Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


7518 Q špeciálna pedagogika

u


Externé špecializačné štúdium


1. ročník pomaturitného špecializačného štúdia - Zoznam žiakov (pdf)


Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 v prípade dostatočného záujmu otvorí jednu triedu 1. ročníka dvojročného pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore 7518 Q špeciálna pedagogika s maximálne 25 žiakmi.

  • Podmienky štúdia


Podmienkou prijatia na štúdium špeciálnej pedagogiky je úspešné absolvovanie štúdia na strednej škole v odbore 76 Učiteľstvo. Je možné prijať aj majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov s ukončeným pedagogickým vzdelaním (doplnkové pedagogické štúdium alebo kvalifikačné vzdelávanie na MPC). Nie je možné prijať absolventa VŠ štúdia.  • Organizácia štúdia


Štúdium v tomto odbore bude organizované externou formou ako diaľkové vzdelávanie. Konzultácie budú prebiehať v piatok a v sobotu (prípadne vo štvrtok a v piatok). Konzultácie v tieto dni budú v rozsahu 6 – 7 vyučovacích hodín.


  • Spôsob ukončenia


Diaľkové štúdium bude ukončené absolventskou skúškou, pričom absolvent získa titul DiS (diplomovaný špecialista).ostatná aktualizácia: 15. 03. 2018


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu