Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Aktuality

ostatná aktualizácia: 15. 11. 2019


V stredu 06. 11. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v aerobiku žiačok SŠ. Našu školu reprezentovalo 10 dievčat.

čítať viac...


Dňa 22. 10. 2019 mesto Prešov navštívil Protidrogový vlak a naši žiaci I. a II. ročníka sa zúčastnili tejto prehliadky.

čítať viac...


Jesenné potulky Malým Slovenským rajom - fotogaléria


Európsky týždeň u nás - čítať viac


Žiaci našej školy sa aj tohto roku zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky "
Biela pastelka".

čítať viac...


Účelové cvičenie - fotogaléria


Plavecký kurz (1. ročník) - fotogaléria


Prešovský samosprávny kraj vyhlásil
zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín. Do akcie sa zapojili aj vybrané stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, medzi ktorými bola aj naša škola. Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec, vyjadrujeme úprimné ďakujeme!

čítať viac...


Maturita 2020 - organizačné pokyny


Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020


Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020 (pdf)


Ponuka prebytočného majetku - odpredaj (pdf)

Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...
Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk
E-mail: skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Webadmin:
andrea.poracova (at) sospg (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu