Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2019/2020

Aktuality

09/2019

10/2019

11/2019

12/2019

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020

05/2020

06/2020

                   
   

02. 03. - 06. 03. 2020

Jarné prázdniny

   

09. 03. 2020

Rozhlasové pásmo k 100. výročiu SND

   

09. 03. - 13. 03. 2020

Kurz pohybových aktivít v prírode - zimné športy

 

(Lyžiarsky a turistický kurz) - 2. ročník

   

13. 03. 2020

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditežka školy vyhlásila na piatok 13. marca 2020 riaditežské vožno z dôvodu vysokej absencie žiakov.

   

16. 03. - 27. 03. 2020

prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

   

17. 03. 2020

EČ a PFIČ SJL - presunuté na 31. 03. 2020

18. 03. 2020

EČ a PFIČ ANJ - presunuté na 01. 04. 2020

   
 

Matematický klokan

 

Medziročníkový turnaj vo florbale

 

Ukončenie zberu viečok SABI

 

Krajská súaž speváckych zborov "Mládež spieva" vo Vranove nad Topžou - zrušená

 

Rozhlasové pásmo ku Dňu zápasu za žudské práva

   
   
   
   
   
   
   
   
 

Ostatná aktualizácia: 13. 03. 2020

   
   
   
   
   
   

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu