Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


.
Zamestnancom, rodičom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie letnej dovolenky

a všetkým žiakom veľa slnka, vody, oddychu a zábavy počas letných prázdnin!

Tešíme sa na Vás v školskom roku 2020/2021!
..


7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvoInformácie pre novoprijatých žiakov (pdf)Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že po 04. júni 2020 máme pre odbor 7649 M obsadených 106 miest a voľných 0 miest.


aktualizované: 17. 06. 2020

Projekt ŽŠR


Žiacka školská rada sa zapojila do grantového programu RMPK
#zlepsimeto 2019 a s radosťou konštatujeme, že náš projekt s názvom To sme my, bol podporený sumou 200€. Cieľom projektu je propagácia ŽŠR medzi žiakmi školy. Suma bude použitá na propagačné materiály, ako tričká a bannery s logom ŽŠR a propagačné video.

Projekt "To sme my" je podporený z finančných prostriedkov
Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového programu #zlepsimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja.

čítať viac...
Oznam pre uchádzačov o pomaturitné štúdium


Prijímacie pohovory
.na. štúdium .v odbore. 7518 Q .špeciálna .pedagogika. budú dňa 21. 08. 2020 o 08.00 hod. v riaditeľni školy.

Prijímacie pohovory na štúdium v odbore
7691 N majster odbornej výchovy budú dňa 21. 08. 2020 o 10.00 hod. v riaditeľni školy.


odbor 7518 Q špeciálna pedagogika

Podmienky, pokyny a kritériá pre prijímaciu skúšku pre školský rok 2020/2021

odbor 7691 N majster odbornej výchovy
Podmienky, pokyny a kritériá pre prijímaciu skúšku pre školský rok 2020/2021aktualizované: 17. 06. 2020

Aktuality

ostatná aktualizácia: 30. 06. 2020


Milí študenti, aby ste v ďalšom školskom roku mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO< 26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.
Čítať viac... (pdf)

COVID 19 - informácie...


V mesiaci máj sa 19 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej logickej súťaže Genius Logicus.

čítať viac...


Active Quiz - online

Žiačka M. Imrichová (II.C), členka ŽŠR, sa 13. 05. 2020 zúčastnila online Active Quizu, ktorý organizovala Rada mládeže Prešovského kraja. Kvíz obsahoval 50 otázok z rôznych oblastí, napr. šport, kultúra, história a pod. Úlohou účastníkov bolo nielen získať čo najviac bodov, ale sa aj mnohému naučiť a zabaviť.

Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie FHPV PU v Prešove informuje o zmene termínu podávania prihlášok
na Fakultu humanitných a prírodných vied PU v Prešove. Podávanie prihlášok je predlžené do 30. júna 2020 (najneskôr 10 pracovných dni po začiatku výučby v školách). Viac informácií na
https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/informacie-pre-uchadzacov/pk/

Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie FHPV PU v Prešove ponúka študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy - prvý stupeň vysokoškolského štúdia - "bakalár" v dennej a externej forme štúdia. Viac informácii o študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy (pdf)V mene pána predsedu PSK by sme chceli požiadať učiteľov, ako aj žiakov starších ako 18 rokov, aby v miere primeranom pomerom, za dodržania všetkých bezpečnostných a zdravotných opatrení pomáhali ľuďom okolo seba, napríklad nákupom pre iných, prevzatím pošty a ďalšími službami, ktorými je možné uľahčiť život najmä našim seniorom (
možnosť aktívneho dobrovoľníctva).Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk
E-mail: skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Webadmin:
andrea.poracova (at) sospg (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu