Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2019/2020

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2019/2020 na rôznych súťažiach a prehliadkach:September 2019

Európsky týždeň jazykov u nás
V týždni od 7.10. - 11.10. 2019 v rámci Európskeho týždňa jazykov sa mohli žiaci zapojiť do riešenia úloh v rôznych cudzích jazykoch. Najlepší riešitelia boli v piatok 11.10. ocenení. Najviac bodov 45,5 z celkového počtu 53 bodov získala II.A - 2.skupina.

fotogalériaTýždeň dobrovoľníctva

V dňoch od 16. - 20. 09. 2019 prebiehal Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sme sa zapojili aj my. Naši žiaci pomohli dobrovoľníckou prácou v OZ Barličke, v komunitnom centre Stará Tehelňa, či Dorka, n.o. Zúčastnili sa aj besedy o dobrovoľníctve s pracovníčkou Klubu detskej nádeje, prostredníctvom ktorého mohli navštíviť hospitalizované deti na oddelení pediatrie FNsP v Prešove.
Všetkým dobrovoľníkom, ako aj zapojeným učiteľom ďakujeme.

fotogalériaZbierka "Biela pastelka"
Žiaci našej školy sa aj tohto roku zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky "Biela pastelka". Výnos verejnej zbierky je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Žiaci našej školy aktívne oslovovali darcov na našej škole aj v uliciach. Podarilo sa im vyzbierať sumu 501,53 €. Ďakujeme našim dobrovoľníkom.


Zbierka "Darujete školské pomôcky"
Prešovský samosprávny kraj vyhlásil
zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín. Zbierka bola určená žiadateľom Nadácie PSK pre podporu rodiny - rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Zbierka prebiehala v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov, kam putovala časť vyzbieraných pomôcok. Do akcie sa zapojili aj vybrané stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, medzi ktorými bola aj naša škola. Všetkým, ktorí ukázali veľké srdce, vyjadrujeme úprimné ďakujeme!

fotogaléria
Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu