Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Žiacka školská rada

O škole

   

Aktuality...

 


Medzinárodný deň detskej knihy
2. apríl je Medzinárodným dňom detskej knihy a je organizovaný v deň narodenia veľkého rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Preto v stredu 2. apríla ŽŠR pod vedením L. Želonkovej (IV.A) zorganizovala na jeho počesť súťaž. V priestoroch školy boli rozmiestnené lístočky s názvami Andersenových rozprávok, v celkovom počte 50. Úlohou žiakov bolo nájsť čo najviac názvov, zapísať ich a vhodiť do škatule. Žiačka K. Poláková (I.B) s najväčším počtom vyzbieraných

rozprávok získala vecnú cenu. Víťazke blahoželáme.

fotogalériaValentín na našej škole

Vo štvrtok 14. februára sme si aj my pripomenuli Deň zaľúbených. ŽŠR si pre žiakov pripravila valentínky, ktoré mohli niekomu venovať. Celý týždeň ich mohli hádzať do ružovej schránky, ktorú v deň D členky ŽŠR otvorili a všetky valentínske odkazy odovzdali do tých správnych rúk. Potešili nielen žiakov, ale aj pedagógov. Ďakujeme Lenke Törökovej z II.B za skvelé zorganizovanie akcie, ako aj všetkým žiakom, ktorí sa do akcie zapojili.Doplňujúce voľby do žiackej školskej rady 2018

Dňa 26.09.2018 sa na našej škole uskutočnili doplňujúce voľby do Žiackej školskej rady. Prihlásených bolo 17 kandidátov, ktorí sa, dva týždne pred voľbami, prezentovali svojím profilom na nástenke ŽŠR. V deň "D" sa kandidáti predstavili v školskom rozhlase a následne prebehlo tajné hlasovanie. Členov do ŽŠR volili všetci prítomní žiaci školy. Ďakujeme všetkým žiakom, ako aj volebnej komisii zloženej zo žiakov IV. ročníka, za bezproblémový priebeh volieb.Doplňujúce voľby do žiackej školskej rady 2018 (pdf)


Konferencia pre členov a koordinátorov ŽŠR

Dňa 24. 11. 2017 sa žiačky L. Želonková (III.A) a S. Michňáková (III.B) spolu s p. uč. Matysovou zúčastnili Konferencie pre členov a koordinátorov ŽŠR, ktorú organizovala Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Odborom školstva PSK. Na zúčastnených čakal zaujímavý program, v ktorom sa dozvedeli napr. o možnostiach vzdelávania stredoškolákov na Slovensku - Leaf Academy a o pôsobení Matúša Mihaľka, ako mládežníckeho delegáta v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy.
V tento deň prebehli aj voľby do Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja na obdobie rokov 2017 – 2019, kde kandidovali aj naše žiačky Lenka a Sofia. Do Parlamentu bola, zástupcami žiackych školských rád, zvolená Sofia Michňáková. Blahoželáme!

fotogaléria

Deň učiteľov
Na počesť Dňa učiteľov (28. 03.) sa 30. 03. 2017 predsedovia jednotlivých tried zišli spolu s učiteľmi a pani riaditeľkou v zborovni, kde predseda ŽŠR predniesol poďakovanie učiteľom za roky ich práce. Následne odovzdali žiaci svojim vyučujúcim kvety.

Dňa 31. 03. 2017 sa tiež uskutočnil koncert pre učiteľov s názvom ,,Populárna hudba v minulosti a dnes“, kde moderátorka koncertu predniesla báseň venovanú pedagógom. Žiaci sa prezentovali hrou na klavíri, gitare, harmonike, husliach, ale aj v speve. Hosťami koncertu boli aj úspešní žiaci – Radovan Dziak a Slávka Tkáčová, ktorí štúdium na našej škole už ukončili.

 

Deň poézie
Dňa 21.03. 2017 sa na našej škole oslavoval Deň poézie. Žiaci mali príležitosť zviditeľniť sa prostredníctvom svojich básní, ktoré boli v tento deň zverejnené na nástenke ŽŠR.

plagát


Seminár pre žiacke rady
Dňa 17. 10. - 18. 10. 2016 sa štyria členovia ŽŠR (J. Romaňák, A. Ščišľáková, V. Valičková a F. Rabik) zúčastnili Odborného seminára pre žiacke školské rady, ktorý sa konal v priestoroch reštaurácie Soraya v Prešove. Členovia rady nielen získali nové poznatky, využili svoju kreativitu a upevnili spoluprácu medzi sebou, ale vďaka tejto akcii získali možnosť zapojiť sa aj do projektov iných žiackych školských rád.

fotogalériaRozlúčka s členmi ŽŠR

Členovia ŽŠR poďakovali štvrtákom za ich prácu v ŽŠR.

fotogaléria


Dňa 19. 04. 2016 sa členovia našej žiackej školskej rady zúčastnili akcie Strednej zdravotníckej školy s názvom "SZŠ má talent 2016", ktorá sa uskutočnila v PKO v Prešove. Účasť na tejto akcii bola pre nich veľkým prínosom. Žiaci nabrali nové skúsenosti, nápady i zážitky, ktoré budú môcť zúročiť vo svojej ďalšej práci.

fotogaléria

 
 

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu