Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


pre školský rok 2020/2021Rozhodnutie o prijatí / neprijatí uchádzača na štúdium bude zákonnému zástupcovi doručené odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.
Proti rozhodnutiu riaditeľky školy je možné podať
odvolanie v zákonom stanovenom termíne – do 5 dní odo dňa doručenia. Odporúčame odvolanie úspešných uchádzačov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, riešiť obratom odoslaním naskenovaného a podpísaného odvolania na adresu:
riaditel (at) sospg (bodka) sk
, alebo poslať poštou (o zaslaní odvolania poštou informujte e-mailom riaditeľku školy).
Posun úspešných, ale pre nedostatok miesta neprijatých uchádzačov, bude možný až po uvoľnení miesta a doručení odvolania a to podľa poradia, v akom nasledujú podľa zverejnenej listiny.
Zápis žiakov, ktorí vyhoveli podmienkam prijímacieho konania a sú prijatí (1. – 106. miesto) sa uskutoční na základe
potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium ( potvrdenie rtf, potvrdenie pdf), ktoré zákonný zástupca obratom doručí škole (naskenované a podpísané) e-mailom alebo pošle poštou. Zároveň doručí škole aj vyplnenú návratku ( návratka rtf, návratka pdf) (voľba etickej výchovy alebo náboženstva, hudobného nástroja, záujmu o ubytovanie na internáte).
Ak úspešný a prijatý uchádzač nemá záujem o štúdium na našej škole, zákonný zástupca túto skutočnosť oznámi
bezodkladne potvrdením o nenastúpení žiaka na štúdium ( potvrdenie rtf, potvrdenie pdf). Uvoľnené miesto bude na základe odvolania ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi, ale len v prípade, ak ešte nie je prijatý na inú školu.

Informácie pre uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta:
Ak máte seriózny záujem o našu školu, nezabudnite na skutočnosť, že ak zapíšete svoje dieťa na inú školu, nebude možné odvolanie zrealizovať. Definitívne rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na odvolanie Vám bude oznámené do 04. 06. 2020.


PhDr. Oľga Vavreková
riaditeľka školy
...

ostatná aktualizácia: 26. 05. 2020


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu