Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2019/2020

Aktuality

09/2019

10/2019

11/2019

12/2019

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020

05/2020

06/2020

                   
   
   

17. 10. 2019

Noc v knižnici

   

18. 10. 2019

Koncert speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena

   

30. - 31. 10. 2019

Jesenné prázdniny

   

04. 11. 2019

Začiatok vyučovania

   
 

Príprava imatrikulácie

 

Školské kolo - stolný tenis

 

Školské kolo - silná ruka

 

Kampaň Dni nezábudiek 2019

 

Exkurzia do Planetária - 1. ročník

 

Vystúpenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

 

Zapojenie školy do separácie - plasty, papier

 

Zapojenie školy do súaže Sabi

 

Svetový deň potravy - rozhlasové pásmo a výstava prác

 

Exkurzia - SMŠ M. Montessoriovej na ul. Čapajevova v Prešove

 

Exkurzia do DD v Prešove

   
   
   
   
 

Ostatná aktualizácia: 30. 09. 2019

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu