Quizu, ktorý organizovala Rada mládeže Prešovského kraja. Kvíz obsahoval 50 otázok z rôznych oblastí, napr. šport, kultúra, história a pod. Úlohou účastníkov bolo nielen získať čo najviac bodov, ale sa aj mnohému naučiť a zabaviť.

plagátFebruár 2020

Štúrov pamätník - školské kolo
Dňa 05. 02. 2020 sa uskutočnila na našej škole súťaž v prednese detskej poézie a prózy.

1. miesto - M. Hanobíková (III. B)
2. miesto - B. Švarná (IV. D)
3. miesto - A. Gombitová (II. A), T. Karaffová (II. A)
cena poroty - K. Bardiovská (II. D)Január 2020

Olympiáda v anglickom jazyku
- okresné a krajské kolo
Žiačka II. C triedy L. Furmanová, po úspešnom absolvovaní školského kola na Olympiáde v anglickom jazyku, sa dňa 16. januára 2020 zúčastnila
okresného kola Olympiády v ANJ a obsadila prvé miesto a postúpila do krajského kola, na ktorom sa umiestnila na treťom mieste.
Tešíme sa z jej úspechu a gratulujeme.

diplom - okresné kolo
diplom - krajské koloMuzikanti na cestách
- koncert pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Žiaci IV.A a IV.D1, ktorí navštevujú voliteľný predmet zborový spev, si pripravili pre žiakov 1. stupňa ZŠ koncert s názvom Muzikanti na cestách. Predstavili v ňom piesne rôznych národov a svoje vystúpenie obohatili aj o choreografické prvky. Naši žiaci vystúpili na Spojenej škole, Pod Papierňou v Bardejove a v MŠ a ZŠ v Podhoranoch.

fotogalériaNávšteva stanice záchrannej zdravotnej služby
V utorok 28. 01. 2020 naše štvrtáčky z triedy IV.D1 navštívili stanicu rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), na ktorej nás už čakali skúsení záchranári pripravení priblížiť nám svoju náročnú prácu, ktorá je možno skôr poslaním ako povolaním. Hneď po príchode sme si prezreli priestor a vybavenie sanitky a dobrovoľníčky absolvovali vyšetrenia, ktoré je počas prevozu zraneného potrebné vykonať. Po niekoľkých minútach prišiel telefonát a tak sme sa na chvíľu stali svedkami rýchleho výjazdu záchrannej služby do terénu. Následne sme sa presunuli na stanicu, kde nám vyškolení záchranári urobili krátku prednášku prvej pomoci spojenú s názornou inštruktážou, pri ktorej si mohli dievčatá vyskúšať poskytnutie prvej pomoci pri stavoch bezprostredne ohrozujúcich život. Nasledovala diskusia a počas nej nám záchranári priblížili najčastejšie chyby, ktoré robia ľudia pri poskytovaní prvej pomoci. Za možnosť návštevy stanice RZP a pútavú prednášku by sme radi poďakovali záchranárom p. Potášovi a p. Pazdičovi.

fotogalériaVolejbal - okresné kolo
V utorok 28. 01. 2020 sa konalo okresné kolo vo volejbale. Naše dievčatá obsadili v skupine B
2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.


Bedminton - okresné kolo žiačok SŠ
Dňa 27. 01. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiačok SŠ. Žiačky V. Poláková (IV.B) a D. Hurajová (III.B) získali 4. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.


Hodiny výtvarných techník
V stredu 22. 01. 2020 sme sa v rámci výtvarných techník presunuli s výberom žiačok IV.B, IV.C a IV.D triedy do Galérie Caraffka a užili si výtvarnú tvorbu priamo pred umeleckými dielami. Témou vyučovacích hodín bola "Parafráza umeleckého diela".

fotogalériaDecember 2019

Bowling
- krajské kolo
Dňa 19. 12. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo žiakov Prešovských SŠ v bowlingu. Našu školu reprezentovali: V. Ivanová (IV.A) a K. Potašová (IV.D), ktoré v kategórii družstiev obsadili 2. miesto.

fotogalériaMINTAKA
- zariadenie pre seniorov
Decembrový týždeň pred vianočnými prázdninami dievčatá zo IV.C boli v zariadení pre seniorov MINTAKA v Prešove. Obyvateľov zariadenia priniesli radosť a vianočné balíčky, čím prítomným spríjemnili predvianočný čas.

fotogalériaRuské slovo
- školské kolo
Dňa 17. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese ruskej poézie a prózy "Ruské slovo". Jeho súčasťou bola aj kategória spev.
Umiestnenie v prednese poézie:
1. miesto - K. Bardiovská (II.D) - postup do krajského kola
2. miesto - L. Sabolová (II.D)
3. miesto - K. Telesnická (II.D)
V kategórii spev sa spoločne predstavili piesňou "Kukushka" žiačky II.D triedy - N. Skybová, D. Štefániková, M. Gajdošová, J. Rešetárová za gitarového doprovodu žiačky L. Spišákovej. S uvedenou piesňou nás budú reprezentovať aj na krajskom kole dňa 23. 01. 2020 v Prešove.

fotogaléria“Extrapolácie” - výstava v Košiciach
Dňa 17. 12. 2019 sa 16 žiačok z prvých ročníkov zúčastnilo exkurzie do Košíc. Cieľom exkurzie bola výstava s názvom “Extrapolácie” v Slovenskom technickom múzeu. Výstava prezentuje históriu a vývoj informatiky na Slovensku od roku 1956 až po súčasnosť.

fotogalériaVianočné vystúpenia
V mesiaci december Muzika niekoľkokrát vystúpila so svojim vianočným programom. Dňa 12. 12. 2019 doobeda to bolo v Zariadení pre seniorov Harmónia v Prešove - Cemjate a poobede na pôde našej školy pre našich bývalých zamestnancov. Hneď na druhý deň 13. 12. 2019 nasledovalo vystúpenie v priestoroch OZ Barlička v Prešove. Veríme, že sme spevom a hudbou spríjemnili predvianočný čas a priniesli radosť všetkým prítomným.


Bowling - okresné kolo
Dňa 06. 12. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov Prešovských SŠ v bowlingu. Našu školu reprezentovali: S. Anderko (IV.A), R. Biroš (I.B), V. Ivanová (IV.A), K. Potašová (IV.D). V súťaži sa darilo najmä dievčatám, ktoré sa umiestnili nasledovne:
1. miesto - K. Potašová (IV.D)
2. miesto - V. Ivanová (IV.A)
Obidve postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 19. 12. 2019.

fotogalériaMikulášske vystúpenia

V dňoch 05. 12. a 06. 12. 2019 žiačky II.A triedy vystúpili s mikulášskym programom v MŠ Haburska v Nižnej Šebastovej, na Elokovanom pracovisku spojenej školy Matice slovenskej v Prešove a na Spojenej škole P. Sabadoša v Prešove.

fotogalériaRoadshow "Vymysli a rozbehnu nápad"

Dňa 04. 12. 2019 sa 9 žiačok zúčastnilo
roadshow “Vymysli anápad”, ktorá sa konala v Košiciach. V rámci roadshow prebehli dva workshopy. Workshop I: Ako nájsť a rozbehnúť dobrý nápad, kde sa žiačky dozvedeli, ktoré nápady sú pre začiatočníka v podnikaní zbytočne rizikové, ako objavovať nové podnikateľské nápady a rýchlo ich posudzovať. Workshop II: Ako byť kreatívny, kde sa naučili a vyskúšali si techniku na generovanie nových nápadov a na konkrétnom zadaní z reálneho prostredia skúsili netradičným spôsobom prichádzať na nové riešenia. Vypočuli si tiež inšpiratívny a motivačný príbeh úspešného slovenského podnikateľa, jedného z dvojice zakladateľov firmy NAY.

fotogalériaNovember 2019

Červené stužky 2019

V piatok 29. 11. 2019 sa naša škola aktívne zapojila do kampane Červené stužky. Na Svetový deň boja proti HIV/ AIDS, ktorým sa stal 1. december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili solidaritu, podporu týmto ľuďom a taktiež nádej, že boj s vírusom HIV a chorobou AIDS bude raz vyhratý.

fotogalériaSpevácka súťaž
- školské kolo
Dňa 28. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových a populárnych piesní. Dievčatá a jeden chlapec predviedli veľmi pekné výkony, ktoré boli odmenené búrlivým potleskom nielen spolužiakov, ale aj učiteľov, ktorí boli podporiť svojich žiakov.


Výsledky v kategórii ľudová pieseň
1. miesto – V. Siváková (I.D)
2. miesto – B. Švarná (IV.D)

3. miesto – Z. Novotná (II.D) a B. Hajduková (I.A)

Výsledky v kategórii populárna pieseň
1. miesto – E. Mitríková (I.A)
2. miesto – K. Gurová (I.D)
3. miesto – S. Kundrátová (I.B)


Cena poroty za vlastnú tvorbu
M. Daňková (III.A)

Cena poroty

A. Gaľová (II.B)

fotogalériaHviezdoslavov Kubín - školské kolo
Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese a prózy
Hviezdoslavov Kubín.
Výsledky:
Próza:
1. miesto - A. Gaľová (II.B)
2. miesto - S. Hovancová (IV.A)
3. miesto - M. Hanobíková (III.B)

Poézia:
1. miesto - L. Töröková (III.B)

2. miesto - N. Konkoľová (III.C)

3. miesto - V. Mizeráková (I.B)

cena poroty - M. Imrichová (III.C)

fotogalériaZáložka do kniha spája slovenské školy
- 8. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre stredné školy 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy - Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou. Do projektu sme sa zapojili po prvýkrát, no aj napriek tomu tento projekt zaznamenal medzi žiakmi našej školy veľký úspech. Dievčatá sa aktívne pustili do výroby záložiek a tohoročná téma ich veľmi zaujala. Na záložkách sa najčastejšie objavil Alexander Dubček, ktorý podľa nich symbolizoval ľudskú tvár politiky a demokracie, no nezabudli ani na Jána Kuciaka, investigatívneho novinára, ktorý je pre dnešnú mládež hádam najväčším vzorom. Vďaka tomuto projektu sme nadviazali spoluprácu so Strednou odbornou školou technickou v Čadci.

fotogalériaOlympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
Dňa 26. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Výsledky:
1. miesto - L. Furmanová (II.C)
2. miesto - V. Demková (II.D)
3. miesto - J. Duda Olahová (IV.B)

fotogalériaNie drogám -
finále súťaže
V piatok 22. 11. 2019 sa uskutočnilo finále súťaže SŠ Nie drogám, v ktorej žiaci našej školy obsadili 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

fotogalériaAha, krásna matematika!
- výstava
Dňa 20. 11. 2019 sme so žiakmi III.A a II.C triedy navštívili medzinárodnú výstavu Aha, krásna matematika!, ktorá prebieha v Prešove. Výstava predstavuje žiakom mnohé matematické zákony (Ludolfovo číslo, Pytagorovu veta, malú násobilku, Tálesovu vetu, Pascalov trojuholník, Möbiovu pásku, Galtonovu krivku a mnoho ďalších). Informácie prezentuje vo forme zábavných úloh a prostredníctvom interaktívnych exponátov. Žiaci vďaka mnohým interaktívnym stanovištiam rozvíjali svoje vedomosti, ale aj tvorivosť, hravosť a fantáziu.

fotogalériaDeň materských škôl
Dňa 19. 11. 2019 si žiačky III.A a časť III.B triedy v rámci Dňa materských škôl pripravili hodnotnú aktivitu pre deti z MŠ na Zemplínskej ulici. V piatich oddeleniach odohrali päť rozprávok a pripravili si veľmi pekné a tvorivé úlohy pre rôzne vekové skupiny detí. Triedy presunom po všetkých oddeleniach absolvovali všetky rozprávky a k ním príslušné aktivity. Vedenie MŠ, ako aj učiteľky, ocenili veľkú tvorivosť žiačok, hodnotné kostýmy, aj nápadité kulisy a dramatizáciu rozprávok.

fotogalériaDigitálna škola – súťaž

V dňoch 13. 11. – 15. 11. 2019 sme sa zapojili do Digitálnej školy – súťaže projektu ČSOB s názvom Digitálna inteligencia, ktorého účelom je edukovať ľudí o bezpečnosti financií v digitálnom prostredí. Do súťaže sa zapojilo 61 žiakov prvého a druhého ročníka. Päť našich žiakov malo v teste úspešnosť 80% a viac, čím postúpili do žrebovania o vecné ceny. Boli to: A. Ivanecká (II.B), A. Čegiňová (II.D), L. Furmanová (II.C), E. Šimková (I. B) a K. Rokošná (I.A). Blahoželáme k výsledkom a držíme palce pri žrebovaní.


IBOBOR - informatická súťaž
V utorok 12. 11. 2019 a vo štvrtok 14. 11. 2019 sa 28 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v kategóriách Junior a Senior. Z nich diplom úspešného riešiteľa získali 4 žiačky: S. Dudeková (I. A), K. Jurčová (I.A), A. Ivanecká (II. B) a A. Čegiňová (II. D). Blahoželáme.


Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach
- exkurzia
Dňa 12. 11. 2019 sa 29 žiačok zúčastnilo exkurzie v kaštieli a letohrádku Dardanely v Markušovciach. Žiačky druhého ročníka si upevnili a rozšírili svoje vedomosti prostredníctvom expozície historického nábytku, historických klávesových hudobných nástrojov a samotnej prehliadky historických budov stojacich v regióne neďalekého Spiša.

fotogalériaAerobic - okresné kolo
Dňa 06. 11. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v aerobiku žiačok SŠ. Našu školu reprezentovalo 10 dievčat, z ktorých sa najlepšie umiestnili:
Ľ. Jelinská (III.C) - 5. miesto, N. Halčíková (II.B) - 7. miesto, N. Humeňanská (II.B) - 8.miesto.
Na celoslovenskom kole nás bude reprezentovať Ľ. Jelinská. Držme jej palce!

fotogalériaOktóber 2019

Ponožkový október
V spolupráci s OZ Podaj ďalej sme sa aj tento rok zapojili do výzvy Ponožkový október.

čítať viac...
fotogalériaProjekt Záložka do knihy spája slovenské školy
Do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy sme sa zapojili po prvýkrát, no aj napriek tomu tento projekt zaznamenal medzi žiakmi našej školy veľký úspech. Dievčatá sa aktívne pustili do výroby záložiek aéma Osobnosti, ktoré sa zaslúžili oich veľmi zaujala. Na záložkách sa najčastejšie objavil Alexander Dubček, ktorý podľa nich symbolizoval ľudskú tvár politiky a demokracie, no nezabudli ani na Jána Kuciaka, investigatívneho novinára, ktorý je pre dnešnú mládež hádam najväčším vzorom.
Vďaka tomuto projektu sme nadviazali spoluprácu so Strednou odbornou školou technickou v Čadci.

fotogalériaSilná ruka stredoškolákov

Dňa 25. 10. 2019 sa na Fakulte výrobných technológií v Prešove uskutočnila súťaž v Silnej ruke stredoškolákov. Našu školu reprezentovali: Ľ. Jelinská, A. Gombitová, N. Konkoľová, A. M. Kožárová, B. Moravcová, S. Štoffová. Posledná menovaná sa umiestnila na 2. mieste v krajskom kole, čím si zabezpečila postup na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 22. 11. 2019 v Košiciach. Ako náhradníčky boli pripravené S. Repaská a K. Valenčinová, ktoré taktiež zbierali cenné skúsenosti zo súťaže a veríme, že sa budúci rok pokúsia zabojovať o aktívnu účasť v súťaži.
Ďakujeme účastníčkam za vzornú reprezentáciu našej školy a budeme držať palce Sarah Štoffovej v celoslovenskom finále.

fotogalériaVystúpenia v zariadeniach pre seniorov

V mesiaci október vystúpila MUZIKA so svojím programom v rámci mesiaca úcty k starším vo viacerých zariadeniach. Dňa 10. 10. 2019 to bolo v rámci Dňa otvorených dverí v Zariadení pre seniorov Harmónia v Prešove - Cemjate, 18. 10. 2019 vystúpila v kultúrnom programe pre seniorov v Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici v Prešove a 23. 10. 2019 folklórna spevácka skupina MUZIKA vystúpila v kultúrnom programe pre seniorov v priestoroch OZ Barlička v Prešove. Ako hosť vystúpil aj bývalý žiak našej školy a v súčasnosti člen FS Rozmarija Bc. Radovan Dziak.

fotogalériaNavštívili sme REVOLUTION TRAIN
Dňa 22. 10. 2019 mesto Prešov navštívil Protidrogový vlak a naši žiaci I. a II. ročníka sa zúčastnili tejto prehliadky. Program ponúkal informácie pomocou zážitkov a žiaci sa tak učili z priamej skúsenosti pod vplyvom intenzívnych emócií. Veríme, že vlakový príbeh zanechal v žiakoch silný zážitok a že posilnil aj ich pocit zodpovednosti za vlastný život.

fotogalériaVýchovný koncert učiteľského speváckeho zboru Ozvena
Dňa 18. 10. 2019 sa v priestoroch domu Cirkvi bratskej uskutočnil výchovný koncert pre našu školu. V podaní celoslovenského učiteľského speváckeho zboru Ozvena na koncerte zazneli skladby v rôznych jazykoch z obdobia renesancie, romantizmu, súčasnej hudby, ale takisto aj štylizované úpravy ľudových piesní a černošské spirituály.

fotogalériaNoc v knižnici
Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa konal už v poradí III. ročník akcie Noc v knižnici. Tohtoročným literárnym hosťom bola spisovateľka Ľubica Štefaniková, prozaička a poetka z Prešova, členka Spolku slovenských spisovateľov, ktorá odkryla kúsok z tajomstva svojho literárneho sveta. S odkrývaním a odhaľovaním sa pokračovalo i v nočnej hre "Odhaľte mu/jej tvár/tvar". Účastníčky "noci" sa veľmi šikovne popasovali s portrétmi spisovateľov, ilustráciami z kníh i samotnými textami básní, z ktorých zmizli niektoré slová. Nechýbala ani chvíľka poézie pri čaji a príjemnej hudbe. Literárny večer sa prehupol do filmovej noci a zaspávali sme s "hviezdami strieborného plátna". Aj tohtoročná akcia sa stretla s dobrým ohlasom a spokojnosťou.

fotogalériaAerobik - školské kolo
Dňa 16. 10. 2019 sa v telocvični našej školy uskutočnilo školské kolo v aerobiku. Zúčastnilo sa ho 24 dievčat 1. - 4. ročníka. Týchto desať najlepších nás bude reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa bude konať dňa 06. 11. 2019 na Gymnáziu Solivarská v Prešove.: V. Ředinová (I.C), A. Gombitová (II.A), N. Humeňanská (II.B), N. Halčíková (II.B), M. Kiššová (II.C), L. Spišaková (II.D), Ľ. Jelinská (III.C), K. Beláková (IV.B), V. Poláková (IV.B), K. Jakubíková (IV.C). Držme im palce!


Uherský Brod - exkurzia
V stredu 16. 10. 2019 sa výber žiakov 3. a 4. ročníka zúčastnilo exkurzia do Uherského Brodu.

čítať viac...
fotogaléria


Európsky týždeň jazykov u nás
V týždni od 7.10. - 11.10. 2019 v rámci Európskeho týždňa jazykov sa mohli žiaci zapojiť do riešenia úloh v rôznych cudzích jazykoch. Najlepší riešitelia boli v piatok 11.10. ocenení. Najviac bodov 45,5 z celkového počtu 53 bodov získala II.A - 2.skupina.

fotogaléria
September 2019

Týždeň dobrovoľníctva

V dňoch od 16. - 20. 09. 2019 prebiehal Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sme sa zapojili aj my. Naši žiaci pomohli dobrovoľníckou prácou v OZ Barličke, v komunitnom centre Stará Tehelňa, či Dorka, n.o. Zúčastnili sa aj besedy o dobrovoľníctve s pracovníčkou Klubu detskej nádeje, prostredníctvom ktorého mohli navštíviť hospitalizované deti na oddelení pediatrie FNsP v Prešove.
Všetkým dobrovoľníkom, ako aj zapojeným učiteľom ďakujeme.

fotogalériaZbierka "Biela pastelka"
Žiaci našej školy sa aj tohto roku zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky "Biela pastelka". Výnos verejnej zbierky je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Žiaci našej školy aktívne oslovovali darcov na našej škole aj v uliciach. Podarilo sa im vyzbierať sumu 501,53 €. Ďakujeme našim dobrovoľníkom.


Zbierka "Darujete školské pomôcky"
Prešovský samosprávny kraj vyhlásil
zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín. Zbierka bola určená žiadateľom Nadácie PSK pre podporu rodiny - rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Zbierka prebiehala v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov, kam putovala časť vyzbieraných pomôcok. Do akcie sa zapojili aj vybrané stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, medzi ktorými bola aj naša škola. Všetkým, ktorí ukázali veľké srdce, vyjadrujeme úprimné ďakujeme!

fotogaléria
Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu