Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznam


Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove
na základe pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Odboru školstva VÚC oznamuje, že od 12.10.2020 sa s okamžitou platnosťou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách, zastavuje sa prevádzka internátov a školských jedální. Prerušenie je až do odvolania. Vzdelávanie žiakov bude prebiehať dištančnou formou. Bližšie informácie nájdete v elektronickej žiackej knižke.

Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020


PhDr. Oľga Vavreková, riaditeľka školy

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Milí študenti,

filozofia programu je aj našou filozofiou.

Chceme motivovať Vás, našich žiakov, na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu chceme rozvíjať Vaše praktické zručnosti, podnecovať spoločenskú zodpovednosť a zvýšiť tak šancu uspieť v živote.
Veríme, že Vám zapojenie do tohto programu vytvorí priestor na rozvoj Vašej osobnosti a jedinečnosti, že Vám prinesie radosť, zvýši Vaše sebavedomie, a hlavne prinesie veľa skúseností do Vašej ďalšej pedagogickej praxe.

čítať viac (pdf)ostatná aktualizácia: 18. 09. 2020

Projekt ŽŠR


Žiacka školská rada sa zapojila do grantového programu RMPK
#zlepsimeto 2019 a s radosťou konštatujeme, že náš projekt s názvom To sme my, bol podporený sumou 200€. Cieľom projektu je propagácia ŽŠR medzi žiakmi školy. Suma bude použitá na propagačné materiály, ako tričká a bannery s logom ŽŠR a propagačné video.

Projekt "To sme my" je podporený z finančných prostriedkov
Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového programu #zlepsimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja.

čítať viac...
Aktuality

ostatná aktualizácia: 01. 10. 2020


Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19
(pdf)

aktualizované 01. 10. 2020


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k noseniu rúšok
(pdf)

aktualizované 29. 09. 2020


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu - manuál opatrení pre stredné školy

„Východní svätí pre súčasnosť“ 2019/2020
– vyhodnotenie výtvarných prác

čítať viac...


V dňoch 09. - 11. 09. 2020 sa žiaci III. ročníka zúčastnili KOŽaZu, ktorý sa konal dennou formou.

čítať viac...Rok v USA zadarmo - prihlasovanie otvorené

Od 1. septembra 2020 sa študenti stredných škôl môžu opäť prihlasovať na ročný študijný pobyt v USA, ktorý je plne hradený americkým Ministerstvom zahraničných vecí a študentom
umožňuje bývať rok v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole zadarmo.

Online prihlášku
je potrebné vyplniť na https://ais.americancouncils.org/flex najneskôr do 15.10.2020.

Viac info nájdete na webovej stránke:
https://www.slovakia.americancouncils.org/flex-sk

plagát (pdf)
Opatrenia v súvislosti s prevenciou nákazy COVID-19

V čase od 02. 09. 2020 je v interiéri školy povinné používanie rúšok.
Oznam zákonným zástupcom a žiakom - podmienky vstupu do školy (pdf)
Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (docx)
Semafor pre stredné školy (pdf)
informácie pre prvákov (pdf)
Veríme, že nový školský rok 2020/21 úspešne spolu zvládneme.

Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...

Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.


Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk
E-mail: skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Webadmin:
andrea.poracova (at) sospg (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu