Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


COVID-19 opatrenia

Opatrenia v súvislosti s prevenciou nákazy COVID-19


Riaditežka Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove
na základe pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Odboru školstva VÚC oznamuje, že od 12. 10. 2020 sa s okamžitou platnosou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách, zastavuje sa prevádzka internátov a školských jedální. Prerušenie je až do odvolania. Vzdelávanie žiakov bude prebieha dištančnou formou. Bližšie informácie nájdete v elektronickej žiackej knižke.

Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

viac informácií www.minedu.sk

Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 (pdf)

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo 04. 01. 2021 (pdf)

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 08. 01. 2021 (pdf)


PhDr. Ožga Vavreková, riaditežka školy

ostatná aktualizácia 11. 01. 2021


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu