Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2019/2020

Aktuality

09/2019

10/2019

11/2019

12/2019

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020

05/2020

06/2020

                   
   

20. 12. 2019

Vianočný koncert

   

23. 12. 2019 - 07. 01. 2020

Vianočné prázdniny

   

08. 01. 2020

Začiatok vyučovania (streda)

   
 

Mikulášske a vianočné vystúpenia pre deti MŠ, ŠKD, CVČ, DD, FNsP, Domovy sociálnych služieb, mesto Prešov a i.

 

Červené stužky - preventívne aktivity proti AIDS

 

Triedne kolá SOČ

 

Medziročníkový turnaj vo volejbale

 

Školské kolo olympiády cudzích jazykov

 

Zasadnutie Rady školy pri SOŠPg

 

Rozhlasové pásmo - Svetový deň prevencie AIDS

 

Mikulášska kvapka krvi

 

Exkurzia - Londýn, Viedeň

 

Vianočné zvyky vo Vežkej Británii, Rusku - prezentácia v budove školy

 

Kvíz o žudských právach

   
   
   
   
   
 

Ostatná aktualizácia: 02. 12. 2019

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu