Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Vožné pracovné miesta


Informácia o vožných pracovných miestach v zmysle § 11a ods. 1 zákona č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Riaditežstvo PaSA upozorňuje záujemcov o pracovné miesta na našej škole na skutočnos, že nezakladáme databázu uchádzačov o pracovné miesto. Nevyžiadané zaslané materiály budú ihneď skartované. V prípade, že svoj záujem prejavíte mailom, Vaša pošta aj s prílohami bude nami obratom navždy odstránená.

Ak bude na škole vožné miesto, túto skutočnos oznámime na webovom sídle školy a aj inštitúciám, ktorým máme vožné miesta oznamova. Následne si vytvoríme databázu prihlášok uchádzačov o konkrétne pracovné miesto. Po ukončení výberového konania túto databázu skartujeme.

źutujeme, ale momentálne nie sú na našej škole žiadne vožné miesta.


Vožné pracovné miesta - ARCHÍVOstatná aktualizácia: 22. 09. 2021

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu