Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Prijímacie konanie - 2. kolo


Riaditeľstvo SOŠPg v Prešove vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy pre školský rok 2021/2022. Kritériá prijatia žiakov platné v 1. kole sú platné aj pre 2. kolo skúšok.
Prijímacie pohovory sa uskutočnia
prezenčnou formou dňa 22. 06. 2021 o 9.00 hod.


Podmienky, pokyny a kritériá pre prijímaciu skúšku 2021/2022 - 2. kolo

ostatná aktualizácia 03. 06. 2021

Oznam


Riaditeľstvo SOŠPg v Prešove oznamuje, že v školskom roku 2021/2022
neotvára prvý ročník pomaturitného štúdia (ani odbor 7518 Q špeciálna pedagogika, ani odbor 7691 N majster odbornej výchovy).

ostatná aktualizácia 01. 06. 2021

Aktuality

ostatná aktualizácia: 09. 06. 2021


V pondelok 24. 05. 2021 sme blahoželali žiačke B. Alžovej (II.D), ktorá vďaka vašim hlasom získala prvé miesto v školskej súťaži Logo školy. Hlasovania sa zúčastnilo 387 respondentov. Blahoželáme!

V rámci riešenia projektu
Hudobná výchova moderne a zábavne, výzvy Záleží nám na tvojom rozvoji, financovaného Teacher Development Program Slovakia, n. f., v skratke TDPS, n. f., , trvajúceho od júna 2020 do mája 2021, bolo pre komunitu učiteľov Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove, vytvorených 32 infografík a 20 pracovných listov spracovaných podľa tém z učebného obsahu vyučovacieho predmetu Hudobná výchova s metodikou.

čítať viac...
písali o tom - www.dobraskola.sk

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do krajskej súťaže Moje (ne) istoty, ktorá sa konala pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského. Prvé miesto v súťaži získala žiačka našej školy K. Pribišová (IV. A). Srdečne blahoželáme!

čítať viac...


V stredu 10. marca 2021 sa konalo
okresné kolo online biblickej olympiády, na ktorom sa z našej školy za gréckokatolícke náboženstvo zúčastnili: E. Šimková (II. B), N. Kurová (II. D) a N. Karaffová (II. D). Žiačka E. Šimková sa stala úspešnou riešiteľkou. Všetkým žiačkam ďakujeme za prípravu a účasť a úspešnej riešiteľke blahoželáme.

Opäť o nás písali...


Tento rok sa žiacka školská rada rozhodla, že žiakov a učiteľov nesklame a
"Fajnový týždeň" sa aj napriek pandémii bude konať. Tento raz trochu inak, v pohodlí domova a v bezpečí.

čítať viac...
fotogaléria

Písali o nás...


V mesiacoch december – január si naši štvrtáci mohli otestovať úroveň svojej finančnej gramotnosti v prvom kole Finančnej olympiády, do ktorej sme sa zapojili. Žiačka E. Staviarská (IV.D1) postúpila do druhého kola. Blahoželáme a držíme prsty.
COVID- 19 opatrenia

Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...

Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Virtuálny zbor 2021


Zaspievali sme si z pohodlia domova a spolu sme vytvorili niečo výnimočné...

Viac info na www.zborgaudeamus.sk


EPAS - Ambasádorská škola európskeho parlamentu


Predstavujeme Vám program EPAS – Európska škola európskeho parlamentu, do ktorého sa naša škola zapojila v septembri tohto školského roka. Prostredníctvom programu sa budeme usilovať pre školu získať plaketu Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, certifikáty senior aambasádorov a ambasádoriek EP.
Cieľom programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Čítať viac...

ostatná aktualizácia: 04. 02. 2021

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Milí študenti,

filozofia programu je aj našou filozofiou.

Chceme motivovať Vás, našich žiakov, na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu chceme rozvíjať Vaše praktické zručnosti, podnecovať spoločenskú zodpovednosť a zvýšiť tak šancu uspieť v živote.
Veríme, že Vám zapojenie do tohto programu vytvorí priestor na rozvoj Vašej osobnosti a jedinečnosti, že Vám prinesie radosť, zvýši Vaše sebavedomie, a hlavne prinesie veľa skúseností do Vašej ďalšej pedagogickej praxe.

čítať viac (pdf)ostatná aktualizácia: 18. 09. 2020

Projekt ŽŠR


Žiacka školská rada sa zapojila do grantového programu RMPK
projektom s názvom To sme my, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a administrovala ho Rada mládeže Prešovského kraja.

čítať viac...Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium

  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


Kontakt


Adresa:
Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón:
+421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk

E-mail:
skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Výchovný poradca:
vychovny.poradca (at) sospg (bodka) sk


Webadmin:

admin (at) sospg (bodka) sk

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu