Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Podmienky, pokyny a kritériá pre prijímaciu skúšku pre šk. rok 2021/2022


Riaditeľstvo SOŠPg v Prešove po prerokovaní na pedagogickej rade 27. 01. 2021 prijalo podmienky pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2021/2022.
V odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo prijímacia skúška pozostáva
z overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiaka (talentová skúška), ktorá sa uskutoční v čase od 05. mája 2021 do 07. mája 2021 (2. termín 12. mája do 14. mája 2021).

Podmienky overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (pdf)
Pokyny k overeniu špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (pdf)
Kritériá pre prijímaciu skúšku pre školský rok 2021/2022 (pdf)

Ako na to z hudobnej výchovy? (Yt video)

Bližšie informácie: skola (at) sospg (bodka) sk alebo vychovny.poradca (at) sospg (bodka) sk


2 % z daní


Vážení rodičia!
V tejto zložitej ekonomickej situácii Vás chceme poprosiť o pomoc našej škole prostredníctvom poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. 2%.

Termíny:

  • Daňovník SZČO, ktorý si podáva daňové priznanie sám, má termín odovzdania do 31. marca 2021. Môže tak urobiť osobne, poštou alebo elektronicky na Daňovom úrade podľa trvalého pobytu.
  • Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, predkladá vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane do 30. apríla 2021. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, vystavené zamestnávateľom. Obe tlačivá je potrebné podať osobne alebo poštou na ktoromkoľvek Daňovom úrade, alebo Daňovom úrade príslušnom podľa trvalého pobytu.


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (pdf)
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia (pdf)

Záleží nám na kvalite vzdelávania našich žiakov, Vašich detí,
preto veríme, že nám pomôžete.
Ď A K U J E M E!Zaspievajte si s nami z pohodlia domova. Viac info na
www.zborgaudeamus.sk
Vytvorme spolu niečo výnimočné...Aktuality

ostatná aktualizácia: 19. 03. 2021


V stredu 10. marca 2021 sa konalo okresné kolo online biblickej olympiády, na ktorom sa z našej školy za gréckokatolícke náboženstvo zúčastnili: E. Šimková (II. B), N. Kurová (II. D) a N. Karaffová (II. D). Žiačka E. Šimková sa stala úspešnou riešiteľkou. Všetkým žiačkam ďakujeme za prípravu a účasť a úspešnej riešiteľke blahoželáme.


Opäť o nás písali...


Tento rok sa žiacka školská rada rozhodla, že žiakov a učiteľov nesklame a
"Fajnový týždeň" sa aj napriek pandémii bude konať. Tento raz trochu inak, v pohodlí domova a v bezpečí.

čítať viac...
fotogaléria

Písali o nás...


V mesiacoch december – január si naši štvrtáci mohli otestovať úroveň svojej finančnej gramotnosti v prvom kole Finančnej olympiády, do ktorej sme sa zapojili. Žiačka E. Staviarská (IV.D1) postúpila do druhého kola. Blahoželáme a držíme prsty.


V rámci matematiky v 3. ročníku bola zadaná projektová úloha s názvom "Vianočná stereometria". Úlohou bolo upiecť medovník v tvare priestorového telesa.

čítať viac...
COVID- 19 opatrenia

Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...

Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

EPAS - Ambasádorská škola európskeho parlamentu


Predstavujeme Vám program EPAS – Európska škola európskeho parlamentu, do ktorého sa naša škola zapojila v septembri tohto školského roka. Prostredníctvom programu sa budeme usilovať pre školu získať plaketu Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, certifikáty senior aambasádorov a ambasádoriek EP.
Cieľom programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Čítať viac...

ostatná aktualizácia: 04. 02. 2021

Projekt ŽŠR


Žiacka školská rada sa zapojila do grantového programu RMPK
projektom s názvom To sme my, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a administrovala ho Rada mládeže Prešovského kraja.

čítať viac...Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Milí študenti,

filozofia programu je aj našou filozofiou.

Chceme motivovať Vás, našich žiakov, na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu chceme rozvíjať Vaše praktické zručnosti, podnecovať spoločenskú zodpovednosť a zvýšiť tak šancu uspieť v živote.
Veríme, že Vám zapojenie do tohto programu vytvorí priestor na rozvoj Vašej osobnosti a jedinečnosti, že Vám prinesie radosť, zvýši Vaše sebavedomie, a hlavne prinesie veľa skúseností do Vašej ďalšej pedagogickej praxe.

čítať viac (pdf)ostatná aktualizácia: 18. 09. 2020

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk
E-mail: skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Výchovný poradca:
vychovny.poradca (at) sospg (bodka) sk


Webadmin:

admin (at) sospg (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu