Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Podmienky, pokyny a kritériá pre prijímaciu skúšku pre šk. rok 2021/2022


Riaditeľstvo SOŠPg v Prešove po prerokovaní na pedagogickej rade 27. 01. 2021 prijalo podmienky pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2021/2022.
V odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo prijímacia skúška pozostáva
z overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiaka (talentová skúška), ktorá sa uskutoční v čase od 05. mája 2021 do 07. mája 2021 (2. termín 12. mája do 14. mája 2021).

Podmienky overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (pdf)
Pokyny k overeniu špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (pdf)
Kritériá pre prijímaciu skúšku pre školský rok 2021/2022 (pdf)

Ako na to z hudobnej výchovy? (Yt video)


ostatná aktualizácia: 04. 02. 2021

EPAS - Ambasádorská škola európskeho parlamentu


Predstavujeme Vám program EPAS – Európska škola európskeho parlamentu, do ktorého sa naša škola zapojila v septembri tohto školského roka. Prostredníctvom programu sa budeme usilovať pre školu získať plaketu Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, certifikáty senior aambasádorov a ambasádoriek EP.
Cieľom programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Čítať viac...

ostatná aktualizácia: 04. 02. 2021

Aktuality

ostatná aktualizácia: 19. 02. 2021Tento rok sa žiacka školská rada rozhodla, že žiakov a učiteľov nesklame a
"Fajnový týždeň" sa aj napriek pandémii bude konať. Tento raz trochu inak, v pohodlí domova a v bezpečí.

čítať viac...


Písali o nás...


V rámci matematiky v 3. ročníku bola zadaná projektová úloha s názvom "Vianočná stereometria". Úlohou bolo upiecť medovník v tvare priestorového telesa.

čítať viac...


Máš aj ty problém ráno vstať z postele? Chýba ti zrazu zmysel všedných dní?
DofE ti práve v tomto náročnom období dokáže pomôcť!

čítať viac...


COVID- 19 opatreniaNaša žiačka
K. Bardiovská (III.D) sa na krajskom kole v súťažnej kategórii III. - študenti stredných škôl - poézia, umiestnila spolu s ďalšou súťažiacou na 1. mieste. Zabezpečila si tým postup do celoslovenského kola.

čítať viac...

Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...

Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekt ŽŠR


Žiacka školská rada sa zapojila do grantového programu RMPK
projektom s názvom To sme my, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a administrovala ho Rada mládeže Prešovského kraja.

čítať viac...Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Milí študenti,

filozofia programu je aj našou filozofiou.

Chceme motivovať Vás, našich žiakov, na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu chceme rozvíjať Vaše praktické zručnosti, podnecovať spoločenskú zodpovednosť a zvýšiť tak šancu uspieť v živote.
Veríme, že Vám zapojenie do tohto programu vytvorí priestor na rozvoj Vašej osobnosti a jedinečnosti, že Vám prinesie radosť, zvýši Vaše sebavedomie, a hlavne prinesie veľa skúseností do Vašej ďalšej pedagogickej praxe.

čítať viac (pdf)ostatná aktualizácia: 18. 09. 2020

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk
E-mail: skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Výchovný poradca:
vychovny.poradca (at) sospg (bodka) sk


Webadmin:

admin (at) sospg (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu