Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školská jedáleň pri GK2


Oznam pre stravníkov v školskej jedálni pri GK2Informujeme, že od 01. 10. 2022 dochádza k zmene ceny za stravu. Číta viac...


Stravovacie služby zabezpečuje:

Súkromná školská jedáleň, 17. novembra 3723/13, Prešov
Ul. 17. novembra č. 13, 080 01 Prešov
IČO: 53390920
Telefónne číslo: 0911 315 498
Email: sukromnasj@gmail.com


Číslo účtu školskej jedálne: 1666156006/1111
IBAN: SK33 1111 0000 0016 6615 6006
Účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.


Úhradu stravného môžete realizova:

  • trvalým príkazom,
  • priamym vkladom v banke na nᚠúčet, prevodným príkazom, internetbanking.

Do správy pre prijímateža uveďte: meno a priezvisko žiaka


Vypísaním a zaslaním Zápisného lístka (rtf) ste prihlásení na odber stravy. Po odovzdaní Zápisného lístka Vám prídu následne cez aplikáciu EduPage údaje pre zrealizovanie platby (variabilný symbol a číslo účtu). Stravníci, ktorí odovzdali Zápisný lístok už v minulom školskom roku a ostal im preplatok, sú automaticky prihlásení na odber stravy aj v novom školskom roku a nemusia už odovzda nový Zápisný lístok. Platby vykonávajú s rovnakým variabilným symbolom ako v predošlom školskom roku. Zápisný lístok posielajte emailom: sukromnasj@gmail.com

Jedálny lístok je uverejnený týždeň vopred s možnosou výberu zo štyroch jedál.

Zmeny, ako odhlásenie sa zo stravy alebo zmenu výberu jedla z č. 1 na jedlo č. 2, č. 3 alebo č. 4 môžete uskutočni najneskôr do 12.00 hod. predchádzajúceho dňa. V systéme je prednastavený k odberu obed - menu č. 1. Každú zmenu pri prihlasovaní a odhlasovaní si stravník vykonáva sám cez mobilnú aplikáciu EduPage svojej školy.

Na odber stravy slúžia čipy alebo ISIC karty, priložením k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku v jedálni. Prosíme žiakov, aby čipy alebo ISIC karty nosili so sebou.


Všetky informácie ohžadom stravovania Vám poskytne p. Buzogaňová na telefónnom čísle 0911 315 498, alebo nás kontaktujte emailom sukromnasj@gmail.comViac informácií aj na https://sukromnasj.edupage.org/ostatná aktualizácia: 27. 09. 2022


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu