Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2019/2020

Aktuality

09/2019

10/2019

11/2019

12/2019

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020

05/2020

06/2020

                   
   

do 15. 01. 2020

Odovzdanie podpísaných súhlasov a zmlúv k súvislej praxi (4. ročník)

   

20. 01. - 24. 01. 2020

Kurz pohybových aktivít v prírode - zimné športy (lyžiarsky kurz - 2. ročník)

   

27. 01. 2020

Klasifikačná porada za prvý polrok

   

31. 01. 2020

Odovzdanie výpisov vysvedčení (6. vyučovacia hodina)

   
   

03. 02. 2020

Polročné prázdniny (pondelok)

   
   
   
   
   
   
   
   
 

Ostatná aktualizácia: 08. 01. 2020

   
   
   
   
   
   

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu