Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


COVID-19 opatrenia

Opatrenia v súvislosti s prevenciou nákazy COVID-19


Minister školstva, vedy, výskumu a športu podža § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol s účinnosou od 1. septembra 2021, že školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl sa uskutočňuje v škole (prezenčne) podža podmienok uvedených v COVID AUTOMATe schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky. Školské zariadenia sú v prevádzke podža podmienok uvedených v COVID AUTOMATe schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky.


Rozhodnutie ministra s účinnosou od 01. 09. 2021 (pdf)

viac informácií www.minedu.sk
Školský semafor - https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx)

ostatná aktualizácia 02. 09. 2021


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu